Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh » Khổ đau là gì

Bài giảng Khổ đau là gì, Pháp âm Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Bài giảng Khổ đau là gì của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh

Khổ đau là gì - Thích Bửu Chánh

Lần nghe: 2919Các pháp âm khác: Thích Bửu Chánh

Pháp âm Nghe Download

Cát bụi

Giảng: Thích Bửu Chánh
5536

Quà Tặng Của Chùa

Giảng: Thích Bửu Chánh
1889

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Giảng: Thích Bửu Chánh
2167

Lý tưởng bồ tát

Giảng: Thích Bửu Chánh
2347

Phương pháp sống lâu

Giảng: Thích Bửu Chánh
1002

Nhìn tâm

Giảng: Thích Bửu Chánh
1028

Nhân sanh tâm thiện

Giảng: Thích Bửu Chánh
835

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1011

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1136

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3724

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1457

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1762

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1573

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
813

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1826

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1213

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
767

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2037

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1853

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2392

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
2898

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua