Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2402Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7724

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4284

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2520

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4475

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2271

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7866

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5215

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6553

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9457

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7644

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10118

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7118

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11715

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12048

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1850

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9896

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9455

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11502

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2327

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5114

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3907

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3594

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1889

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4070

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2762

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2564

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3797

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2014

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4108

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2981

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3507

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2211

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4341

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2229

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3087

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2803

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2427

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2041

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2892

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3074

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2991

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2688

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
954

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1468

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1223

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1617

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1318

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1940

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1176

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4758

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1563

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2959

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1378

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1258

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2039

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1607

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1823

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2184

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5240

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua