Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trì Minh, đại đức Thích Trì Minh

Đại đức Thích Trì Minh, Giảng sư Thích Trì Minh, Thượng tọa Thích Trì Minh, Thầy Thích Trì Minh. Các bài giảng của Thích Trì Minh, thuyết pháp Thích Trì Minh, nghe pháp Thích Trì Minh


Pháp âm Nghe Download

Bản chất của cầu nguyện

Giảng: Thích Trì Minh
15966
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ao tù và biển cả

Pháp âm: 27-12-2012
3506

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Pháp âm: 26-12-2012
3513

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2537

Lời khai thị của Liên Trì Đại Sư

Pháp âm: 25-10-2010
2790

Công Đức Phóng Sanh

Pháp âm: 23-12-2010
3895

Đấng điều ngự

Pháp âm: 25-12-2012
1563

Hôn nhân và hạnh phúc 1

Pháp âm: 26-12-2012
4307

Tình thiên thu

Pháp âm: 26-12-2012
2006

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5173

Kinh A Di Đà giảng giải

Pháp âm: 27-12-2012
4502

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua