Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2675Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8491

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4666

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2881

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4945

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2631

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18780

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5662

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7069

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9977

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8130

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10720

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7495

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12274

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13037

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2191

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10573

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9959

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12048

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2614

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5536

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4309

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4036

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2147

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4555

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3124

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2826

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4154

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2239

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4550

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3236

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3831

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2486

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4776

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2499

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3402

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3130

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2793

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2285

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3181

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3364

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3272

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3082

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1249

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1797

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1549

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1981

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1635

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2296

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1480

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6229

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1905

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3509

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1718

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1553

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2400

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2069

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2188

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2588

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6009

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua