Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Vào cửa Tịnh Tông 1

Bài giảng Vào cửa Tịnh Tông 1, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Vào cửa Tịnh Tông 1 của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Vào cửa Tịnh Tông 1 - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 2633Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6805

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3939

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3462

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4149

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5565

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3341

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5364

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3960

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3061

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5191

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4679

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3652

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4070

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4541

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3838

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2910

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4873

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3915

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2357

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2925

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1979

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2520

Nói về nạo phá thai

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
77403

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua