Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Bình, đại đức Thích Hạnh Bình

Đại đức Thích Hạnh Bình, Giảng sư Thích Hạnh Bình, Thượng tọa Thích Hạnh Bình, Thầy Thích Hạnh Bình. Các bài giảng của Thích Hạnh Bình, thuyết pháp Thích Hạnh Bình, nghe pháp Thích Hạnh Bình


Pháp âm Nghe Download

Hiện Tại Lạc Trú

Giảng: Thích Hạnh Bình
1833
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Pháp âm: 08-05-2010
16174

Người cao quý

Pháp âm: 26-12-2012
6247

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
5813

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
3938

Thiên đàng và địa ngục 2

Pháp âm: 23-12-2010
4562

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
5273

Ý nghĩa về chữ pháp

Pháp âm: 23-12-2010
7391

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Pháp âm: 26-12-2012
3900

Tuổi Trẻ & Hành Trang Chữ Nhẫn 2

Pháp âm: 25-10-2010
3648

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3731

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua