Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4778Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8495

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4667

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2882

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4947

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2635

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18783

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5664

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7072

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9979

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8131

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10723

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7499

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12277

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13042

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2195

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10577

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9963

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12051

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2615

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5539

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4311

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4039

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2148

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4556

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3129

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2828

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4157

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2239

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4556

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3237

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3834

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2486

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2502

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3403

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2676

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3133

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2796

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2288

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3183

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3365

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3274

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3085

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1251

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1799

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1553

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1985

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1637

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2298

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1483

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6238

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1908

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3513

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1720

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1554

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2403

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2071

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2189

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2591

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6012

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua