Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Nói về nạo phá thai

Bài giảng Nói về nạo phá thai, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Nói về nạo phá thai của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Nói về nạo phá thai - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 74683Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6265

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3633

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3234

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3858

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5065

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3170

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5124

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3646

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2775

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4744

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4234

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3296

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3416

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4005

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3423

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2407

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4410

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3651

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2304

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2037

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2590

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1666

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2249

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua