Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1581Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8557

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4698

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2907

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4972

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2663

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18825

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5701

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7117

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10023

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8175

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10777

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7534

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12323

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13130

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2227

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10643

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10005

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12097

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2643

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5576

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4348

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4083

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2172

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4602

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3162

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2853

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4188

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2262

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4600

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3263

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3866

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2516

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4810

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2529

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3433

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2704

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3157

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2821

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2312

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3209

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3395

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3298

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3129

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1277

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1830

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2018

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1664

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2327

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1509

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6390

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1936

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3544

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1747

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1580

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2439

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2109

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2223

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2623

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6097

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua