Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 5840Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8279

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4564

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2785

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4848

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2532

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
18658

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5554

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6954

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9858

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8008

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10578

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7405

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12131

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12730

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2106

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10394

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9837

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11925

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2535

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5411

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4207

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3926

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2083

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4432

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3028

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2759

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4048

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2177

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4445

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3178

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3753

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2403

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4679

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2434

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3322

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2608

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3052

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2701

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2227

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3102

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3283

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3210

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2978

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1151

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1709

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1463

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1893

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1555

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2210

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1403

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5724

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1827

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3373

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1639

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1490

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2314

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1951

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2096

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2499

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua