Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Nói về nạo phá thai

Bài giảng Nói về nạo phá thai, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Nói về nạo phá thai của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Nói về nạo phá thai - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 75574Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6439

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3745

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3334

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3965

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5299

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3216

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5227

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3764

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2889

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4932

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4411

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3437

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3627

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4275

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3590

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2577

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4580

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3753

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2435

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2159

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2716

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1795

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2363

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua