Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4042Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7188

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4016

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2272

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4204

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2046

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7606

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4986

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6256

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9148

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7333

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9709

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6880

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11337

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11371

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1662

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9452

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9181

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11195

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2162

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4869

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3669

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3358

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1724

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3835

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2569

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2419

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3592

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1894

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3860

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2831

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3282

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2057

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2080

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2867

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2241

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2634

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2194

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1870

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2734

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2893

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2843

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2449

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
780

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1252

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1033

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1362

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1118

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1667

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
998

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3687

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1348

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2621

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1172

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1069

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1765

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1335

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1548

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1878

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4562

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua