Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
2077

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2506

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
2357

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
2339

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1971

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
2107

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2692

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2936

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3780

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3501
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bản chất vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
1930

Tuổi trẻ & hành trang chữ nhẫn 1

Pháp âm: 25-10-2010
4252

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
5414

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Pháp âm: 28-12-2012
1871

Chú đại bi

Pháp âm: 26-12-2012
20554

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
4994

Sự thật cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7489

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
1717

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1729

Xin Lỗi Chính Mình

Pháp âm: 21-07-2011
11420

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua