Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 847Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6700

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3785

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1991

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3868

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1878

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7299

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4779

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5875

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8787

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6946

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9209

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6583

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10908

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10431

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1532

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8943

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8810

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10853

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2053

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4641

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3451

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3114

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1489

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3567

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2419

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2208

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3338

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1722

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3518

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2629

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2971

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1919

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3759

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1896

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2708

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2026

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2423

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1914

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1737

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2601

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2730

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2691

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2303

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
657

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1018

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1144

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
958

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1361

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
840

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2763

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1118

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2144

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
981

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
909

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1408

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1077

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1232

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1551

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3723

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua