Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1879Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
9295

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
5022

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3199

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5380

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
3151

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19351

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
6203

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7615

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10616

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8684

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11414

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7948

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12872

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
14134

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2537

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
11306

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10515

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12752

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2933

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5970

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4761

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4619

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2447

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
5109

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3482

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
3128

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4502

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2486

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
5043

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3584

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4215

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2802

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
5185

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2792

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3762

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2997

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3428

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
3148

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2586

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3482

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3655

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3559

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3490

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1579

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
2155

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2381

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1989

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2673

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1826

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
8825

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2375

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4015

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2072

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1902

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2779

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2430

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2574

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3061

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6766

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua