Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4444Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7118

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3994

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2233

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4152

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2020

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7551

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4944

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6208

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9093

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7268

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9581

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6849

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11276

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11251

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1644

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9358

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9118

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11148

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2148

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4832

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3634

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3320

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1698

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3787

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2540

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2395

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3557

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1881

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3805

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2807

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3230

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2033

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4013

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2051

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2849

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2217

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2610

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2163

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1844

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2713

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2862

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2814

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2415

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
760

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1219

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1002

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1320

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1096

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1619

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
977

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3526

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1317

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2526

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1137

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1039

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1701

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1298

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1485

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1817

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua