Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 4776Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7352

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4104

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2346

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4279

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2115

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7682

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5038

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6332

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9231

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7417

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9822

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6961

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11458

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11568

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1701

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9566

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9254

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11276

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2197

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4932

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3728

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3421

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1764

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3894

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2618

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2452

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3642

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1918

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3942

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2865

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3341

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2093

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4100

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2116

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2917

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2286

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2672

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2253

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1920

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2769

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2935

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2877

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2496

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
817

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1302

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1077

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1435

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1165

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1746

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1046

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3983

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1400

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2706

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1228

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1121

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1832

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1403

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1604

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1965

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua