Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 996Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7118

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3989

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2230

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4171

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2017

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7551

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4950

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6207

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9091

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7260

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9570

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6852

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11282

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11247

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1641

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9362

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9116

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11148

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2148

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4832

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3632

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3324

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1701

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3783

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2539

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2393

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3552

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1884

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3797

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2807

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3229

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2029

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4026

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2048

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2842

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2214

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2603

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2159

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1843

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2715

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2856

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2807

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2409

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
759

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1224

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1320

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1098

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1620

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
971

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3551

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1322

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2537

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1133

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1034

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1689

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1298

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1485

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1832

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4447

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua