Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Đăng » An tâm niệm Phật

Bài giảng An tâm niệm Phật, Pháp âm Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thầy Thích Giác Đăng. Bài giảng An tâm niệm Phật của Thích Giác Đăng, thuyết pháp Thích Giác Đăng, nghe pháp Thích Giác Đăng

An tâm niệm Phật - Thích Giác Đăng

Lần nghe: 4386Các pháp âm khác: Thích Giác Đăng

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Giảng: Thích Giác Đăng
4384

Sạch bóng quân thù

Giảng: Thích Giác Đăng
3259

Quán sát niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
3761

Xả bỏ

Giảng: Thích Giác Đăng
5499

Tùy duyên niệm Phật

Giảng: Thích Giác Đăng
8389

Phân biệt về nghiệp

Giảng: Thích Giác Đăng
4898

Tin sâu nhân quả

Giảng: Thích Giác Đăng
4025

Sóng Thần (Tsunami)

Giảng: Thích Giác Đăng
3476

Vững vàng trên sóng

Giảng: Thích Giác Đăng
3293

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Giảng: Thích Giác Đăng
4435

Phước trần phước vét

Giảng: Thích Giác Đăng
5285

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua