Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Bình, đại đức Thích Hạnh Bình

Đại đức Thích Hạnh Bình, Giảng sư Thích Hạnh Bình, Thượng tọa Thích Hạnh Bình, Thầy Thích Hạnh Bình. Các bài giảng của Thích Hạnh Bình, thuyết pháp Thích Hạnh Bình, nghe pháp Thích Hạnh Bình


Pháp âm Nghe Download

Hiện Tại Lạc Trú

Giảng: Thích Hạnh Bình
2273
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
2097

Mộng và thực

Pháp âm: 31-01-2011
7277

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
3721

Phật học phổ thông - Tập đế

Pháp âm: 27-12-2012
1473

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
1955

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
1090

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
5885

Nghiệp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
4979

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
1938

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
24868

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua