Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1349Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8042

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4459

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2668

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4711

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2420

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
8069

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5399

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6762

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9683

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7837

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10362

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7277

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11944

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12415

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2007

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10179

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9664

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11741

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2440

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5273

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4085

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3783

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2001

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4271

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2908

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2655

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3944

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2101

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4308

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3102

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3651

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2327

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4553

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2343

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3219

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2522

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2949

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2598

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2142

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3013

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3188

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3114

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2849

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1052

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1605

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1777

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1456

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2096

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1298

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5288

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1712

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3215

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1531

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1397

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2194

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1794

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1976

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2372

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5593

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua