Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chơn Minh, đại đức Thích Chơn Minh

Đại đức Thích Chơn Minh, Giảng sư Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thầy Thích Chơn Minh. Các bài giảng của Thích Chơn Minh, thuyết pháp Thích Chơn Minh, nghe pháp Thích Chơn Minh


Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Giảng: Thích Chơn Minh
2095
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đời vay trả

Pháp âm: 25-12-2012
5053

Để thoát khỏi giận dữ 1

Pháp âm: 23-06-2012
15315

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 06-03-2012
1945

Đừng phí phạm kiếp người

Pháp âm: 25-12-2012
2616

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
4327

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
4435

Chuyên nhất niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2115

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1608

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
9556

Đối trị phiền não 1

Pháp âm: 23-12-2010
27829

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua