Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1496Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8362

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4606

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2820

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4890

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2580

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18699

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5599

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7002

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9904

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8056

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10636

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7437

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12191

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12865

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2141

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10471

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9880

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11972

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2565

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5469

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4246

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3965

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2106

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4478

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3072

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2789

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4091

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2204

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4483

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3202

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3787

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2436

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4719

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2464

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3351

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2635

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3083

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2749

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2247

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3132

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3316

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3232

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3019

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1196

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1746

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1927

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1584

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2249

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1434

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5933

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1860

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3434

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1671

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1511

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2348

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1999

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2130

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2540

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5901

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua