Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt » Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Bài giảng Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh , Pháp âm Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Bài giảng Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh - Thích Đạo Duyệt

Lần nghe: 1694Các pháp âm khác: Thích Đạo Duyệt

Pháp âm Nghe Download

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1956

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1846

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua