Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2335Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7527

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4189

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2425

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4368

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2181

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7764

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5117

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6428

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9329

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7537

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9958

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7033

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11581

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11806

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1763

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9723

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9350

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11381

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2259

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5011

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3804

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3496

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1824

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3963

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2668

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2494

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3701

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1957

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4017

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2922

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3406

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2142

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4211

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2163

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2996

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2727

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2327

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1977

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2822

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2994

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2925

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2588

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
874

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1374

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1127

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1512

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1228

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1830

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1103

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4309

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1463

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2815

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1295

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1177

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1932

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1489

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1718

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2060

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4992

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua