Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Tuệ, đại đức Thích Thiện Tuệ

Đại đức Thích Thiện Tuệ, Giảng sư Thích Thiện Tuệ, Thượng tọa Thích Thiện Tuệ, Thầy Thích Thiện Tuệ. Các bài giảng của Thích Thiện Tuệ, thuyết pháp Thích Thiện Tuệ, nghe pháp Thích Thiện Tuệ


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
9390

Không tìm lỗi người 2

Pháp âm: 26-12-2012
1847

Đạo làm con

Pháp âm: 26-12-2012
6377

Tập làm chủ bát phong

Pháp âm: 25-12-2012
4740

Cốt tủy tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1944

Con phật con ma

Pháp âm: 23-12-2010
4367

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
4878

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2799

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1433

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1257

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua