Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1671



Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8852

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4815

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3000

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5111

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2776

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18985

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5881

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7267

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10203

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8331

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10966

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7665

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12521

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13538

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2321

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10869

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10172

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12301

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2726

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5697

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4485

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4250

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2252

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4768

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3257

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2936

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4280

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2330

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4732

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3355

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3982

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2597

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4927

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2604

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3538

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2790

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3238

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2916

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2386

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3295

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3484

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3379

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3239

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1379

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1951

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2145

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1767

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2426

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1605

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
7400

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2053

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3697

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1845

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1671

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2558

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2208

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2329

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2772

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6349

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua