Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

TS Quỳnh Giao, đại đức TS Quỳnh Giao

Đại đức TS Quỳnh Giao, Giảng sư TS Quỳnh Giao, Thượng tọa TS Quỳnh Giao, Thầy TS Quỳnh Giao. Các bài giảng của TS Quỳnh Giao, thuyết pháp TS Quỳnh Giao, nghe pháp TS Quỳnh Giao


Pháp âm Nghe Download

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 2

Giảng: TS Quỳnh Giao
1366

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 1

Giảng: TS Quỳnh Giao
1483
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
3587

Nhớ mãi lời thầy

Pháp âm: 08-09-2011
3189

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1577

Đi về đâu

Pháp âm: 12-05-2010
13886

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
1179

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
2378

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
4756

Kinh 8 điều và từ tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2843

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
5559

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
6970

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua