Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4031Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7139

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3993

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2235

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4201

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2021

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7559

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4955

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6211

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9098

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7267

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9582

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6854

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11297

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11275

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1649

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9378

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9127

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11157

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2149

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4834

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3633

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3327

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1709

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3787

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2542

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2397

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3559

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1886

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3802

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2811

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3237

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2033

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2050

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2849

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2217

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2609

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2166

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1844

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2716

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2858

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2810

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2413

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
763

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1228

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
999

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1328

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1101

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1623

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
975

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3577

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1327

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2552

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1137

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1038

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1696

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1301

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1497

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1837

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4482

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua