Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 18820Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8550

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4695

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2903

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4969

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2662

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5700

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7111

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10017

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8168

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10772

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7529

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12318

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13121

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2224

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10635

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10002

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12095

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2641

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5571

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4345

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4080

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2170

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4598

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3157

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2852

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4186

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2259

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4594

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3261

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3861

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2513

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4807

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2525

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3429

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2702

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3153

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2817

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2309

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3207

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3390

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3296

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3124

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1274

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1827

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1577

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2016

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1661

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2324

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1506

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6374

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1932

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3541

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1745

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1578

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2435

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2106

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2219

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2621

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6086

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua