Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 2878Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6016

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3444

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1606

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3415

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1658

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
6882

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4527

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5365

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8259

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6481

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
8698

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6249

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10355

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
9299

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1354

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8387

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8376

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10433

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
1886

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4354

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3139

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
2823

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1303

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3258

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2234

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
1954

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3027

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1486

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3149

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2330

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2646

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1750

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3296

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1663

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2504

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
1789

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2143

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1642

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1598

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2427

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2569

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2540

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2116

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
482

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
676

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
655

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
894

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
729

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1001

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
640

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
1734

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
841

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
1589

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
757

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
689

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1067

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
821

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
893

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1161

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua