Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

TS Quỳnh Giao, đại đức TS Quỳnh Giao

Đại đức TS Quỳnh Giao, Giảng sư TS Quỳnh Giao, Thượng tọa TS Quỳnh Giao, Thầy TS Quỳnh Giao. Các bài giảng của TS Quỳnh Giao, thuyết pháp TS Quỳnh Giao, nghe pháp TS Quỳnh Giao


Pháp âm Nghe Download

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 2

Giảng: TS Quỳnh Giao
1413

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 1

Giảng: TS Quỳnh Giao
1536
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5678

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
8633

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
6673

Tha thứ thì thư thái

Pháp âm: 12-05-2010
7133

Đường về cực lạc

Pháp âm: 23-12-2010
5276

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
4996

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
3379

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
2725

Nhân quả công bằng

Pháp âm: 05-03-2012
7161

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
1824

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua