Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 3862Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6846

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3878

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2096

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3987

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1918

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7399

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4844

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6061

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8914

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7073

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9367

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6703

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11054

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10643

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1562

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9096

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8943

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10978

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2091

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4703

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3527

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3188

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1577

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3649

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2449

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2290

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3426

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1804

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3625

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2712

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3070

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1963

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1972

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2751

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2111

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2510

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2030

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1772

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2637

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2773

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2727

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2340

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
688

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1113

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
891

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1202

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1002

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1458

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
875

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3000

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1173

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2304

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1027

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
944

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1522

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1135

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1328

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1656

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3945

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua