Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4642Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8212

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4536

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2760

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4816

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2504

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18618

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5509

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6914

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9815

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7971

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10534

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7377

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12080

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12663

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2086

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10343

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9794

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11880

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2512

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5379

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4180

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3888

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2061

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4394

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3002

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2734

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4023

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2162

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4415

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3156

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3729

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2384

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2410

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3297

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2588

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3028

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2676

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2207

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3081

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3259

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3191

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2945

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1127

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1683

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1434

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1865

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1532

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2179

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1377

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5614

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1799

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3333

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1611

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1470

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2287

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1909

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2070

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2463

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5786

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua