Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4676Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8268

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4560

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2780

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4842

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2527

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18651

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5550

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6948

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9849

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8001

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10572

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7400

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12122

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12716

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2104

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10386

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9832

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11919

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2531

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5406

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4204

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3921

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2079

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4427

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3022

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2757

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4043

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2176

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4438

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3177

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3750

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2399

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2429

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3317

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2604

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3048

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2696

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2225

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3099

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3279

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3206

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2975

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1147

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1704

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1458

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1886

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1551

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2208

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1399

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5709

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1823

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3367

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1634

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1488

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2311

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1945

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2090

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2494

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5831

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua