Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2996Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
9291

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
5017

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3197

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5375

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
3147

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19345

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
6198

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7609

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10610

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8677

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11410

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7947

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12868

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
14130

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2532

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
11302

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10511

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12746

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2932

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5967

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4756

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4612

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2444

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
5106

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3480

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
3126

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4499

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2482

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
5037

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3582

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4213

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2800

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
5182

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2790

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3759

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3426

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
3143

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2583

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3478

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3651

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3557

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3486

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1577

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
2152

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1877

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2380

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1986

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2669

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1825

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
8815

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2373

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4014

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2070

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1900

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2777

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2428

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2573

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3055

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6760

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua