Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 7867Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
7729

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4285

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2522

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4479

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2274

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5218

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6557

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9458

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7648

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10124

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7121

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
11718

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12063

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
1852

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
9900

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9460

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11509

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2328

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5116

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
3909

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3596

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
1890

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4073

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2765

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2564

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
3798

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2016

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4112

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
2983

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3511

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2213

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4344

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2230

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3090

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2403

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
2806

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2432

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2043

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
2894

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3075

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
2992

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2694

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
955

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1469

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1227

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1620

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1320

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
1944

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1179

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
4772

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1565

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
2967

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1380

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1260

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2042

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1610

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
1827

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2186

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5254

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua