Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 7412Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6868

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3892

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2105

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3994

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1923

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4851

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6079

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8928

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7088

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9381

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6716

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11067

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10667

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1564

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9114

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8956

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10991

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2095

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4708

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3531

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3195

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1588

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3656

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2452

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2297

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3434

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1811

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3634

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2722

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3081

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1967

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3877

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1981

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2757

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2119

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2521

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2040

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1776

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2642

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2777

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2731

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2344

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
693

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1124

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
895

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1205

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1006

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1470

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
877

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3030

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1188

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2315

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1029

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
948

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1533

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1141

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1339

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1666

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3971

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua