Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 3278Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
5997

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3434

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1603

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3405

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1652

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
6873

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4519

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5357

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8244

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6476

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
8681

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6244

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10339

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
9279

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1347

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8376

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8369

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10424

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
1879

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4344

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3131

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
2815

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1298

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3240

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2226

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
1945

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3021

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1483

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3141

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2324

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2637

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1745

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1657

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2499

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
1783

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2137

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1635

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1594

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2423

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2565

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2532

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2111

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
477

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
665

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
647

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
887

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
723

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
992

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
634

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
1711

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
835

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
1572

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
749

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
683

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1057

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
812

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
886

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1151

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2842

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua