Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh » Khổ đau là gì

Bài giảng Khổ đau là gì, Pháp âm Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Bài giảng Khổ đau là gì của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh

Khổ đau là gì - Thích Bửu Chánh

Lần nghe: 2536Các pháp âm khác: Thích Bửu Chánh

Pháp âm Nghe Download

Cát bụi

Giảng: Thích Bửu Chánh
5152

Quà Tặng Của Chùa

Giảng: Thích Bửu Chánh
1679

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Giảng: Thích Bửu Chánh
1960

Lý tưởng bồ tát

Giảng: Thích Bửu Chánh
2160

Phương pháp sống lâu

Giảng: Thích Bửu Chánh
890

Nhìn tâm

Giảng: Thích Bửu Chánh
798

Nhân sanh tâm thiện

Giảng: Thích Bửu Chánh
690

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
906

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1009

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3344

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1227

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1581

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1293

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
631

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1599

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1005

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
685

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
1769

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1628

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2121

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
2531

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua