Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt » Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26, Pháp âm Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26 của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26 - Thích Đạo Duyệt

Lần nghe: 1957Các pháp âm khác: Thích Đạo Duyệt

Pháp âm Nghe Download

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1694

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1846

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua