Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2914Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
9127

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4931

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3118

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5264

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2987

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19178

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
6084

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7457

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10420

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8514

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11218

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7818

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12732

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13888

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2440

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
11142

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10367

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12555

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2851

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5843

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4621

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4424

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2357

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4957

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3379

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
3051

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4403

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2409

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4922

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3490

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4107

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2711

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
5086

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2711

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3679

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3346

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
3029

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2495

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3398

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3568

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3475

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3377

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1488

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
2067

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1780

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2283

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1888

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2557

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1716

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
8359

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2221

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3875

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1955

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1784

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2669

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2320

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2464

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2913

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6588

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua