Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2264Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7281

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4060

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2315

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4246

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2086

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7647

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5015

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6291

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9189

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7372

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9772

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6921

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11412

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11469

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1680

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9502

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9216

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11234

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2179

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4903

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3698

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3393

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1741

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3864

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2591

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2437

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3616

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1907

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3899

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2849

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3313

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2075

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4075

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2092

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2894

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2652

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2230

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1896

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2753

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2911

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2861

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2468

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
795

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1271

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1057

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1409

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1144

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1703

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1026

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3815

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1375

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2659

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1204

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1095

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1796

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1370

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1574

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1925

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4673

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua