Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Trực, đại đức Thích Nguyên Trực

Đại đức Thích Nguyên Trực, Giảng sư Thích Nguyên Trực, Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Thầy Thích Nguyên Trực. Các bài giảng của Thích Nguyên Trực, thuyết pháp Thích Nguyên Trực, nghe pháp Thích Nguyên Trực


Pháp âm Nghe Download

Bát chánh đạo

Giảng: Thích Nguyên Trực
4395
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chiếc bóng lặng thầm

Pháp âm: 25-12-2012
4231

Cười với khổ đau

Pháp âm: 14-03-2012
4365

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5427

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2949

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1557

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1160

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Pháp âm: 01-03-2012
8385

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Pháp âm: 25-12-2012
10000

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
4038

Gieo trồng hạt giống tốt

Pháp âm: 12-05-2010
7583

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua