Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đông Thành » Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Bài giảng Xây đắp hạnh phúc nhân gian, Pháp âm Thích Đông Thành, Thượng tọa Thích Đông Thành, Thầy Thích Đông Thành. Bài giảng Xây đắp hạnh phúc nhân gian của Thích Đông Thành, thuyết pháp Thích Đông Thành, nghe pháp Thích Đông Thành

Xây đắp hạnh phúc nhân gian - Thích Đông Thành

Lần nghe: 1846Các pháp âm khác: Thích Đông Thành

Pháp âm Nghe Download

Đi qua dòng sanh tử

Giảng: Thích Đông Thành
4409

Sức mạnh nội tâm

Giảng: Thích Đông Thành
3969

Đới nghiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đông Thành
2302

Tự lực và tha lực

Giảng: Thích Đông Thành
1947

Phát bồ đề tâm

Giảng: Thích Đông Thành
3757

Âm thanh vi diệu 1

Giảng: Thích Đông Thành
2806

Âm thanh vi diệu 2

Giảng: Thích Đông Thành
2900

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua