Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 7449Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6949

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3917

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2141

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4044

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1959

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4877

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6130

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8987

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7137

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9433

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6757

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11118

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10969

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1591

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9190

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9002

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11043

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2114

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4742

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3571

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3226

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1633

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3690

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2481

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2324

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3475

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1834

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3675

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2755

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3131

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1985

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3919

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2005

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2781

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2148

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2549

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2083

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1792

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2661

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2799

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2757

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2367

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
713

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1159

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
933

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1231

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1030

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1515

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
905

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3159

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1230

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2389

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1063

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
970

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1582

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1167

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1378

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1714

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4080

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua