Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2658Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8441

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4646

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2856

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4924

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2615

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18744

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5639

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7043

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9947

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8103

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10688

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7473

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12238

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12958

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2171

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10532

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9932

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12018

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2591

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5510

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4282

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4009

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2128

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4525

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3105

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2817

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4130

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2225

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4525

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3222

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3812

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2466

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4752

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2489

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3380

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3113

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2774

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2266

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3163

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3347

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3260

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3055

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1233

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1779

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1530

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1963

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1615

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2272

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1461

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6113

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1885

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3473

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1699

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1535

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2380

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2045

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2170

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2566

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5963

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua