Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 6874Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6002

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3436

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1603

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3407

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1652

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4520

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5358

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8244

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6476

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
8683

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6244

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10341

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
9280

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1348

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8377

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8369

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10424

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
1880

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4344

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3132

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
2816

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1299

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3244

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2226

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
1949

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3021

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1483

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3143

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2324

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2637

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1746

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3280

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1658

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2500

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
1784

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2137

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1636

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1594

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2423

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2565

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2533

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2112

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
478

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
667

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
651

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
887

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
724

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
992

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
634

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
1714

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
835

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
1573

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
749

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
684

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1057

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
813

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
887

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1151

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2851

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua