Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 18782Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8493

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4666

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2881

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4946

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2634

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5663

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7071

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9978

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8130

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10722

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7498

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12276

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13041

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2194

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10576

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9961

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12049

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2614

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5538

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4310

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4038

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2147

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4555

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3127

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2828

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4155

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2239

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4553

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3237

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3833

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2486

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4776

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2501

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3402

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2675

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3132

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2794

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2287

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3182

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3364

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3273

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3083

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1250

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1798

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1552

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1982

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1636

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2297

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1482

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6236

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1906

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3510

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1719

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1553

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2402

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2070

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2188

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2590

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6012

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua