Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 6980Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
9597

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
5165

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3364

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5600

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
3348

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19584

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
6377

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7799

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10864

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8918

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11700

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
8125

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
13087

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
14542

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2691

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
11562

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10712

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
13040

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
3073

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
6126

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4940

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4852

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2577

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
5394

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3633

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
3231

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4666

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2596

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
5198

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3713

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4367

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2916

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
5332

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2930

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3914

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
3132

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3568

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
3300

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2754

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3615

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3801

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3699

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3650

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1728

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
2330

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
2062

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2557

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2166

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2873

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
2010

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9314

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2596

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4218

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2260

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
2085

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2955

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2625

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2780

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3291

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua