Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Nói về nạo phá thai

Bài giảng Nói về nạo phá thai, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Nói về nạo phá thai của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Nói về nạo phá thai - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 73269Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6149

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3533

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3171

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3786

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4935

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3131

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5066

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3583

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2715

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4602

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4109

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3200

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3300

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3889

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3312

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2324

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4301

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3560

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2225

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1941

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2509

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1584

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2151

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua