Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1554Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8497

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4668

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2885

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4948

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2636

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18785

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5666

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7076

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9981

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8133

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10726

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7499

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12279

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13044

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2199

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10580

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9966

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12054

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2616

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5542

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4313

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4040

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2149

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4557

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3130

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2829

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4160

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2240

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4558

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3240

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3835

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2490

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4779

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2504

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3404

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2678

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3134

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2797

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2290

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3185

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3366

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3275

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3087

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1252

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1800

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1985

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1637

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2301

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1483

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6251

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1908

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3513

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1722

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1555

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2403

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2072

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2190

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2591

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6014

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua