Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Tuệ, đại đức Thích Thiện Tuệ

Đại đức Thích Thiện Tuệ, Giảng sư Thích Thiện Tuệ, Thượng tọa Thích Thiện Tuệ, Thầy Thích Thiện Tuệ. Các bài giảng của Thích Thiện Tuệ, thuyết pháp Thích Thiện Tuệ, nghe pháp Thích Thiện Tuệ


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Pháp âm: 28-12-2012
1789

Tu là tiến

Pháp âm: 26-12-2012
3189

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
2465

Kinh thùa tự pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1874

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
9324

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
2480

An lạc nhờ lắng nghe

Pháp âm: 26-12-2012
2292

Thắp sáng niềm tin 2

Pháp âm: 12-05-2010
5097

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Pháp âm: 07-03-2012
9632

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
2435

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua