Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Trực, đại đức Thích Nguyên Trực

Đại đức Thích Nguyên Trực, Giảng sư Thích Nguyên Trực, Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Thầy Thích Nguyên Trực. Các bài giảng của Thích Nguyên Trực, thuyết pháp Thích Nguyên Trực, nghe pháp Thích Nguyên Trực


Pháp âm Nghe Download

Bát chánh đạo

Giảng: Thích Nguyên Trực
4192
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
7138

7 Pháp đoạn phiền não

Pháp âm: 23-12-2010
5043

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Pháp âm: 12-05-2010
3489

Phật học phổ thông - Thiên Thai Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1041

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
7223

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1398

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
1115

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Pháp âm: 23-12-2010
10880

4 trình độ báo hiếu

Pháp âm: 28-12-2012
2272

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 3

Pháp âm: 20-01-2011
3000

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua