Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 5036Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
9054

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4886

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3081

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5220

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2897

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19111

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
6024

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7379

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10350

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8446

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11120

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7759

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12678

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13792

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2403

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
11057

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10303

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12481

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2810

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5787

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4570

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4365

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2317

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4885

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3332

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
3021

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4361

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2383

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4851

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3451

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4067

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2678

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2675

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3636

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2876

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3311

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2988

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2458

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3367

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3534

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3440

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3331

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1447

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
2027

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1744

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2245

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1849

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2512

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1675

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
8076

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2157

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3815

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1917

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1744

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2629

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2275

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2414

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2863

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6532

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua