Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1970Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
9477

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
5099

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3285

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5519

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
3263

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19474

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
6290

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7717

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10765

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8801

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11570

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
8046

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12985

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
14364

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2622

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
11443

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10630

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12917

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
3008

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
6053

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4868

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4753

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2515

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
5253

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3558

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
3178

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4586

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2540

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
5125

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3641

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4291

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2861

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
5255

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2865

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3842

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
3066

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3511

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
3231

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2681

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3550

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3731

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3632

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3577

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1652

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
2245

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2480

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2089

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2781

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1918

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9101

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2498

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4121

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2175

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1998

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2877

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2536

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2682

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3189

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6884

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua