Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4746Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8432

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4637

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2851

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4918

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2609

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18736

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5632

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7036

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9938

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8092

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10677

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7466

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12227

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12933

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2165

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10521

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9924

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12010

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2585

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5503

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4273

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4001

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2122

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4518

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3098

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2815

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4120

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2222

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4519

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3218

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3808

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2461

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2481

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3375

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2653

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3108

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2769

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2261

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3158

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3341

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3254

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3046

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1228

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1772

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1521

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1957

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1608

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2267

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1455

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6089

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1879

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3466

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1693

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1530

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2372

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2035

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2162

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2561

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5955

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua