Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không » Giáo dưỡng trẻ thơ

Bài giảng Giáo dưỡng trẻ thơ, Pháp âm Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Bài giảng Giáo dưỡng trẻ thơ của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không

Giáo dưỡng trẻ thơ - Pháp sư Tịnh Không

Lần nghe: 2874Các pháp âm khác: Pháp sư Tịnh Không

Pháp âm Nghe Download

Bố thí ba la mật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
6753

Tứ Hoằng thề nguyện

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3913

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3446

Ngừa quấy dứt ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4121

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5548

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3325

Nên dùng ân đức hóa thù hận

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5349

Sư đạo hiếu đạo 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3935

Sư đạo hiếu đạo 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3036

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5162

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4647

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3624

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4023

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4507

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3804

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4824

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3900

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2603

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2332

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2897

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1957

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2503

Nói về nạo phá thai

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
77140

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua