Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tịnh Quang, đại đức Thích Tịnh Quang

Đại đức Thích Tịnh Quang, Giảng sư Thích Tịnh Quang, Thượng tọa Thích Tịnh Quang, Thầy Thích Tịnh Quang. Các bài giảng của Thích Tịnh Quang, thuyết pháp Thích Tịnh Quang, nghe pháp Thích Tịnh Quang


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Pháp âm: 28-12-2012
2477

Hải triều âm

Pháp âm: 12-05-2010
4878

Tụng kinh pháp hoa

Pháp âm: 25-12-2012
3581

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6803

Nhân quả và nghiệp báo

Pháp âm: 27-12-2012
2709

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
13772

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2171

Phật pháp căn bản 2

Pháp âm: 25-12-2012
2023

Ai làm chủ vận mệnh

Pháp âm: 25-12-2012
3124

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
4577

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua