Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4241Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7038

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3958

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2185

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4105

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1995

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7502

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4917

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6167

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9037

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7207

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9505

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6813

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11197

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11092

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1617

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9281

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9049

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11095

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2136

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4786

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3597

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3277

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1664

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3742

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2506

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2361

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3513

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1863

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3744

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2784

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3176

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2010

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3968

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2026

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2809

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2190

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2573

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2123

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1819

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2690

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2830

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2784

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2389

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
738

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1188

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
971

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1279

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1060

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1561

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
942

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3339

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1276

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2454

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1098

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1004

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1637

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1251

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1426

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1768

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua