Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trì Minh, đại đức Thích Trì Minh

Đại đức Thích Trì Minh, Giảng sư Thích Trì Minh, Thượng tọa Thích Trì Minh, Thầy Thích Trì Minh. Các bài giảng của Thích Trì Minh, thuyết pháp Thích Trì Minh, nghe pháp Thích Trì Minh


Pháp âm Nghe Download

Bản chất của cầu nguyện

Giảng: Thích Trì Minh
16936
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
16133

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Pháp âm: 20-01-2011
3652

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 25-12-2012
3352

Siêu độ vong linh

Pháp âm: 28-12-2012
6868

Tìm cầu hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
10562

Sanh tử khổ đau

Pháp âm: 25-12-2012
7387

Lòng người hối cải 2

Pháp âm: 23-06-2012
3172

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
1987

Làm sao tránh họa chiến tranh 3

Pháp âm: 10-02-2011
3542

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
7438

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua