Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1789Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6014

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3443

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1606

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3415

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1657

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
6880

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4527

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5365

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8255

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6481

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
8697

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6249

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10354

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
9293

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1353

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8387

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8375

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10433

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
1886

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4353

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3138

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
2823

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1303

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3257

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2234

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
1952

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3026

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1486

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3149

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2330

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2646

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1750

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3295

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1663

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2504

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2141

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1642

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1598

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2427

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2569

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2540

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2116

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
482

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
675

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
655

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
894

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
729

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1001

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
640

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
1729

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
841

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
1588

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
757

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
688

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1067

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
821

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
893

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1160

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2877

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua