Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 3785Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6748

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3816

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2018

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3899

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1885

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7330

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4796

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5930

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8824

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6978

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9252

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6616

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10948

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10492

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1539

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8987

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8849

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10884

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2063

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4659

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3472

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3139

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1501

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3590

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2428

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2228

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3361

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1745

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3548

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2651

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2999

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1932

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1918

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2721

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2051

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2442

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1944

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1745

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2610

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2739

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2700

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2309

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
666

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1043

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
857

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1157

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
966

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1387

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
844

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2819

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1140

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2174

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
995

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
914

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1435

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1088

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1255

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1575

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3782

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua