Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1825Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
9206

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4977

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3155

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5318

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
3061

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19250

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
6149

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7531

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10506

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8581

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11314

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7882

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12802

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
14009

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2490

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
11224

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10443

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12646

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2892

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5900

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4682

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4505

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2400

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
5027

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3427

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
3087

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4446

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2442

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4993

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3540

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4158

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2759

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
5131

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2750

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3718

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2951

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3383

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
3077

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2538

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3434

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3610

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3515

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3431

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1530

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
2108

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2329

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1937

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2608

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1770

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
8579

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2297

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3958

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2013

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1837

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2717

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2373

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2515

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2984

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6673

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua