Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4432Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7856

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4351

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2578

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4571

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2327

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7931

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5279

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6634

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9524

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7711

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10209

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7169

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11788

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12215

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1898

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10000

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9527

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11585

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2357

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5168

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3969

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3654

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1925

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4139

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2815

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2588

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3841

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2044

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4181

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3026

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3560

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2246

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2266

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3132

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2445

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2840

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2503

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2071

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2930

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3110

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3028

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2749

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
987

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1525

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1265

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1676

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1360

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2004

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1215

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4977

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1619

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3056

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1426

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1308

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2095

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1669

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1875

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2255

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5389

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua