Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Nói về nạo phá thai

Bài giảng Nói về nạo phá thai, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Nói về nạo phá thai của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Nói về nạo phá thai - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 76811Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6662

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3865

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3413

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4074

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5493

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3292

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5308

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3885

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2993

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5100

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4590

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3578

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3945

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4445

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3754

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2811

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4755

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3860

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2562

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2280

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2848

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1917

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2470

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua