Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trì Minh, đại đức Thích Trì Minh

Đại đức Thích Trì Minh, Giảng sư Thích Trì Minh, Thượng tọa Thích Trì Minh, Thầy Thích Trì Minh. Các bài giảng của Thích Trì Minh, thuyết pháp Thích Trì Minh, nghe pháp Thích Trì Minh


Pháp âm Nghe Download

Bản chất của cầu nguyện

Giảng: Thích Trì Minh
16665
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
4130

Đường về cực lạc

Pháp âm: 23-12-2010
5311

Quay đầu là bờ

Pháp âm: 26-12-2012
1841

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
1629

Làm sao tránh họa chiến tranh 3

Pháp âm: 10-02-2011
3522

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1187

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Pháp âm: 23-12-2010
1734

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1140

Vượt khó

Pháp âm: 26-12-2012
2174

Tuổi trẻ và online

Pháp âm: 23-12-2010
2184

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua