Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2723Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8609

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4720

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2926

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4991

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2685

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18865

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5738

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7147

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10063

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8203

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10817

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7561

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12363

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13206

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2247

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10689

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10038

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12135

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2662

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5601

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4375

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4119

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2189

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4639

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3181

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2870

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4208

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2284

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4629

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3282

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3890

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2533

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4832

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2543

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3450

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3174

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2840

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2327

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3230

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3410

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3315

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3148

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1294

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1851

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1597

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2043

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1685

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2349

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1526

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6561

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1956

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3567

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1765

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1597

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2461

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2126

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2244

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2643

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6129

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua