Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chơn Minh, đại đức Thích Chơn Minh

Đại đức Thích Chơn Minh, Giảng sư Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thầy Thích Chơn Minh. Các bài giảng của Thích Chơn Minh, thuyết pháp Thích Chơn Minh, nghe pháp Thích Chơn Minh


Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Giảng: Thích Chơn Minh
1939
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
2707

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
3136

Con bất hiếu

Pháp âm: 27-12-2012
15269

Tội phước trong 3 nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
5036

Lời trăn trối của mẹ

Pháp âm: 03-05-2012
17372

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1903

Oán thù và sự thứ tha

Pháp âm: 05-03-2012
5596

Thật giả cuộc đời 2

Pháp âm: 03-05-2012
12472

Tự tâm Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
5350

Quán sát âm thanh

Pháp âm: 12-05-2010
8918

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua