Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đông Thành » Đới nghiệp vãng sanh

Bài giảng Đới nghiệp vãng sanh, Pháp âm Thích Đông Thành, Thượng tọa Thích Đông Thành, Thầy Thích Đông Thành. Bài giảng Đới nghiệp vãng sanh của Thích Đông Thành, thuyết pháp Thích Đông Thành, nghe pháp Thích Đông Thành

Đới nghiệp vãng sanh - Thích Đông Thành

Lần nghe: 2935Các pháp âm khác: Thích Đông Thành

Pháp âm Nghe Download

Đi qua dòng sanh tử

Giảng: Thích Đông Thành
4971

Sức mạnh nội tâm

Giảng: Thích Đông Thành
4870

Tự lực và tha lực

Giảng: Thích Đông Thành
2400

Phát bồ đề tâm

Giảng: Thích Đông Thành
4516

Âm thanh vi diệu 1

Giảng: Thích Đông Thành
3272

Âm thanh vi diệu 2

Giảng: Thích Đông Thành
3369

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Giảng: Thích Đông Thành
2830

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua