Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đông Thành » Phát bồ đề tâm

Bài giảng Phát bồ đề tâm, Pháp âm Thích Đông Thành, Thượng tọa Thích Đông Thành, Thầy Thích Đông Thành. Bài giảng Phát bồ đề tâm của Thích Đông Thành, thuyết pháp Thích Đông Thành, nghe pháp Thích Đông Thành

Phát bồ đề tâm - Thích Đông Thành

Lần nghe: 4516Các pháp âm khác: Thích Đông Thành

Pháp âm Nghe Download

Đi qua dòng sanh tử

Giảng: Thích Đông Thành
4971

Sức mạnh nội tâm

Giảng: Thích Đông Thành
4869

Đới nghiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đông Thành
2934

Tự lực và tha lực

Giảng: Thích Đông Thành
2400

Âm thanh vi diệu 1

Giảng: Thích Đông Thành
3271

Âm thanh vi diệu 2

Giảng: Thích Đông Thành
3369

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Giảng: Thích Đông Thành
2828

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua