Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 7558Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7138

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3993

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2235

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4197

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2020

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4955

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6210

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9098

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7266

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9580

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6854

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11295

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11269

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1647

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9375

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9125

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11156

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2148

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4833

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3633

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3326

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1707

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3785

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2542

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2394

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3558

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1884

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3800

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2810

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3236

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2032

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4029

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2050

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2848

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2217

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2609

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2165

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1844

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2715

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2858

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2809

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2412

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
763

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1228

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
999

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1326

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1101

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1623

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
975

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3572

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1327

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2551

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1137

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1037

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1693

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1301

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1495

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1837

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4477

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua