Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đông Thành, đại đức Thích Đông Thành

Đại đức Thích Đông Thành, Giảng sư Thích Đông Thành, Thượng tọa Thích Đông Thành, Thầy Thích Đông Thành. Các bài giảng của Thích Đông Thành, thuyết pháp Thích Đông Thành, nghe pháp Thích Đông Thành


Pháp âm Nghe Download

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Giảng: Thích Đông Thành
1503

Âm thanh vi diệu 2

Giảng: Thích Đông Thành
2637

Âm thanh vi diệu 1

Giảng: Thích Đông Thành
2545

Phát bồ đề tâm

Giảng: Thích Đông Thành
3498

Tự lực và tha lực

Giảng: Thích Đông Thành
1782

Đới nghiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đông Thành
2087

Sức mạnh nội tâm

Giảng: Thích Đông Thành
3374

Đi qua dòng sanh tử

Giảng: Thích Đông Thành
4152
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Tập đế

Pháp âm: 27-12-2012
1090

Xóa mờ vết thương đau

Pháp âm: 12-05-2010
6843

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
4267

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
13303

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
5899

Điều đáng nhớ trong đời

Pháp âm: 25-12-2012
3262

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
12275

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1116

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
2831

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
2387

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua