Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Tuệ, đại đức Thích Thiện Tuệ

Đại đức Thích Thiện Tuệ, Giảng sư Thích Thiện Tuệ, Thượng tọa Thích Thiện Tuệ, Thầy Thích Thiện Tuệ. Các bài giảng của Thích Thiện Tuệ, thuyết pháp Thích Thiện Tuệ, nghe pháp Thích Thiện Tuệ


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đạo phật và khoa học

Pháp âm: 26-12-2012
3813

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
5094

Đừng là giọt nước tràn ly

Pháp âm: 28-02-2012
11272

Thường hành chánh niệm

Pháp âm: 19-04-2011
3921

Niệm Phật bất khả tư nghi

Pháp âm: 27-12-2012
2379

Học làm người 2

Pháp âm: 28-12-2012
1716

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 4

Pháp âm: 27-12-2012
1220

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
6009

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
14305

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
2214

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua