Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 5233Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7714

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4277

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2516

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4468

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2265

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7859

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5212

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6545

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9447

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7638

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10107

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7115

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11706

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12032

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1846

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9886

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9445

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11491

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2323

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5105

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3900

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3592

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1886

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4063

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2755

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2561

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3791

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2009

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4104

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2976

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3500

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2205

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4332

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2224

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3083

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2395

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2798

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2414

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2038

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2886

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3067

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2987

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2680

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
948

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1462

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1221

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1611

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1315

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1937

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1174

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4739

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1558

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2952

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1374

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1257

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2037

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1599

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1817

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2180

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua