Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Sư đạo hiếu đạo 2

Bài giảng Sư đạo hiếu đạo 2, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Sư đạo hiếu đạo 2 của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Sư đạo hiếu đạo 2 - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 3036Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6753

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3913

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3446

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4121

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5548

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3324

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5349

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3934

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5162

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4647

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3624

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4023

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4507

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3803

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2873

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4823

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3900

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2603

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2331

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2897

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1957

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2503

Nói về nạo phá thai

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
77140

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua