Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Bài giảng Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1 của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1 - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 5548Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6752

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3912

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3446

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4121

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3324

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5349

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3934

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3035

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5162

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4647

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3624

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4023

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4507

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3803

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2873

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4823

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3899

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2603

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2331

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2896

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1957

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2502

Nói về nạo phá thai

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
77140

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua