Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Từ, đại đức Thích Thanh Từ

Đại đức Thích Thanh Từ, Giảng sư Thích Thanh Từ, Thượng tọa Thích Thanh Từ, Thầy Thích Thanh Từ. Các bài giảng của Thích Thanh Từ, thuyết pháp Thích Thanh Từ, nghe pháp Thích Thanh Từ


Pháp âm Nghe Download

Cương yếu để tu

Giảng: Thích Thanh Từ
5120

Từ bi và nhẫn nhục

Giảng: Thích Thanh Từ
16008

Từ bi hỷ xả

Giảng: Thích Thanh Từ
11865

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Giảng: Thích Thanh Từ
4429

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Giảng: Thích Thanh Từ
4766

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Giảng: Thích Thanh Từ
4352

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Giảng: Thích Thanh Từ
3849

Mình là cái gì ?

Giảng: Thích Thanh Từ
128

Cội gốc của đạo Phật

Giảng: Thích Thanh Từ
4347
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
4090

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
4081

Người mẹ thiêng liêng 2

Pháp âm: 26-12-2012
1536

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1722

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5462

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1098

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2721

Nghiệp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
4935

Pháp thoại 1

Pháp âm: 26-12-2012
2022

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
2792

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua