Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 7810Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7621

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4229

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2458

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4411

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2217

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5160

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6480

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9376

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7577

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10024

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7072

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11631

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11913

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1795

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9799

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9393

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11430

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2289

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5055

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3852

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3541

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1853

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4004

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2702

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2524

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3738

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1979

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4054

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2945

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3437

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2173

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4271

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2190

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3036

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2360

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2753

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2357

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2002

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2848

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3022

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2951

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2625

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
905

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1409

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1173

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1555

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1264

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1876

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1137

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4534

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1505

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2880

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1334

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1215

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1983

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1533

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1759

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2108

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5100

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua