Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 7164Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6523

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3676

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1882

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3745

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1834

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4712

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5682

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8630

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6798

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9055

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6465

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10768

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10201

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1490

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8770

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8664

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10716

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2011

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4581

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3371

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3034

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1450

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3485

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2379

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2110

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3225

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1630

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3424

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2529

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2860

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1884

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3636

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1812

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2657

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
1943

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2327

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1829

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1706

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2558

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2687

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2662

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2255

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
608

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
886

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
804

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1078

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
904

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1232

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
796

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2462

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1035

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2000

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
916

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
865

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1300

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1022

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1132

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1419

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3528

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua