Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1921Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6482

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3648

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1853

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3710

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1817

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7140

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4694

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5630

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8583

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6748

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9025

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6446

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10734

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10138

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1477

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8731

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8631

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10679

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2004

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4566

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3354

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3013

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1435

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3461

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2365

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2086

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3205

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1608

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3399

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2502

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2827

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1871

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3610

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1790

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2647

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2303

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1817

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1696

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2546

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2675

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2652

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2243

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
595

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
858

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
788

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1063

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
895

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1206

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
785

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2400

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1020

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
1961

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
897

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
857

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1277

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1011

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1112

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1390

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3475

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua