Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4017Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7126

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3997

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2235

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4160

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2024

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7555

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4947

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6215

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9098

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7278

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9589

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6852

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11283

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11269

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1645

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9371

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9120

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11149

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2149

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4834

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3637

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3321

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1700

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3788

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2543

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2397

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3562

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1883

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3811

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2810

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3236

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2034

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2054

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2850

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2219

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2611

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2169

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1848

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2714

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2864

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2817

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2417

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
761

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1224

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1006

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1324

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1099

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1622

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
979

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3537

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1320

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2535

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1141

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1043

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1712

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1301

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1491

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1826

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4451

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua