Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Tuệ, đại đức Thích Thiện Tuệ

Đại đức Thích Thiện Tuệ, Giảng sư Thích Thiện Tuệ, Thượng tọa Thích Thiện Tuệ, Thầy Thích Thiện Tuệ. Các bài giảng của Thích Thiện Tuệ, thuyết pháp Thích Thiện Tuệ, nghe pháp Thích Thiện Tuệ


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nuôi dưỡng thân tâm

Pháp âm: 12-05-2010
11414

Đường về cực lạc

Pháp âm: 23-12-2010
5334

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1941

Thiền cho người bận rộn

Pháp âm: 26-12-2012
4130

Ngày mai trời lại sáng

Pháp âm: 05-03-2012
6252

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
2406

Mục Liên cứu mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
23298

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
23938

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
3174

Tuổi Trẻ & Hành Trang Chữ Nhẫn 2

Pháp âm: 25-10-2010
3821

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua