Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Trực, đại đức Thích Nguyên Trực

Đại đức Thích Nguyên Trực, Giảng sư Thích Nguyên Trực, Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Thầy Thích Nguyên Trực. Các bài giảng của Thích Nguyên Trực, thuyết pháp Thích Nguyên Trực, nghe pháp Thích Nguyên Trực


Pháp âm Nghe Download

Bát chánh đạo

Giảng: Thích Nguyên Trực
4077
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Tịnh độ tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
936

Bóng cả cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1866

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Pháp âm: 27-12-2012
939

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
2965

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Pháp âm: 26-12-2012
2539

Một kiếp này thôi

Pháp âm: 26-12-2012
2826

Nhiệm vụ của người con Phật

Pháp âm: 25-12-2012
5894

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
5724

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
4654

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
3453

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua