Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tịnh Quang, đại đức Thích Tịnh Quang

Đại đức Thích Tịnh Quang, Giảng sư Thích Tịnh Quang, Thượng tọa Thích Tịnh Quang, Thầy Thích Tịnh Quang. Các bài giảng của Thích Tịnh Quang, thuyết pháp Thích Tịnh Quang, nghe pháp Thích Tịnh Quang


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tu là đến

Pháp âm: 26-12-2012
1888

Để thoát khỏi giận dữ 1

Pháp âm: 23-06-2012
14763

Mắt thương nhìn đời

Pháp âm: 12-05-2010
11142

Phật học phổ thông - Ăn chay

Pháp âm: 27-12-2012
1396

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
6038

Nghiệp và định mệnh

Pháp âm: 06-03-2012
24978

Tịnh độ là đây 2

Pháp âm: 26-12-2012
1878

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
5727

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
4949

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
30285

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua