Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2835Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8975

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4854

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3046

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5176

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2839

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19043

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5954

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7326

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10291

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8382

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11045

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7713

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12599

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13694

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2365

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10966

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10236

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12409

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2768

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5740

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4526

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4316

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2292

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4831

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3294

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2997

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4324

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2353

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4791

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3412

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4025

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2644

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4995

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2636

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3602

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3273

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2951

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2417

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3332

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3512

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3410

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3288

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1413

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1992

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1710

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2202

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1816

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2475

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1644

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
7806

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2104

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3767

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1881

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1708

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2596

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2246

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2374

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2820

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6487

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua