Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chơn Minh, đại đức Thích Chơn Minh

Đại đức Thích Chơn Minh, Giảng sư Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thầy Thích Chơn Minh. Các bài giảng của Thích Chơn Minh, thuyết pháp Thích Chơn Minh, nghe pháp Thích Chơn Minh


Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Giảng: Thích Chơn Minh
1500
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1147

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
3622

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
1633

Một kiếp này thôi

Pháp âm: 26-12-2012
2760

Điều kiện sanh về lạc quốc

Pháp âm: 23-12-2010
2678

Trưởng giả kén rể - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
6642

Một lòng niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1924

Tài và đức

Pháp âm: 27-12-2012
3297

Im lặng là vàng

Pháp âm: 26-12-2012
5111

Quán nghiệp duyên

Pháp âm: 26-12-2012
1649

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua