Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chơn Minh, đại đức Thích Chơn Minh

Đại đức Thích Chơn Minh, Giảng sư Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thầy Thích Chơn Minh. Các bài giảng của Thích Chơn Minh, thuyết pháp Thích Chơn Minh, nghe pháp Thích Chơn Minh


Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Giảng: Thích Chơn Minh
2044
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
4254

Thiện và ác 2

Pháp âm: 03-05-2012
5137

Phật học phổ thông - Lược sử Phật A Di Đà và 48 Lời Nguyện

Pháp âm: 27-12-2012
1385

Thật giả cuộc đời 2

Pháp âm: 03-05-2012
12608

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
6079

Oán thù và sự thứ tha

Pháp âm: 05-03-2012
5657

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Pháp âm: 25-10-2010
5521

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1753

Thai thật thai giả

Pháp âm: 26-12-2012
3055

Bát chánh đạo

Pháp âm: 14-03-2012
4424

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua