Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 7596Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7174

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4014

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2269

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4198

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2042

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4978

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6249

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9138

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7328

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9693

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6875

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11323

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
11348

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1660

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9439

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9173

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11184

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2161

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4865

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3663

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3352

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1721

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3824

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2564

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2412

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3588

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1892

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3854

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2829

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3275

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2053

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4037

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2075

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2865

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2238

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2626

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2190

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1865

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2730

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2888

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2840

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2445

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
778

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1249

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1026

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1353

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1115

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1654

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
995

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3641

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1345

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2611

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1168

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1066

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1759

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1331

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1539

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1871

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4543

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua