Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Tuệ, đại đức Thích Thiện Tuệ

Đại đức Thích Thiện Tuệ, Giảng sư Thích Thiện Tuệ, Thượng tọa Thích Thiện Tuệ, Thầy Thích Thiện Tuệ. Các bài giảng của Thích Thiện Tuệ, thuyết pháp Thích Thiện Tuệ, nghe pháp Thích Thiện Tuệ


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
3493

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
3695

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Pháp âm: 27-12-2012
1875

Ngày mai trời lại sáng

Pháp âm: 05-03-2012
6462

Vô thường

Pháp âm: 26-12-2012
3112

Kệ niệm pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1798

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
3925

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
3089

Đi về đâu

Pháp âm: 12-05-2010
14777

Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
764

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua