Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Nói về nạo phá thai

Bài giảng Nói về nạo phá thai, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Nói về nạo phá thai của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Nói về nạo phá thai - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 77223Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6770

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3924

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3452

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4137

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5554

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3332

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5355

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3946

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3046

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5176

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4660

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3635

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4038

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4521

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3819

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2889

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4838

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3903

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2617

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2342

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2909

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1966

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2510

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua