Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh » Khổ đau là gì

Bài giảng Khổ đau là gì, Pháp âm Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Bài giảng Khổ đau là gì của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh

Khổ đau là gì - Thích Bửu Chánh

Lần nghe: 2980Các pháp âm khác: Thích Bửu Chánh

Pháp âm Nghe Download

Cát bụi

Giảng: Thích Bửu Chánh
5644

Quà Tặng Của Chùa

Giảng: Thích Bửu Chánh
1918

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Giảng: Thích Bửu Chánh
2190

Lý tưởng bồ tát

Giảng: Thích Bửu Chánh
2378

Phương pháp sống lâu

Giảng: Thích Bửu Chánh
1038

Nhìn tâm

Giảng: Thích Bửu Chánh
1062

Nhân sanh tâm thiện

Giảng: Thích Bửu Chánh
859

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1039

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1179

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
3765

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1510

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
1825

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
1649

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
835

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
1877

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1244

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
792

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2108

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1888

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2460

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
2969

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua