Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 3750Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6719

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3798

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2003

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3881

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1883

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7309

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4790

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5899

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8800

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6961

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9229

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6597

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10924

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10450

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1533

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8964

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8826

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10870

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2058

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4647

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3459

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3123

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1491

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3574

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2422

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2216

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3347

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1731

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3528

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2637

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2982

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1927

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3768

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1907

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2713

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2036

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2432

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1924

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1741

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2605

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2732

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2695

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2304

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
659

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1028

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
851

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1148

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
962

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1369

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
842

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2780

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1124

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2155

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
986

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
910

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1418

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1082

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1240

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1561

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua