Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4106Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7361

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4112

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2351

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4285

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2120

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7688

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5044

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6336

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9239

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7428

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9831

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6970

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11465

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11579

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1707

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9573

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9259

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11288

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2202

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4935

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3734

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3425

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1769

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3900

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2620

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2456

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3647

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1920

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3945

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2872

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3345

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2095

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2121

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2923

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2288

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2676

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2256

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1927

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2773

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2939

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2881

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2503

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
819

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1310

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1079

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1441

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1168

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1753

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1051

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4005

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1404

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2714

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1233

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1125

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1840

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1410

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1613

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1971

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4784

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua