Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1597Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8606

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4718

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2922

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4990

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2682

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18862

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5730

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7144

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10059

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8201

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10815

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7559

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12358

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13192

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2245

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10686

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10037

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12131

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2660

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5599

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4372

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4118

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2188

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4637

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3180

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2867

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4204

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2280

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4628

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3279

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3888

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2532

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4830

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2542

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3448

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2720

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3172

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2838

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2326

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3228

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3410

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3314

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3145

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1293

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1849

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2042

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1682

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2347

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1526

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6540

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1955

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3564

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1763

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1596

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2458

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2125

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2243

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2642

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6127

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua