Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Tuệ, đại đức Thích Thiện Tuệ

Đại đức Thích Thiện Tuệ, Giảng sư Thích Thiện Tuệ, Thượng tọa Thích Thiện Tuệ, Thầy Thích Thiện Tuệ. Các bài giảng của Thích Thiện Tuệ, thuyết pháp Thích Thiện Tuệ, nghe pháp Thích Thiện Tuệ


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xóa mờ vết thương đau

Pháp âm: 12-05-2010
7674

Thực tập vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
3628

Đối trị lòng ganh tỵ

Pháp âm: 26-12-2012
2295

Tịnh nghiệp tam phước

Pháp âm: 26-12-2012
2994

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Pháp âm: 26-12-2012
1822

Làm chủ vọng nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2645

Ít muốn biết đủ

Pháp âm: 12-05-2010
4390

Trả nợ tình xa 2

Pháp âm: 30-11-2010
5933

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4263

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 25-10-2010
5437

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua