Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Nói về nạo phá thai

Bài giảng Nói về nạo phá thai, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Nói về nạo phá thai của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Nói về nạo phá thai - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 75067Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6335

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3684

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3290

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3907

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5150

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3186

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5177

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3699

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2826

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4836

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4313

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3353

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3483

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4179

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3495

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2463

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4482

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3700

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2358

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2088

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2644

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1718

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2305

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua