Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thanh Từ, đại đức Thích Thanh Từ

Đại đức Thích Thanh Từ, Giảng sư Thích Thanh Từ, Thượng tọa Thích Thanh Từ, Thầy Thích Thanh Từ. Các bài giảng của Thích Thanh Từ, thuyết pháp Thích Thanh Từ, nghe pháp Thích Thanh Từ


Pháp âm Nghe Download

Cương yếu để tu

Giảng: Thích Thanh Từ
4967

Từ bi và nhẫn nhục

Giảng: Thích Thanh Từ
15774

Từ bi hỷ xả

Giảng: Thích Thanh Từ
11618

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Giảng: Thích Thanh Từ
4362

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Giảng: Thích Thanh Từ
4708

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Giảng: Thích Thanh Từ
4292

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Giảng: Thích Thanh Từ
3772

Mình là cái gì ?

Giảng: Thích Thanh Từ
128

Cội gốc của đạo Phật

Giảng: Thích Thanh Từ
4258
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lời Phật dạy

Pháp âm: 28-12-2012
2380

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Pháp âm: 25-12-2012
6929

Phật học phổ thông - Ăn chay

Pháp âm: 27-12-2012
1523

Thiện và ác 2

Pháp âm: 03-05-2012
4998

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
1305

Tu giùm

Pháp âm: 27-12-2012
3436

Hãy chọn pháp tu

Pháp âm: 25-12-2012
4511

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
6576

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
1711

Mưu sinh

Pháp âm: 26-12-2012
7356

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua