Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 5907Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8370

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4610

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2824

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4894

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2583

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18705

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5602

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7006

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9908

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8059

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10640

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7441

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12194

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12876

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2142

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10479

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9883

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11976

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2567

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5473

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4248

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3969

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2107

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4481

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3075

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2792

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4094

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2207

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4486

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3203

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3790

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2438

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4722

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2465

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3357

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2637

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3087

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2751

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2249

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3136

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3319

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3234

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3024

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1200

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1748

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1499

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1929

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1587

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2251

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1436

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5946

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1862

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3437

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1675

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1512

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2350

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2002

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2132

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2542

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua