Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2317Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7477

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4156

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2402

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4339

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2160

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7734

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5086

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6394

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9294

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7508

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9914

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7013

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11536

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11729

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1738

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9680

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9317

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11344

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2235

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4984

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3778

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3471

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1801

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3940

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2646

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2478

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3681

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1940

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3988

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2894

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3382

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2121

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4169

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2144

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2965

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2703

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2302

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1957

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2798

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2970

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2907

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2552

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
853

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1348

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1107

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1482

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1206

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1805

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1078

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4189

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1442

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2781

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1268

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1157

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1901

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1463

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1685

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2021

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4922

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua