Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Tuệ, đại đức Thích Thiện Tuệ

Đại đức Thích Thiện Tuệ, Giảng sư Thích Thiện Tuệ, Thượng tọa Thích Thiện Tuệ, Thầy Thích Thiện Tuệ. Các bài giảng của Thích Thiện Tuệ, thuyết pháp Thích Thiện Tuệ, nghe pháp Thích Thiện Tuệ


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thường hành chánh niệm

Pháp âm: 19-04-2011
3941

Những câu chuyện về nhân quả 3

Pháp âm: 10-02-2011
6747

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
13239

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
9203

Khuyến tu

Pháp âm: 27-12-2012
2229

Khó vẫn làm được

Pháp âm: 14-03-2012
2720

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
11174

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
2405

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
9193

Mộng và thực

Pháp âm: 31-01-2011
7420

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua