Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tịnh Quang, đại đức Thích Tịnh Quang

Đại đức Thích Tịnh Quang, Giảng sư Thích Tịnh Quang, Thượng tọa Thích Tịnh Quang, Thầy Thích Tịnh Quang. Các bài giảng của Thích Tịnh Quang, thuyết pháp Thích Tịnh Quang, nghe pháp Thích Tịnh Quang


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Về chùa

Pháp âm: 23-12-2010
11103

Diệt trừ đau khổ

Pháp âm: 28-12-2012
2991

Thế nào là quy y tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
5730

Giải phóng vô minh

Pháp âm: 25-12-2012
5999

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
7834

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1592

Những quan điểm sai lầm

Pháp âm: 03-05-2012
8572

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Pháp âm: 06-03-2012
4576

Kinh dược sư

Pháp âm: 26-12-2012
34625

Bóng chiều tà 2

Pháp âm: 30-11-2010
6876

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua