Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Bửu Chánh » Khổ đau là gì

Bài giảng Khổ đau là gì, Pháp âm Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thầy Thích Bửu Chánh. Bài giảng Khổ đau là gì của Thích Bửu Chánh, thuyết pháp Thích Bửu Chánh, nghe pháp Thích Bửu Chánh

Khổ đau là gì - Thích Bửu Chánh

Lần nghe: 3354



Các pháp âm khác: Thích Bửu Chánh

Pháp âm Nghe Download

Cát bụi

Giảng: Thích Bửu Chánh
6178

Quà Tặng Của Chùa

Giảng: Thích Bửu Chánh
2048

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Giảng: Thích Bửu Chánh
2312

Lý tưởng bồ tát

Giảng: Thích Bửu Chánh
2510

Phương pháp sống lâu

Giảng: Thích Bửu Chánh
1208

Nhìn tâm

Giảng: Thích Bửu Chánh
1198

Nhân sanh tâm thiện

Giảng: Thích Bửu Chánh
1010

Nhà cháy

Giảng: Thích Bửu Chánh
1200

Yên tâm niệm Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
1373

Im lặng là vàng

Giảng: Thích Bửu Chánh
4005

Ác giả ác báo

Giảng: Thích Bửu Chánh
1729

Một cõi đi về

Giảng: Thích Bửu Chánh
2077

Sứ giả của trời

Giảng: Thích Bửu Chánh
2008

Kinh thùa tự pháp

Giảng: Thích Bửu Chánh
944

Nghệ thuật sống an lạc

Giảng: Thích Bửu Chánh
2072

Không tìm lỗi người 1

Giảng: Thích Bửu Chánh
1507

Không tìm lỗi người 2

Giảng: Thích Bửu Chánh
915

Người biết sống một mình

Giảng: Thích Bửu Chánh
2363

Bốn lời dạy của đức Phật

Giảng: Thích Bửu Chánh
2091

Tại sao tôi đi tu

Giảng: Thích Bửu Chánh
2746

Phước vật, phước đức và phước trí

Giảng: Thích Bửu Chánh
3359

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua