Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4926Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8843

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4812

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2999

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5108

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2772

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18979

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5875

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7263

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10200

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8326

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10960

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7662

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12519

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13526

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2319

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10865

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10167

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12295

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2724

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5694

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4482

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4248

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2252

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4763

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3256

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2935

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4278

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2327

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4730

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3353

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3981

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2594

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2603

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3534

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2788

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3234

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2915

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2383

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3294

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3481

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3378

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3235

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1376

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1949

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1669

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2141

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1766

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2425

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1603

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
7356

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2049

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3691

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1842

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1670

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2554

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2205

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2326

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2770

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6344

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua