Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4833Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8613

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4721

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2927

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4994

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2686

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18866

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5739

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7149

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10068

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8204

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10819

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7565

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12368

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13217

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2249

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10691

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10041

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12137

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2662

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5602

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4377

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4123

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2191

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4639

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3182

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2871

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4209

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2284

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4632

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3282

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3892

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2534

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2543

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3452

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2724

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3175

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2842

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2330

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3231

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3413

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3318

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3148

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1295

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1852

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1598

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2044

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1686

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2351

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1528

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6576

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1957

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3567

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1765

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1598

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2463

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2126

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2245

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2646

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6132

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua