Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2125Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6876

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3897

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2110

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4001

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1929

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7419

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4854

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6092

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8935

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7095

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9390

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6721

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11073

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10675

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1567

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9124

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8968

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10997

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2097

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4710

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3534

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3200

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1595

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3659

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2454

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2300

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3439

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1814

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3640

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2728

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3088

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1969

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3883

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1986

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2760

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2526

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2046

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1778

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2642

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2778

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2735

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2347

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
694

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1126

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
896

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1209

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1009

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1475

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
878

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3045

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1193

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2327

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1033

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
950

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1545

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1142

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1342

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1675

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3987

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua