Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 19018Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8916

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4834

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
3021

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
5142

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2809

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5916

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7296

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10243

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8358

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10998

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7689

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12558

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13611

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2344

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10921

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10201

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12343

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2745

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5717

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4504

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4278

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2268

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4802

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3276

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2960

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4299

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2343

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4756

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3383

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
4007

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2622

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4963

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2619

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3567

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2808

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3255

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2934

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2401

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3314

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3496

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3394

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3265

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1393

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1974

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1692

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2165

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1798

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2452

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1621

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
7593

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
2083

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3727

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1863

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1690

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2576

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2228

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2358

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2800

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6419

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua