Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tịnh Quang, đại đức Thích Tịnh Quang

Đại đức Thích Tịnh Quang, Giảng sư Thích Tịnh Quang, Thượng tọa Thích Tịnh Quang, Thầy Thích Tịnh Quang. Các bài giảng của Thích Tịnh Quang, thuyết pháp Thích Tịnh Quang, nghe pháp Thích Tịnh Quang


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1109

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
3081

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3533

Âm thanh vi diệu 2

Pháp âm: 28-12-2012
2900

Hoa sen trong bùn

Pháp âm: 25-12-2012
2535

Mông sơn thí thực 2

Pháp âm: 26-12-2012
1522

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
2083

7 tài sản của bậc Thánh

Pháp âm: 28-12-2012
1659

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
2025

Biết đón nhận để tu tập

Pháp âm: 27-12-2012
1444

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua