Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1081Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7362

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4113

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2352

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4287

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2120

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7690

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5046

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6339

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9240

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7431

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9833

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6971

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11468

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11582

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1707

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9577

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9261

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11292

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2203

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4937

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3735

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3426

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1770

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3901

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2621

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2456

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3647

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1920

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3946

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2872

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3346

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2095

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4107

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2121

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2924

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2288

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2676

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2258

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1927

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2773

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2942

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2881

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2504

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
819

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1310

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1442

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1171

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1754

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1052

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4011

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1407

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2718

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1235

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1126

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1842

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1412

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1616

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1973

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4795

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua