Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tịnh Quang, đại đức Thích Tịnh Quang

Đại đức Thích Tịnh Quang, Giảng sư Thích Tịnh Quang, Thượng tọa Thích Tịnh Quang, Thầy Thích Tịnh Quang. Các bài giảng của Thích Tịnh Quang, thuyết pháp Thích Tịnh Quang, nghe pháp Thích Tịnh Quang


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3960

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
23938

Gia tài pháp bảo

Pháp âm: 25-12-2012
5620

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3636

Hướng về tương lai 1

Pháp âm: 12-03-2012
8273

Ăn chay và ăn mặn 1

Pháp âm: 23-12-2010
9937

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3134

Hôn nhân và hạnh phúc 2

Pháp âm: 26-12-2012
2072

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
4395

Cát bụi

Pháp âm: 12-05-2010
8022

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua