Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2290Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7371

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4115

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2353

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4292

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2122

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7690

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5047

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6340

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9243

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7435

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9835

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6972

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11468

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11588

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1707

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9582

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9262

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11293

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2204

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4938

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3736

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3427

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1770

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3902

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2621

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2457

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3648

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1920

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3947

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2872

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3347

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2095

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4112

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2121

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2924

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2677

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2258

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1929

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2773

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2942

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2882

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2506

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
819

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1310

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1081

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1443

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1172

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1756

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1052

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4015

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1410

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2721

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1235

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1127

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1844

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1413

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1619

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1973

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4808

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua