Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Nói về nạo phá thai

Bài giảng Nói về nạo phá thai, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Nói về nạo phá thai của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Nói về nạo phá thai - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 76267Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6552

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3816

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3376

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4022

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5409

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3253

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5269

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3832

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2945

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5014

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4514

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3532

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3815

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4374

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3691

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2709

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4683

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3818

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2513

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2231

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2800

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1870

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2425

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua