Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Đường về cõi giác

Bài giảng Đường về cõi giác, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Đường về cõi giác của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Đường về cõi giác - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4716Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8351

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4604

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2818

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4884

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2576

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18697

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5596

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7000

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9901

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8053

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10633

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7433

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12187

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12852

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2139

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10467

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9876

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11968

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2563

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5467

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4242

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3960

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2104

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4474

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3069

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2786

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4090

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2202

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4481

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3202

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3785

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2435

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2460

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3350

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2634

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3081

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2747

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2245

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3131

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3313

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3230

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3013

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1193

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1741

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1492

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1924

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1582

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2247

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1430

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5911

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1857

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3428

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1668

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1509

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2344

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1997

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2126

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2535

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5896

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua