Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt » Phóng sanh

Bài giảng Phóng sanh, Pháp âm Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Bài giảng Phóng sanh của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt

Phóng sanh - Thích Đạo Duyệt

Lần nghe: 1846Các pháp âm khác: Thích Đạo Duyệt

Pháp âm Nghe Download

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1956

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1693

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua