Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Từ, đại đức Thích Thanh Từ

Đại đức Thích Thanh Từ, Giảng sư Thích Thanh Từ, Thượng tọa Thích Thanh Từ, Thầy Thích Thanh Từ. Các bài giảng của Thích Thanh Từ, thuyết pháp Thích Thanh Từ, nghe pháp Thích Thanh Từ


Pháp âm Nghe Download

Cương yếu để tu

Giảng: Thích Thanh Từ
5278

Từ bi và nhẫn nhục

Giảng: Thích Thanh Từ
16258

Từ bi hỷ xả

Giảng: Thích Thanh Từ
12117

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Giảng: Thích Thanh Từ
4492

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Giảng: Thích Thanh Từ
4829

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Giảng: Thích Thanh Từ
4414

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Giảng: Thích Thanh Từ
3917

Mình là cái gì ?

Giảng: Thích Thanh Từ
128

Cội gốc của đạo Phật

Giảng: Thích Thanh Từ
4419
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 1/5

Pháp âm: 28-12-2012
6962

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
2335

Tập làm chủ để an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
5634

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
3782

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
1920

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
6322

Lễ Phật hiện ánh sáng

Pháp âm: 28-12-2012
3273

Ta từng quên mẹ 2

Pháp âm: 27-02-2012
4031

Hoằng Pháp lợi sinh

Pháp âm: 23-12-2010
3029

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
7013

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua