Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Trực, đại đức Thích Nguyên Trực

Đại đức Thích Nguyên Trực, Giảng sư Thích Nguyên Trực, Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Thầy Thích Nguyên Trực. Các bài giảng của Thích Nguyên Trực, thuyết pháp Thích Nguyên Trực, nghe pháp Thích Nguyên Trực


Pháp âm Nghe Download

Bát chánh đạo

Giảng: Thích Nguyên Trực
4483
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4017

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
2200

Gieo và gặt

Pháp âm: 25-12-2012
5877

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 2

Pháp âm: 26-12-2012
2708

Không nên tự tử

Pháp âm: 26-12-2012
2347

Ánh sáng phật pháp kỳ 20

Pháp âm: 07-03-2012
3624

Ăn uống và sức khỏe

Pháp âm: 28-12-2012
4023

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
6974

Tham để được gì 2

Pháp âm: 01-03-2012
5282

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
14305

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua