Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 7292Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6691

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3778

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
1983

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
3860

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1877

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4776

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
5868

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8781

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
6940

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9197

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6574

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
10900

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10424

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1530

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
8936

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
8801

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
10846

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2052

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4637

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3446

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3109

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1488

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3562

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2417

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2202

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3331

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1716

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3513

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2624

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
2964

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1918

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3753

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
1892

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2707

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2022

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2418

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
1909

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1736

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2600

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2728

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2689

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2303

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
653

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1010

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
845

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1144

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
957

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1357

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
837

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
2748

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1116

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2137

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
977

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
908

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1403

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1077

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1227

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1544

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3714

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua