Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4868Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8706

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4757

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2951

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5036

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2720

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18913

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5791

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7191

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10122

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8251

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10876

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7603

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12421

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13337

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2272

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10769

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10090

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12202

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2683

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5639

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4413

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4180

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2215

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4690

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3216

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2890

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4236

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2302

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4673

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3310

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3926

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2559

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2570

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3485

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2751

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3194

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2869

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2349

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3258

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3450

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3344

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3184

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1333

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1891

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1625

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2085

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1715

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2377

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1559

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6827

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1985

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3609

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1792

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1625

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2490

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2159

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2276

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2697

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6209

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua