Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2239Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7177

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4014

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2269

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4198

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2043

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7597

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4980

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6251

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9138

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7328

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9699

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6875

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11324

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11351

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1660

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9440

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9173

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11186

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2161

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4865

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3665

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3352

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1722

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3825

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2565

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2415

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3588

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1893

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3857

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2829

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3275

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2054

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4037

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2075

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2865

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2628

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2191

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1866

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2730

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2888

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2841

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2445

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
778

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1250

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1027

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1353

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1115

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1655

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
995

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3647

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1346

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2612

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1168

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1066

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1759

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1331

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1539

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1872

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4547

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua