Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 18613



Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8204

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4532

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2757

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4813

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2499

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5503

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
6909

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
9809

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
7964

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10528

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7371

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12073

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
12651

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2082

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10339

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
9786

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
11871

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2509

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5374

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4177

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
3883

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2059

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4388

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
2999

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2731

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4020

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2159

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4412

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3153

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3727

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2381

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4637

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2408

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3293

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2584

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3023

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2674

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2202

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3078

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3258

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3187

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
2939

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1126

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1680

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1428

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
1859

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1523

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2175

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1373

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
5594

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1792

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3328

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1606

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1463

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2280

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
1903

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2062

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2459

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
5778

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua