Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 802Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6519

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3672

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1877

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3743

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1830

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7162

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4708

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5678

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8623

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6793

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9050

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6461

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10764

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10194

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1488

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8764

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8658

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10705

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2010

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4579

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3369

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3031

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1449

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3481

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2377

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2105

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3223

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1628

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3423

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2524

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2855

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1882

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3634

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1809

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2656

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
1942

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2324

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1828

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1704

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2556

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2687

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2660

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2252

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
606

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
883

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1077

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
902

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1228

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
793

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2457

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1034

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
1994

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
913

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
863

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1295

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1021

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1130

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1413

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3523

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua