Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đông Thành » Tự lực và tha lực

Bài giảng Tự lực và tha lực, Pháp âm Thích Đông Thành, Thượng tọa Thích Đông Thành, Thầy Thích Đông Thành. Bài giảng Tự lực và tha lực của Thích Đông Thành, thuyết pháp Thích Đông Thành, nghe pháp Thích Đông Thành

Tự lực và tha lực - Thích Đông Thành

Lần nghe: 2400Các pháp âm khác: Thích Đông Thành

Pháp âm Nghe Download

Đi qua dòng sanh tử

Giảng: Thích Đông Thành
4971

Sức mạnh nội tâm

Giảng: Thích Đông Thành
4869

Đới nghiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đông Thành
2934

Phát bồ đề tâm

Giảng: Thích Đông Thành
4515

Âm thanh vi diệu 1

Giảng: Thích Đông Thành
3271

Âm thanh vi diệu 2

Giảng: Thích Đông Thành
3369

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Giảng: Thích Đông Thành
2828

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua