Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Trực, đại đức Thích Nguyên Trực

Đại đức Thích Nguyên Trực, Giảng sư Thích Nguyên Trực, Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Thầy Thích Nguyên Trực. Các bài giảng của Thích Nguyên Trực, thuyết pháp Thích Nguyên Trực, nghe pháp Thích Nguyên Trực


Pháp âm Nghe Download

Bát chánh đạo

Giảng: Thích Nguyên Trực
4280
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chữ tu trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2221

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1445

Lợi ích của sự lìa bỏ tham dục 1

Pháp âm: 27-12-2012
2294

Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2155

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
4304

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1339

Lời hối lỗi

Pháp âm: 30-11-2010
21607

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
2083

Nhân quả trong đời sống

Pháp âm: 26-12-2012
5761

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1997

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua