Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 969Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7028

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3955

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2176

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4097

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1989

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7493

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4910

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6165

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9030

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7205

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9494

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6809

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11186

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11081

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1616

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9271

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9046

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11089

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2136

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4783

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3595

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3274

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1662

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3740

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2505

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2353

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3511

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1862

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3736

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2784

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3175

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2009

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3962

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2023

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2803

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2184

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2571

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2117

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1817

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2683

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2827

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2783

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2385

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
737

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1185

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1274

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1056

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1559

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
940

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3325

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1271

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2448

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1095

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1001

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1630

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1232

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1424

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1762

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4222

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua