Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2043Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6734

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3807

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2009

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3889

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1884

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7316

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4793

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5913

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8812

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6966

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9238

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6604

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10933

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10470

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1537

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8974

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8836

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10876

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2059

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4652

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3467

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3130

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1495

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3583

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2425

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2222

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3354

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1736

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3536

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2645

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2991

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1930

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3777

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1912

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2716

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2437

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1935

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1742

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2607

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2735

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2696

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2306

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
661

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1034

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
855

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1153

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
963

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1378

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
842

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2798

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1132

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2165

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
990

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
912

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1426

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1087

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1248

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1568

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3766

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua