Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tịnh Quang, đại đức Thích Tịnh Quang

Đại đức Thích Tịnh Quang, Giảng sư Thích Tịnh Quang, Thượng tọa Thích Tịnh Quang, Thầy Thích Tịnh Quang. Các bài giảng của Thích Tịnh Quang, thuyết pháp Thích Tịnh Quang, nghe pháp Thích Tịnh Quang


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con đường bình an

Pháp âm: 03-05-2012
5748

Vị thánh ni đầu tiên

Pháp âm: 31-01-2011
7947

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3431

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
3808

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Pháp âm: 28-12-2012
7470

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
3735

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
16052

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
19402

Niệm Phật viên thông

Pháp âm: 23-12-2010
5086

Con bất hiếu

Pháp âm: 27-12-2012
14746

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua