Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh » Khổ đau là gì

Bài giảng Khổ đau là gì, Pháp âm Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Bài giảng Khổ đau là gì của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh

Khổ đau là gì - Thích Bửu Chánh

Lần nghe: 5864Các pháp âm khác: Thích Bửu Chánh

Pháp âm Nghe Download

Cát bụi

Giảng: Thích Bửu Chánh
7786

Quà Tặng Của Chùa

Giảng: Thích Bửu Chánh
2854

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Giảng: Thích Bửu Chánh
3244

Lý tưởng bồ tát

Giảng: Thích Bửu Chánh
3240

Phương pháp sống lâu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2061

Nhìn tâm

Giảng: Thích Bửu Chánh
2049

Nhân sanh tâm thiện

Giảng: Thích Bửu Chánh
1825

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
2044

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2313

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
5163

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
2740

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
3427

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
4561

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
1681

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
3109

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
2378

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
1579

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
3564

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
3094

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
4134

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
4920

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua