Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 895Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6866

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3890

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2104

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3993

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1923

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7410

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4850

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6079

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8927

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7087

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9380

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6716

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11066

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10667

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1564

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9113

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8956

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10991

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2095

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4708

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3531

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3195

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1586

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3655

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2452

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2297

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3434

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1811

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3634

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2722

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3081

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1967

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3877

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1980

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2756

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2119

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2520

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2039

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1776

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2640

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2776

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2731

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2344

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
693

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1122

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1205

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1006

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1470

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
877

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3027

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1188

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2314

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1029

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
948

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1533

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1141

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1338

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1665

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3970

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua