Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chơn Minh, đại đức Thích Chơn Minh

Đại đức Thích Chơn Minh, Giảng sư Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thầy Thích Chơn Minh. Các bài giảng của Thích Chơn Minh, thuyết pháp Thích Chơn Minh, nghe pháp Thích Chơn Minh


Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Giảng: Thích Chơn Minh
1582
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3720

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1166

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1506

Sám hối

Pháp âm: 25-12-2012
4965

Cao nguyên thánh địa

Pháp âm: 26-12-2012
1803

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
7660

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
34932

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
1543

Kinh đại phước đức

Pháp âm: 26-12-2012
2680

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3155

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua