Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 3967Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7037

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3957

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2184

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4103

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1992

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7498

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4916

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6167

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9036

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7206

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9497

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6811

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11196

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11087

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1617

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9274

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9048

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11092

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2136

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4783

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3596

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3276

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1663

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3741

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2506

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2359

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3513

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1862

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3741

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2784

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3175

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2010

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2026

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2808

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2189

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2573

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2122

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1819

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2684

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2830

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2783

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2389

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
738

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1188

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
970

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1278

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1058

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1561

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
942

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3336

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1274

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2452

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1096

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1003

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1636

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1239

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1426

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1766

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4232

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua