Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tịnh Quang, đại đức Thích Tịnh Quang

Đại đức Thích Tịnh Quang, Giảng sư Thích Tịnh Quang, Thượng tọa Thích Tịnh Quang, Thầy Thích Tịnh Quang. Các bài giảng của Thích Tịnh Quang, thuyết pháp Thích Tịnh Quang, nghe pháp Thích Tịnh Quang


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 06-03-2012
1945

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
7393

Không gì là tuyệt đối

Pháp âm: 25-12-2012
3440

Vươn lên từ vực thẳm 2

Pháp âm: 28-12-2012
1508

Tứ niệm xứ 2

Pháp âm: 23-12-2010
5807

Phật học phổ thông - Lời Tựa Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
2160

Chuyển hóa thói quen

Pháp âm: 26-12-2012
2025

Phật học phổ thông - Chương Kim Cang Tạng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1617

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 4

Pháp âm: 26-12-2012
3458

Kinh tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân

Pháp âm: 25-12-2012
1567

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua