Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 18742Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8437

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4642

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2854

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4921

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2612

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5635

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7038

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9943

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8098

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10685

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7470

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12234

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12953

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2169

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10527

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9928

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12015

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2589

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5508

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4278

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4006

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2125

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4522

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3103

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2817

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4126

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2224

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4523

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3221

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3811

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2465

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4750

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2485

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3377

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2656

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3111

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2772

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2265

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3162

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3344

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3258

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3050

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1231

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1776

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1526

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1960

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1610

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2270

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1459

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6101

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1882

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3470

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1696

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1532

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2376

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2040

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2166

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2564

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5961

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua