Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chơn Minh, đại đức Thích Chơn Minh

Đại đức Thích Chơn Minh, Giảng sư Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thầy Thích Chơn Minh. Các bài giảng của Thích Chơn Minh, thuyết pháp Thích Chơn Minh, nghe pháp Thích Chơn Minh


Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Giảng: Thích Chơn Minh
2145
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4017

Ai làm chủ vận mệnh

Pháp âm: 25-12-2012
3087

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1584

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5893

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2911

Vị thánh ni đầu tiên

Pháp âm: 31-01-2011
8278

Oán thù và sự thứ tha

Pháp âm: 05-03-2012
5726

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2923

Quán Thế Âm Bồ Tát 3/5

Pháp âm: 28-12-2012
3428

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
3957

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua