Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tịnh Quang, đại đức Thích Tịnh Quang

Đại đức Thích Tịnh Quang, Giảng sư Thích Tịnh Quang, Thượng tọa Thích Tịnh Quang, Thầy Thích Tịnh Quang. Các bài giảng của Thích Tịnh Quang, thuyết pháp Thích Tịnh Quang, nghe pháp Thích Tịnh Quang


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
2642

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
4185

Công Đức Phóng Sanh

Pháp âm: 23-12-2010
4141

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1691

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1013

Lòng người hối cải 1

Pháp âm: 23-06-2012
4799

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3773

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Pháp âm: 25-12-2012
4102

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1540

Chiếc bóng lặng thầm

Pháp âm: 25-12-2012
4205

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua