Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 3473Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6479

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3647

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1853

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3706

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1816

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7139

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4693

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5629

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8580

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6748

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9025

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6446

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10730

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10134

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1477

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8729

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8629

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10678

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2004

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4564

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3353

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3013

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1435

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3461

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2365

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2085

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3203

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1606

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3397

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2501

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2827

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1870

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3610

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1787

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2647

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
1919

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2302

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1817

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1695

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2546

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2675

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2652

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2242

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
595

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
857

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
788

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1063

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
894

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1205

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
784

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2399

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1018

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
1960

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
897

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
856

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1275

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1010

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1111

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1389

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua