Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4804Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8548

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4691

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2901

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4968

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2657

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18818

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5696

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7108

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10014

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8165

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10770

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7527

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12315

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13114

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2222

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10631

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10000

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12091

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2639

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5568

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4343

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4079

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2169

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4596

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3156

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2851

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4184

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2258

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4592

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3260

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3860

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2512

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2524

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3428

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2699

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3150

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2815

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2308

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3206

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3389

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3295

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3122

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1272

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1823

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1576

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2013

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1659

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2323

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1505

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6357

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1930

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3540

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1743

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1576

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2432

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2104

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2217

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2617

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6079

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua