Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2447Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7871

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4359

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2580

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4583

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2331

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7936

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5281

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6642

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9529

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7715

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10214

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7171

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11796

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12233

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1905

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10005

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9529

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11586

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2359

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5169

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3972

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3659

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1928

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4146

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2817

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2593

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3846

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2048

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4185

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3029

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3562

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2248

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4438

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2268

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3135

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2840

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2507

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2071

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2930

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3115

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3029

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2751

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
989

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1527

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1268

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1680

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1363

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2007

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1219

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4994

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1624

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3074

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1428

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1312

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2098

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1674

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1880

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2259

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5403

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua