Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trì Minh, đại đức Thích Trì Minh

Đại đức Thích Trì Minh, Giảng sư Thích Trì Minh, Thượng tọa Thích Trì Minh, Thầy Thích Trì Minh. Các bài giảng của Thích Trì Minh, thuyết pháp Thích Trì Minh, nghe pháp Thích Trì Minh


Pháp âm Nghe Download

Bản chất của cầu nguyện

Giảng: Thích Trì Minh
18178
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người điêu khắc tượng

Pháp âm: 23-12-2010
3218

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
2760

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1399

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2550

Triết lý vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
2931

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
3400

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3345

Nói

Pháp âm: 26-12-2012
9028

Ơn

Pháp âm: 26-12-2012
2894

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
79462

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua