Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chơn Minh, đại đức Thích Chơn Minh

Đại đức Thích Chơn Minh, Giảng sư Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thầy Thích Chơn Minh. Các bài giảng của Thích Chơn Minh, thuyết pháp Thích Chơn Minh, nghe pháp Thích Chơn Minh


Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Giảng: Thích Chơn Minh
1739
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2129

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Pháp âm: 23-12-2010
1779

Đi về đâu

Pháp âm: 12-05-2010
14227

Thần tượng của con

Pháp âm: 26-12-2012
1723

Thường hành chánh niệm

Pháp âm: 19-04-2011
3685

Kinh dược sư

Pháp âm: 26-12-2012
32196

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Pháp âm: 23-12-2010
2512

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
35334

Vạn lý độc hành

Pháp âm: 23-12-2010
6324

Đường về cực lạc

Pháp âm: 26-12-2012
3464

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua