Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2610Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8281

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4565

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2786

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4849

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2533

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18659

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5555

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6957

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9859

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8009

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10579

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7405

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12132

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12733

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2108

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10395

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9838

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11927

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2536

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5414

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4207

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3927

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2084

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4434

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3030

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2760

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4050

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2178

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4445

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3179

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3753

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2404

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4680

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2435

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3323

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3052

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2702

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2228

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3103

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3283

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3211

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2980

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1155

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1712

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1463

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1894

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1556

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2213

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1404

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5727

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1828

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3376

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1640

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1492

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2314

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1952

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2097

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2500

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5842

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua