Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chơn Minh, đại đức Thích Chơn Minh

Đại đức Thích Chơn Minh, Giảng sư Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thầy Thích Chơn Minh. Các bài giảng của Thích Chơn Minh, thuyết pháp Thích Chơn Minh, nghe pháp Thích Chơn Minh


Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Giảng: Thích Chơn Minh
1884
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tam pháp ấn

Pháp âm: 26-12-2012
3674

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
4525

Làm bạn với ma

Pháp âm: 09-03-2012
8114

Tu trong bận rộn

Pháp âm: 03-05-2012
6448

Vượt qua mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
1766

Hiểu và thương

Pháp âm: 26-12-2012
2261

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Pháp âm: 27-12-2012
1074

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
3321

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1584

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
7341

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua