Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 7651Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7288

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4067

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2321

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4249

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2090

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5017

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6295

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9194

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7378

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9774

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6923

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11420

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11477

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1680

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9507

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9220

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11235

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2180

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4905

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3702

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3398

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1742

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3869

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2592

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2437

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3619

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1908

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3904

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2851

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3315

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2079

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4076

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2093

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2898

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2265

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2653

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2234

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1898

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2754

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2917

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2862

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2470

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
796

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1275

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1058

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1409

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1147

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1704

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1028

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3823

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1376

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2665

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1206

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1096

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1802

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1371

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1575

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1928

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4683

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua