Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2636Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8365

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4608

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2821

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4890

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2581

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18701

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5600

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7003

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9905

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8057

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10636

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7438

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12191

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12867

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2141

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10471

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9880

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11973

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2566

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5470

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4246

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3966

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2106

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4478

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3072

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2790

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4092

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2204

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4484

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3202

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3788

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2436

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4720

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2464

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3355

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3084

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2750

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2247

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3133

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3317

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3232

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3021

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1198

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1746

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1497

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1928

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1586

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2250

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1435

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5935

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1860

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3435

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1672

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1512

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2349

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1999

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2131

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2541

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5903

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua