Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Nói về nạo phá thai

Bài giảng Nói về nạo phá thai, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Nói về nạo phá thai của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Nói về nạo phá thai - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 76005Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6505

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3783

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3358

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3998

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5336

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3237

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5252

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3807

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2923

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4975

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4477

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3505

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3739

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4339

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3649

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2659

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4639

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3795

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2487

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2206

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2773

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1843

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2407

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua