Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 5108Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7629

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4235

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2461

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4415

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2221

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7816

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5165

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6486

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9382

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7584

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10035

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7077

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11639

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11924

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1799

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9812

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9401

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11437

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2292

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5062

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3855

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3544

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1855

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4009

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2706

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2526

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3742

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1984

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4058

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2949

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3443

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2176

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4277

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2193

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3040

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2362

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2756

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2360

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2004

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2850

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3025

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2953

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2628

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
909

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1414

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1178

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1560

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1270

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1881

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1141

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4553

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1509

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2885

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1339

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1219

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1989

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1540

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1767

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2113

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua