Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2145Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6935

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3915

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2140

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4041

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1955

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7445

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4875

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6125

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8982

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7131

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9429

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6753

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11113

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10961

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1589

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9185

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8998

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11040

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2112

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4739

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3565

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3223

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1631

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3687

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2476

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2321

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3470

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1832

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3675

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2753

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3127

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1985

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3915

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2003

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2779

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2546

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2077

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1790

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2660

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2797

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2756

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2365

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
712

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1154

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
931

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1230

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1030

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1505

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
902

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3141

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1229

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2381

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1062

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
968

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1575

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1164

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1373

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1712

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4066

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua