Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Trực, đại đức Thích Nguyên Trực

Đại đức Thích Nguyên Trực, Giảng sư Thích Nguyên Trực, Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Thầy Thích Nguyên Trực. Các bài giảng của Thích Nguyên Trực, thuyết pháp Thích Nguyên Trực, nghe pháp Thích Nguyên Trực


Pháp âm Nghe Download

Bát chánh đạo

Giảng: Thích Nguyên Trực
4358
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ta còn có mẹ

Pháp âm: 27-02-2012
8120

Tài ba không qua ý ở

Pháp âm: 26-12-2012
5565

Đấng điều ngự

Pháp âm: 25-12-2012
1728

Cảm ơn vô thường

Pháp âm: 23-12-2010
4666

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1309

Tình cờ

Pháp âm: 25-12-2012
3000

Tu thiện hành thiện

Pháp âm: 12-05-2010
4342

Cười với khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
2166

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
11138

Tình Mẹ Thiêng Liêng

Pháp âm: 25-10-2010
3968

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua