Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Người điêu khắc tượng

Bài giảng Người điêu khắc tượng, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Người điêu khắc tượng của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Người điêu khắc tượng - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2033Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6712

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3795

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2000

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3877

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1882

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7305

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4788

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5894

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8795

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6956

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9222

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6592

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10922

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10447

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1533

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8958

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8822

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10864

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2056

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4645

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3456

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3122

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1491

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3573

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2421

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2213

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3347

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1728

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3525

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2634

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2979

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1927

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3767

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1905

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2713

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2431

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1921

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1739

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2605

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2731

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2694

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2303

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
658

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1025

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
850

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1145

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
961

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1368

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
842

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2774

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1123

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2150

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
985

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
910

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1416

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1081

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1237

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1559

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3739

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua