Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4098Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6955

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3925

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2147

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4054

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1966

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7455

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4881

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6134

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8994

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7149

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9441

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6762

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11131

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10988

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1593

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9200

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9009

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11054

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2117

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4749

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3574

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3229

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1638

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3695

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2486

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2330

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3481

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1837

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3683

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2759

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3135

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1988

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3928

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2010

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2783

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2149

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2552

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2087

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1795

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2663

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2802

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2762

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2370

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
717

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1161

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
939

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1238

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1032

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1524

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
911

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3185

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1237

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2402

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1065

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
975

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1586

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1179

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1386

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1724

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua