Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1177Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7625

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4233

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2459

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4413

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2220

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7816

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5164

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6485

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9380

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7583

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10033

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7077

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11637

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11921

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1799

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9807

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9400

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11436

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2292

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5061

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3855

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3544

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1855

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4009

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2705

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2526

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3741

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1983

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4056

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2947

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3441

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2174

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4274

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2192

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3038

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2362

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2755

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2359

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2003

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2850

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3024

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2952

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2627

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
908

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1412

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1560

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1270

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1880

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1140

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4547

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1508

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2884

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1338

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1219

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1988

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1539

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1766

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2112

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5106

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua