Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đông Thành » Âm thanh vi diệu 1

Bài giảng Âm thanh vi diệu 1, Pháp âm Thích Đông Thành, Thượng tọa Thích Đông Thành, Thầy Thích Đông Thành. Bài giảng Âm thanh vi diệu 1 của Thích Đông Thành, thuyết pháp Thích Đông Thành, nghe pháp Thích Đông Thành

Âm thanh vi diệu 1 - Thích Đông Thành

Lần nghe: 3273Các pháp âm khác: Thích Đông Thành

Pháp âm Nghe Download

Đi qua dòng sanh tử

Giảng: Thích Đông Thành
4971

Sức mạnh nội tâm

Giảng: Thích Đông Thành
4870

Đới nghiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đông Thành
2935

Tự lực và tha lực

Giảng: Thích Đông Thành
2400

Phát bồ đề tâm

Giảng: Thích Đông Thành
4516

Âm thanh vi diệu 2

Giảng: Thích Đông Thành
3369

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Giảng: Thích Đông Thành
2830

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua