Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chân Tính » Ai cũng là Phật

Bài giảng Ai cũng là Phật, Pháp âm Thích Chân Tính, Thượng tọa Thích Chân Tính, Thầy Thích Chân Tính. Bài giảng Ai cũng là Phật của Thích Chân Tính, thuyết pháp Thích Chân Tính, nghe pháp Thích Chân Tính

Ai cũng là Phật - Thích Chân Tính

Lần nghe: 18865Các pháp âm khác: Thích Chân Tính

Pháp âm Nghe Download

Buông xuống

Giảng: Thích Chân Tính
8608

Vẫn còn hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
4719

Tu như trồng cây

Giảng: Thích Chân Tính
2924

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Giảng: Thích Chân Tính
4991

Thất thánh tài

Giảng: Thích Chân Tính
2683

Lưu dấu

Giảng: Thích Chân Tính
5733

Nhìn lại

Giảng: Thích Chân Tính
7145

Cúng Dường

Giảng: Thích Chân Tính
10062

Quán sát âm thanh

Giảng: Thích Chân Tính
8201

Nuôi dưỡng thân tâm

Giảng: Thích Chân Tính
10816

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
7561

Đẹp người đẹp nết

Giảng: Thích Chân Tính
12360

Đi về đâu

Giảng: Thích Chân Tính
13200

Cư sĩ cấp cô độc

Giảng: Thích Chân Tính
2245

Mắt thương nhìn đời

Giảng: Thích Chân Tính
10688

Tìm cầu hạnh phúc

Giảng: Thích Chân Tính
10037

Thiên tai

Giảng: Thích Chân Tính
12133

Gương xưa

Giảng: Thích Chân Tính
2662

Phước duyên

Giảng: Thích Chân Tính
5600

Họa Phước Khôn Lường

Giảng: Thích Chân Tính
4374

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Giảng: Thích Chân Tính
4119

Khó vẫn làm được

Giảng: Thích Chân Tính
2188

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Giảng: Thích Chân Tính
4638

Biết lỗi nên sửa

Giảng: Thích Chân Tính
3181

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Giảng: Thích Chân Tính
2869

Cảm ơn vô thường

Giảng: Thích Chân Tính
4206

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giảng: Thích Chân Tính
2282

7 Pháp đoạn phiền não

Giảng: Thích Chân Tính
4629

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
3280

Con phật con ma

Giảng: Thích Chân Tính
3890

Điều kiện sanh về lạc quốc

Giảng: Thích Chân Tính
2533

Đường về cõi giác

Giảng: Thích Chân Tính
4831

Hoằng Pháp lợi sinh

Giảng: Thích Chân Tính
2543

Người chăn bò

Giảng: Thích Chân Tính
3449

Người điêu khắc tượng

Giảng: Thích Chân Tính
2722

Tết nguyên đán

Giảng: Thích Chân Tính
3173

Tổn thất lớn nhất

Giảng: Thích Chân Tính
2838

Dân hoà nước mạnh

Giảng: Thích Chân Tính
2327

Dư âm

Giảng: Thích Chân Tính
3229

Thường hành chánh niệm

Giảng: Thích Chân Tính
3410

Nơi kết nối tin yêu

Giảng: Thích Chân Tính
3315

Hoằng Pháp Viên

Giảng: Thích Chân Tính
3146

Trâu ơi

Giảng: Thích Chân Tính
1294

Chuyển hóa khổ đau

Giảng: Thích Chân Tính
1850

Cao nguyên thánh địa

Giảng: Thích Chân Tính
1597

Cúng dường

Giảng: Thích Chân Tính
2042

Tu là đến

Giảng: Thích Chân Tính
1683

Con Phật con Ma

Giảng: Thích Chân Tính
2348

Hoài niệm ân sư

Giảng: Thích Chân Tính
1526

Người phật tử tại gia

Giảng: Thích Chân Tính
6550

Vì pháp quên bệnh

Giảng: Thích Chân Tính
1955

Trọn kiếp con người

Giảng: Thích Chân Tính
3565

Hai đời vui

Giảng: Thích Chân Tính
1764

Sen nở trời âu

Giảng: Thích Chân Tính
1597

Nụ cười Di Lặc

Giảng: Thích Chân Tính
2460

Tình thương cao cả

Giảng: Thích Chân Tính
2125

Ai cũng là phật

Giảng: Thích Chân Tính
2244

Tu là tiến

Giảng: Thích Chân Tính
2643

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Giảng: Thích Chân Tính
6129

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua