Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 5290Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
9533

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
5126

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3321

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5555

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
3305

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19525

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
6329

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7752

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10814

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8848

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11634

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
8081

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
13035

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
14441

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2653

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
11495

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10674

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12980

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
3038

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
6082

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4904

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4806

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2542

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
5330

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3593

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
3200

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4616

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2561

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
5154

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3660

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4331

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2880

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2894

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3876

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
3093

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3535

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
3264

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2712

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3581

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3758

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3659

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3612

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1685

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
2281

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
2014

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2524

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2128

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2828

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1965

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9216

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2544

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4168

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2214

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
2042

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2917

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2577

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2731

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3243

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6928

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua