Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Trân trọng pháp duyên

Bài giảng Trân trọng pháp duyên, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Trân trọng pháp duyên của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Trân trọng pháp duyên - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 3462Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6805

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3939

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4149

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5565

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3341

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5364

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3960

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3061

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5190

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4678

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3651

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4070

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4541

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3838

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2910

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4873

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3915

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2632

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2357

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2925

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1979

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2520

Nói về nạo phá thai

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
77403

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua