Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đông Thành, đại đức Thích Đông Thành

Đại đức Thích Đông Thành, Giảng sư Thích Đông Thành, Thượng tọa Thích Đông Thành, Thầy Thích Đông Thành. Các bài giảng của Thích Đông Thành, thuyết pháp Thích Đông Thành, nghe pháp Thích Đông Thành


Pháp âm Nghe Download

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Giảng: Thích Đông Thành
246

Âm thanh vi diệu 2

Giảng: Thích Đông Thành
2005

Âm thanh vi diệu 1

Giảng: Thích Đông Thành
1752

Phát bồ đề tâm

Giảng: Thích Đông Thành
2617

Tự lực và tha lực

Giảng: Thích Đông Thành
1150

Đới nghiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đông Thành
1463

Sức mạnh nội tâm

Giảng: Thích Đông Thành
2119

Đi qua dòng sanh tử

Giảng: Thích Đông Thành
3372
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
4098

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Pháp âm: 23-06-2012
2834

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1200

Mở rộng tấm lòng

Pháp âm: 28-12-2012
1367

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5104

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
7444

Nỗi oán hận

Pháp âm: 27-02-2012
32137

Phật học phổ thông - Tứ vô lượng tâm

Pháp âm: 27-12-2012
1013

Sóng Thần (Tsunami)

Pháp âm: 26-12-2012
1863

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
512

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua