Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1030Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7180

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4016

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2269

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4203

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2044

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7604

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4983

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6255

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9144

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7331

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9703

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6878

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11332

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11361

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1661

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9447

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9179

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11191

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2162

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4868

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3668

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3355

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1724

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3832

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2567

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2418

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3591

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1894

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3858

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2831

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3278

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2055

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4039

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2078

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2866

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2241

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2632

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2192

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1868

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2733

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2890

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2841

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2446

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
780

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1251

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1356

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1117

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1655

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
997

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3658

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1346

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2615

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1170

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1066

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1763

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1334

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1543

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1875

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4553

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua