Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4338Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7721

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4282

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2519

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4474

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2270

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7865

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5214

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6551

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9455

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7644

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10116

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7118

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11714

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12044

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1849

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9893

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9452

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11500

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2326

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5113

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3906

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3593

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1888

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4069

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2761

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2563

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3796

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2011

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4107

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2980

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3505

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2210

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2228

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3086

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2400

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2802

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2426

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2040

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2891

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3074

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2989

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2687

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
952

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1466

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1223

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1615

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1317

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1938

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1176

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4753

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1563

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2958

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1377

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1258

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2039

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1606

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1822

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2184

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5239

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua