Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2586Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8206

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4533

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2758

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4815

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2499

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18614

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5504

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6910

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9810

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7965

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10530

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7371

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12074

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12653

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2082

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10341

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9786

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11873

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2510

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5375

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4178

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3884

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2059

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4389

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3000

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2732

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4021

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2160

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4413

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3154

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3728

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2382

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4638

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2409

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3294

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3025

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2674

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2203

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3079

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3258

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3188

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2940

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1126

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1680

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1428

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1859

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1524

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2175

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1373

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5595

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1792

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3328

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1606

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1463

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2280

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1903

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2063

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2459

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5779

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua