Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Bốn phương pháp cảm hóa lòng người của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - Thích Chân Tính

Lần nghe: 5011Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7541

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4197

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2432

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4377

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2187

Ai cũng là Phật

Giảng: Thích Chân Tính
7773

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5125

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6436

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9338

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7544

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9968

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7038

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11591

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11823

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1771

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9731

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9358

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11390

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2266

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5019

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3810

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3502

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1829

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3972

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2674

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2499

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3712

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1960

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4021

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2928

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3412

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2145

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4232

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2167

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3005

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2339

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2733

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2334

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1981

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2827

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2998

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2931

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2596

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
879

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1382

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1136

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1521

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1236

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1837

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1107

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4342

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1469

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2829

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1300

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1184

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1940

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1501

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1725

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2070

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua