Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 7455Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
6954

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
3923

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2147

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4051

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
1963

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
4881

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6134

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
8994

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7144

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
9440

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
6761

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11128

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
10984

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1593

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9199

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9007

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11050

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2117

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
4746

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3574

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3228

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1636

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
3694

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2484

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2328

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3478

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
1836

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
3681

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2758

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3134

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
1988

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
3925

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2009

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
2783

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2149

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2551

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2086

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
1794

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2663

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
2802

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2761

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2370

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
716

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1161

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
937

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1236

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1032

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1522

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
908

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
3176

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1235

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2398

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1064

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
974

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
1584

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1175

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1381

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
1723

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
4091

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua