Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Bình, đại đức Thích Hạnh Bình

Đại đức Thích Hạnh Bình, Giảng sư Thích Hạnh Bình, Thượng tọa Thích Hạnh Bình, Thầy Thích Hạnh Bình. Các bài giảng của Thích Hạnh Bình, thuyết pháp Thích Hạnh Bình, nghe pháp Thích Hạnh Bình


Pháp âm Nghe Download

Hiện Tại Lạc Trú

Giảng: Thích Hạnh Bình
1905
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nợ đời

Pháp âm: 27-02-2012
12609

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
1757

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1686

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
5002

Bóng mây

Pháp âm: 12-05-2010
33646

Thập chú

Pháp âm: 27-12-2012
13048

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
30514

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Pháp âm: 28-12-2012
1389

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
6673

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
2515

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua