Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 18910Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8701

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4757

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2950

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5035

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2720

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5791

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7191

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10120

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8250

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10874

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7602

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12421

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13336

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2271

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10766

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10088

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12200

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2683

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5637

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4411

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4178

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2215

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4688

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3214

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2889

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4236

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2302

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4672

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3310

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3925

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2557

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4867

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2570

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3485

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2751

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3194

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2869

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2349

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3256

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3449

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3343

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3184

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1332

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1890

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1623

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2083

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1714

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2376

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1558

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6814

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1979

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3608

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1792

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1623

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2489

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2159

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2275

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2693

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6206

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua