Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 5598Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8043

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4461

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2669

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4713

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2421

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
8070

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5399

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6765

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9685

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7839

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10363

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7279

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11944

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12417

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2009

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10180

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9666

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11741

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2442

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5274

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4087

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3783

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2003

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4273

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2909

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2656

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3945

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2103

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4310

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3103

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3652

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2327

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4555

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2343

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3219

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2523

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2952

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2599

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2143

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3015

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3189

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3115

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2850

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1054

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1606

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1350

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1781

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1457

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2097

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1299

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5289

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1716

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3217

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1532

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1398

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2197

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1797

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1980

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2374

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua