Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4265Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7607

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4226

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2455

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4402

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2212

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7807

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5156

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6475

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9372

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7569

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10018

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7066

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11624

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11902

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1791

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9789

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9387

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11425

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2285

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5051

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3848

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3534

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1847

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4000

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2698

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2517

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3734

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1976

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4053

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2940

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3433

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2167

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2187

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3031

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2359

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2752

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2354

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2000

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2846

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3019

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2950

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2621

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
901

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1400

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1165

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1549

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1260

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1872

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1131

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4486

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1499

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2872

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1327

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1212

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1975

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1527

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1755

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2103

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5087

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua