Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2954Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
9209

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4977

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3156

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5318

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
3064

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19254

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
6150

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7534

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10508

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8583

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11317

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7884

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12805

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
14012

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2490

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
11226

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10445

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12650

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2893

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5903

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4684

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4506

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2400

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
5028

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3428

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
3087

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4446

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2443

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4993

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3541

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4159

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2760

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
5132

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2751

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3718

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3384

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
3079

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2539

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3435

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3610

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3515

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3432

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1531

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
2109

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1827

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2331

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1938

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2611

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1772

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
8584

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2299

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3960

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2015

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1840

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2719

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2374

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2517

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2987

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6678

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua