Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 654Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6010

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3441

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1605

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3414

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1656

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
6878

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4525

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5363

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8254

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6479

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
8693

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6248

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10353

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
9291

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1352

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8385

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8374

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10431

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
1882

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4348

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3137

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
2821

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1302

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3256

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2232

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
1951

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3022

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1485

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3149

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2327

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2644

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1750

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3291

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1662

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2503

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
1785

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2140

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1641

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1595

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2426

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2568

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2539

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2116

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
481

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
673

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
893

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
728

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1000

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
637

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
1726

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
839

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
1587

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
756

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
686

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1066

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
820

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
892

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1159

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2874

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua