Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4076Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7286

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4065

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2318

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4248

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2090

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7649

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5017

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6295

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9194

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7376

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9773

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6923

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11420

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11476

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1680

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9506

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9220

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11235

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2180

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4905

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3702

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3397

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1742

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3868

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2592

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2437

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3618

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1908

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3900

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2851

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3313

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2079

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2093

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2898

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2265

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2653

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2233

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1898

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2754

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2914

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2862

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2468

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
796

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1273

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1058

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1409

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1147

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1704

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1027

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3823

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1376

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2664

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1206

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1096

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1802

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1371

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1575

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1928

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4678

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua