Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4643Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7265

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4049

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2310

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4239

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2079

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7638

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5012

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6285

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9184

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7359

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9767

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6915

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11398

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11452

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1678

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9495

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9206

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11226

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2176

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4896

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3688

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3388

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1738

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3856

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2586

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2432

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3612

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1902

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3891

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2844

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3307

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2074

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4067

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2089

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2887

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2256

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2648

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2223

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1892

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2749

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2904

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2859

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2465

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
792

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1265

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1051

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1398

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1139

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1698

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1024

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3788

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1372

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2655

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1199

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1089

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1791

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1364

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1571

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1917

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua