Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 6854Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
9430

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
5077

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3257

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5492

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
3238

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
19442

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
6266

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7696

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10743

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8776

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
11528

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
8020

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12954

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
14313

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2603

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
11411

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10597

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12867

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2991

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
6033

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4842

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4716

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2499

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
5203

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3539

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
3167

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4565

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2528

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
5105

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3628

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4273

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2848

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
5238

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2847

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3822

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
3046

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3497

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
3207

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2653

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3528

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3714

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3613

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3555

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1632

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
2221

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1940

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2447

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
2058

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2747

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1884

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
9038

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2465

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
4086

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
2144

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1965

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2849

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2508

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2649

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
3152

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua