Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Giáo dưỡng trẻ thơ

Bài giảng Giáo dưỡng trẻ thơ, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Giáo dưỡng trẻ thơ của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Giáo dưỡng trẻ thơ - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 2911Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6806

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3940

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3462

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4150

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5566

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3342

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5365

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3961

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3062

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5191

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4679

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3652

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4070

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4542

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3839

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4874

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3916

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2633

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2358

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2926

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1979

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2521

Nói về nạo phá thai

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
77404

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua