Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tịnh Quang, đại đức Thích Tịnh Quang

Đại đức Thích Tịnh Quang, Giảng sư Thích Tịnh Quang, Thượng tọa Thích Tịnh Quang, Thầy Thích Tịnh Quang. Các bài giảng của Thích Tịnh Quang, thuyết pháp Thích Tịnh Quang, nghe pháp Thích Tịnh Quang


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
3607

Hoa sen trong cõi mộng

Pháp âm: 27-12-2012
4316

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
2536

Như vầng thái dương

Pháp âm: 18-07-2010
6641

Kệ niệm pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1687

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Pháp âm: 01-03-2012
8213

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
1936

Thần thông trong đạo phật 2

Pháp âm: 06-03-2012
3940

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
31199

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
9101

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua