Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 3536Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6529

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3677

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1884

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3752

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1835

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7166

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4713

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5689

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8636

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6805

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9057

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6467

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10772

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10209

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1493

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8776

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8668

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10717

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2014

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4584

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3379

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3038

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1453

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3488

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2382

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2115

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3231

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1633

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3427

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2533

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2864

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1885

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3641

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1814

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2659

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
1947

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2328

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1832

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1706

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2558

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2689

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2663

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2256

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
609

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
894

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
805

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1079

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
907

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1234

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
797

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2477

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1036

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2002

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
917

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
866

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1302

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1023

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1138

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1424

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua