Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1528Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8438

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4644

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2855

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4922

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2613

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18744

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5636

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7040

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9944

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8099

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10686

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7472

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12236

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12954

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2170

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10529

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9929

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12016

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2590

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5509

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4279

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4007

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2126

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4523

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3104

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2817

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4128

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2224

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4524

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3221

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3812

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2466

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4751

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2487

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3378

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2657

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3113

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2773

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2266

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3163

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3345

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3259

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3051

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1232

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1777

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1961

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1611

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2271

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1460

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6102

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1883

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3471

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1697

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1533

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2377

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2042

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2168

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2565

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5961

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua