Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Cao nguyên thánh địa

Bài giảng Cao nguyên thánh địa, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Cao nguyên thánh địa của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Cao nguyên thánh địa - Thích Chân Tính

Lần nghe: 1105Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7462

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4152

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2395

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4328

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2158

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7732

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5082

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6386

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9290

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7496

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9906

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7008

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11525

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11718

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1735

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9673

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9308

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11339

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2233

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4981

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3775

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3468

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1796

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3936

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2644

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2475

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3675

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1939

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3987

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2893

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3381

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2121

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4167

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2143

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2961

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2313

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2701

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2295

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1956

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2797

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2968

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2903

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2548

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
851

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1338

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1477

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1204

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1801

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1074

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4173

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1437

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2774

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1261

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1152

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1898

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1460

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1675

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2014

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4898

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua