Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đông Thành, đại đức Thích Đông Thành

Đại đức Thích Đông Thành, Giảng sư Thích Đông Thành, Thượng tọa Thích Đông Thành, Thầy Thích Đông Thành. Các bài giảng của Thích Đông Thành, thuyết pháp Thích Đông Thành, nghe pháp Thích Đông Thành


Pháp âm Nghe Download

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Giảng: Thích Đông Thành
1471

Âm thanh vi diệu 2

Giảng: Thích Đông Thành
2621

Âm thanh vi diệu 1

Giảng: Thích Đông Thành
2522

Phát bồ đề tâm

Giảng: Thích Đông Thành
3476

Tự lực và tha lực

Giảng: Thích Đông Thành
1766

Đới nghiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đông Thành
2069

Sức mạnh nội tâm

Giảng: Thích Đông Thành
3342

Đi qua dòng sanh tử

Giảng: Thích Đông Thành
4129
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
1517

Chiếc bóng lặng thầm

Pháp âm: 25-12-2012
3707

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
2744

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Pháp âm: 28-02-2012
7857

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Pháp âm: 28-12-2012
1435

Nói

Pháp âm: 26-12-2012
8142

Nước mắt và nụ cười 1

Pháp âm: 23-12-2010
33299

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1780

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
3488

Cao nguyên thánh địa

Pháp âm: 26-12-2012
1556

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua