Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 6928Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
9532

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
5125

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3320

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5555

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
3304

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19524

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
6329

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7750

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10812

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8847

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11633

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
8080

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
13034

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
14438

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2652

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
11494

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10672

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12979

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
3037

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
6081

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4903

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4806

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2542

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
5330

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3593

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
3199

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4616

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2559

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
5154

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3659

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4331

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2880

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
5289

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2894

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3876

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
3092

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3534

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
3264

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2712

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3581

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3757

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3658

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3612

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1684

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
2281

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
2014

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2524

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2127

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2828

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1965

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9216

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2543

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4167

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2214

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
2041

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2916

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2576

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2731

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3242

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua