Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4898Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8780

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4790

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2980

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5074

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2752

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18958

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5847

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7239

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10169

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8303

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10923

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7643

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12483

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13467

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2304

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10830

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10137

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12258

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2707

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5673

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4456

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4220

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2240

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4736

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3239

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2915

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4260

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2322

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4705

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3337

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3958

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2579

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2593

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3510

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2770

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3223

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2900

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2373

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3280

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3471

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3367

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3215

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1361

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1927

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1652

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2116

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1748

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2405

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1587

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
7167

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2024

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3650

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1821

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1654

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2528

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2187

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2305

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2738

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6290

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua