Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chơn Minh, đại đức Thích Chơn Minh

Đại đức Thích Chơn Minh, Giảng sư Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thầy Thích Chơn Minh. Các bài giảng của Thích Chơn Minh, thuyết pháp Thích Chơn Minh, nghe pháp Thích Chơn Minh


Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Giảng: Thích Chơn Minh
1980
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
2528

Tình thiên thu

Pháp âm: 26-12-2012
2341

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
5292

Tại sao tôi đi tu

Pháp âm: 26-12-2012
4670

Tại sao chúng ta không biết

Pháp âm: 26-12-2012
4203

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
9412

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Pháp âm: 25-12-2012
2432

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
4373

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2037

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1495

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua