Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 8060Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8032

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4454

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2663

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4703

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2415

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5391

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6754

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9667

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7830

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10352

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7273

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11935

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12400

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2003

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10168

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9654

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11731

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2435

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5266

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4079

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3774

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1998

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4261

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2901

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2653

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3938

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2098

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4303

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3097

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3644

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2322

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4546

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2337

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3214

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2516

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2943

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2593

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2137

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3008

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3183

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3109

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2843

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1049

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1596

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1342

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1774

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1450

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2091

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1294

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5271

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1710

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3207

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1525

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1393

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2191

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1790

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1974

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2365

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5582

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua