Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tịnh Quang, đại đức Thích Tịnh Quang

Đại đức Thích Tịnh Quang, Giảng sư Thích Tịnh Quang, Thượng tọa Thích Tịnh Quang, Thầy Thích Tịnh Quang. Các bài giảng của Thích Tịnh Quang, thuyết pháp Thích Tịnh Quang, nghe pháp Thích Tịnh Quang


Pháp âm Nghe Download
Trang

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 06-03-2012
12222

Trả nợ tình xa 2

Pháp âm: 30-11-2010
5887

Suối nguồn sữa pháp

Pháp âm: 28-12-2012
2052

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2267

Thị phi 2

Pháp âm: 25-12-2012
5626

Bốn lời dạy của đức Phật

Pháp âm: 26-12-2012
3465

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
5044

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
8973

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
6636

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
4730

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua