Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4173Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7482

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4158

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2402

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4339

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2160

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7736

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5087

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6396

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9299

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7509

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9916

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7014

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11539

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11731

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1739

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9682

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9319

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11347

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2237

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4987

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3779

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3473

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1803

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3942

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2650

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2479

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3681

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1941

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3989

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2896

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3383

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2121

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2144

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2965

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2318

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2704

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2304

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1957

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2801

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2971

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2907

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2552

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
854

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1351

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1107

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1483

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1207

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1805

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1079

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4193

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1442

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2781

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1269

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1157

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1902

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1463

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1685

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2021

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4926

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua