Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Nguyên Trực, đại đức Thích Nguyên Trực

Đại đức Thích Nguyên Trực, Giảng sư Thích Nguyên Trực, Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Thầy Thích Nguyên Trực. Các bài giảng của Thích Nguyên Trực, thuyết pháp Thích Nguyên Trực, nghe pháp Thích Nguyên Trực


Pháp âm Nghe Download

Bát chánh đạo

Giảng: Thích Nguyên Trực
4504
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
3154

Tịnh nghiệp tam phước

Pháp âm: 26-12-2012
3137

Diệt trừ đau khổ

Pháp âm: 28-12-2012
3013

Tịnh độ là đây 1

Pháp âm: 26-12-2012
3393

Văn tư tu

Pháp âm: 26-12-2012
2970

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
3031

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1396

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Pháp âm: 25-10-2010
5094

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
25826

Đối diện với bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
2181

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua