Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4437Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7108

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3989

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2228

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4167

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2017

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7550

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4947

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6206

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9087

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7259

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9567

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6850

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11273

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11244

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1639

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9351

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9114

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11141

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2148

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4832

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3629

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3320

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1699

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3780

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2537

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2392

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3552

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1884

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3797

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2807

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3229

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2028

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4024

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2047

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2842

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2213

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2603

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2159

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1843

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2714

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2856

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2807

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2409

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
759

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1221

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
993

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1317

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1095

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1615

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
968

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3542

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1314

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2528

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1130

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1031

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1686

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1295

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1481

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1829

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua