Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đông Thành » Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Bài giảng Xây đắp hạnh phúc nhân gian, Pháp âm Thích Đông Thành, Thượng tọa Thích Đông Thành, Thầy Thích Đông Thành. Bài giảng Xây đắp hạnh phúc nhân gian của Thích Đông Thành, thuyết pháp Thích Đông Thành, nghe pháp Thích Đông Thành

Xây đắp hạnh phúc nhân gian - Thích Đông Thành

Lần nghe: 2829Các pháp âm khác: Thích Đông Thành

Pháp âm Nghe Download

Đi qua dòng sanh tử

Giảng: Thích Đông Thành
4971

Sức mạnh nội tâm

Giảng: Thích Đông Thành
4869

Đới nghiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đông Thành
2934

Tự lực và tha lực

Giảng: Thích Đông Thành
2400

Phát bồ đề tâm

Giảng: Thích Đông Thành
4516

Âm thanh vi diệu 1

Giảng: Thích Đông Thành
3271

Âm thanh vi diệu 2

Giảng: Thích Đông Thành
3369

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua