Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 7686Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7359

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4108

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2350

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4283

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2118

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5042

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6335

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9235

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7427

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9830

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6968

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11463

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11575

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1703

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9571

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9257

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11279

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2201

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4933

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3733

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3424

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1767

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3898

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2619

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2456

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3646

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1920

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3944

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2871

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3344

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2094

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4103

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2120

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2921

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2287

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2674

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2255

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1924

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2772

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2936

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2879

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2500

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
818

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1308

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1077

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1438

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1165

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1751

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1048

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3997

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1400

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2707

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1230

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1122

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1838

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1406

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1606

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1969

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4783

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua