Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 3916Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6937

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3916

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2140

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4041

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1956

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7447

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4875

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6127

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8983

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7135

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9430

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6756

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11114

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10964

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1590

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9187

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9001

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11040

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2113

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4741

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3566

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3225

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1633

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3689

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2478

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2323

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3472

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1834

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3675

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2754

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3129

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1985

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2004

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2779

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2146

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2547

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2081

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1791

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2661

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2798

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2757

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2366

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
712

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1156

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
931

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1230

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1030

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1512

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
904

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3148

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1230

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2382

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1063

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
970

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1576

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1165

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1374

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1713

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4071

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua