Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chơn Minh, đại đức Thích Chơn Minh

Đại đức Thích Chơn Minh, Giảng sư Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thầy Thích Chơn Minh. Các bài giảng của Thích Chơn Minh, thuyết pháp Thích Chơn Minh, nghe pháp Thích Chơn Minh


Pháp âm Nghe Download

Lý Tưởng Sinh Viên

Giảng: Thích Chơn Minh
2184
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
6631

Chân thành là đạo

Pháp âm: 23-12-2010
5994

Thiện và ác 1

Pháp âm: 03-05-2012
5868

Con có biết không

Pháp âm: 18-07-2010
11368

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4389

Hoài niệm ân sư

Pháp âm: 26-12-2012
2157

Đạo đức trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1950

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
3613

Chuyên nhất niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2169

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2994

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua