Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Tuệ, đại đức Thích Thiện Tuệ

Đại đức Thích Thiện Tuệ, Giảng sư Thích Thiện Tuệ, Thượng tọa Thích Thiện Tuệ, Thầy Thích Thiện Tuệ. Các bài giảng của Thích Thiện Tuệ, thuyết pháp Thích Thiện Tuệ, nghe pháp Thích Thiện Tuệ


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1944

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
2338

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
3265

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
4539

Chuyển hóa khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
2027

Phước báu trời người

Pháp âm: 26-12-2012
2361

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
3037

Nước mắt và nụ cười 1

Pháp âm: 23-12-2010
33931

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
53179

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
3537

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua