Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh » Khổ đau là gì

Bài giảng Khổ đau là gì, Pháp âm Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Bài giảng Khổ đau là gì của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh

Khổ đau là gì - Thích Bửu Chánh

Lần nghe: 3068Các pháp âm khác: Thích Bửu Chánh

Pháp âm Nghe Download

Cát bụi

Giảng: Thích Bửu Chánh
5871

Quà Tặng Của Chùa

Giảng: Thích Bửu Chánh
1948

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Giảng: Thích Bửu Chánh
2222

Lý tưởng bồ tát

Giảng: Thích Bửu Chánh
2411

Phương pháp sống lâu

Giảng: Thích Bửu Chánh
1099

Nhìn tâm

Giảng: Thích Bửu Chánh
1091

Nhân sanh tâm thiện

Giảng: Thích Bửu Chánh
892

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1083

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1223

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3831

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1587

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1888

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1746

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
862

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1929

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1287

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
821

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2175

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1930

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2542

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3089

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua