Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1689Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8906

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4832

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3019

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5139

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2803

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19010

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5909

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7293

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10237

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8352

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10992

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7684

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12555

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13602

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2340

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10913

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10198

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12335

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2740

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5713

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4500

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4276

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2264

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4797

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3274

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2954

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4296

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2339

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4750

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3380

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4002

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2619

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4956

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2617

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3562

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2804

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3253

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2931

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2399

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3310

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3495

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3392

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3262

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1390

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1971

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2161

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1792

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2450

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1617

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
7565

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2080

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3723

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1861

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1688

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2573

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2224

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2354

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2794

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6414

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua