Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Trực, đại đức Thích Nguyên Trực

Đại đức Thích Nguyên Trực, Giảng sư Thích Nguyên Trực, Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Thầy Thích Nguyên Trực. Các bài giảng của Thích Nguyên Trực, thuyết pháp Thích Nguyên Trực, nghe pháp Thích Nguyên Trực


Pháp âm Nghe Download

Bát chánh đạo

Giảng: Thích Nguyên Trực
4424
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3918

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
2728

Niệm Phật để thành Phật

Pháp âm: 25-12-2012
4701

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
6787

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
2872

Tình yêu và lý tưởng 1

Pháp âm: 23-12-2010
5228

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3740

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19703

Tham để được gì 1

Pháp âm: 01-03-2012
10943

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
36076

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua