Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Nói về nạo phá thai

Bài giảng Nói về nạo phá thai, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Nói về nạo phá thai của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Nói về nạo phá thai - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 74048Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6205

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3584

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3202

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3821

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5007

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3149

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5091

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3610

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2741

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4669

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4160

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3241

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3361

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3938

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3367

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2364

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4348

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3602

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2258

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1982

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2546

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1621

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2200

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua