Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trì Minh, đại đức Thích Trì Minh

Đại đức Thích Trì Minh, Giảng sư Thích Trì Minh, Thượng tọa Thích Trì Minh, Thầy Thích Trì Minh. Các bài giảng của Thích Trì Minh, thuyết pháp Thích Trì Minh, nghe pháp Thích Trì Minh


Pháp âm Nghe Download

Bản chất của cầu nguyện

Giảng: Thích Trì Minh
17968
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
3977

Ngừa quấy dứt ác

Pháp âm: 23-12-2010
4054

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
12753

Sức mạnh của tuổi trẻ

Pháp âm: 18-07-2010
10545

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
9498

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
2287

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Pháp âm: 25-10-2010
4252

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
2554

Tam pháp ấn

Pháp âm: 26-12-2012
3801

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5832

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua