Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Trực, đại đức Thích Nguyên Trực

Đại đức Thích Nguyên Trực, Giảng sư Thích Nguyên Trực, Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Thầy Thích Nguyên Trực. Các bài giảng của Thích Nguyên Trực, thuyết pháp Thích Nguyên Trực, nghe pháp Thích Nguyên Trực


Pháp âm Nghe Download

Bát chánh đạo

Giảng: Thích Nguyên Trực
4455
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh A Di Đà giảng giải

Pháp âm: 27-12-2012
5300

Lời tình thế của người xưa 2

Pháp âm: 23-12-2010
4951

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
1301

Hương thơm đức hạnh

Pháp âm: 27-12-2012
2053

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5947

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Pháp âm: 05-03-2012
5513

Bài Học Ngàn Vàng 2

Pháp âm: 25-10-2010
3670

Kinh đại phước đức

Pháp âm: 26-12-2012
3095

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
3224

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
3400

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua