Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Nói về nạo phá thai

Bài giảng Nói về nạo phá thai, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Nói về nạo phá thai của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Nói về nạo phá thai - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 76616Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6613

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3842

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3396

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4048

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5465

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3268

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5290

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3866

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2972

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5058

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4560

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3559

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3893

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4413

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3729

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2763

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4720

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3839

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2538

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2259

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2824

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1894

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2449

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua