Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chơn Minh, đại đức Thích Chơn Minh

Đại đức Thích Chơn Minh, Giảng sư Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thầy Thích Chơn Minh. Các bài giảng của Thích Chơn Minh, thuyết pháp Thích Chơn Minh, nghe pháp Thích Chơn Minh


Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Giảng: Thích Chơn Minh
1665
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
3026

Tai họa của sân hận 2

Pháp âm: 28-12-2012
1602

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
2870

Hướng dẫn cách lạy Phật

Pháp âm: 26-12-2012
6410

Nguồn gốc của sự khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1706

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Pháp âm: 26-12-2012
1840

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
6701

Lòng bao dung

Pháp âm: 27-02-2012
85102

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
3666

Hạnh phúc của đời người

Pháp âm: 26-12-2012
1798

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua