Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 5397Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7860

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4353

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2579

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4573

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2329

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7932

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5280

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6636

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9525

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7714

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10210

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7170

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11790

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12222

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1901

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10002

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9527

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11585

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2358

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5168

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3970

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3656

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1925

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4142

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2816

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2590

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3843

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2045

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4183

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3026

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3561

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2247

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4436

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2266

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3133

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2445

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2840

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2504

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2071

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2930

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3113

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3029

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2749

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
988

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1525

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1265

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1678

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1361

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2006

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1217

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4986

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1622

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3058

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1427

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1310

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2096

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1671

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1875

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2257

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua