Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
700

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
813

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
876

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
753

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
692

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
783

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
982

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
903

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
1604

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2036
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
4434

Phóng sanh 4

Pháp âm: 31-01-2011
2577

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
4222

Nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
4030

Quy y và ngũ giới

Pháp âm: 26-12-2012
617

Vợ và người tình

Pháp âm: 26-12-2012
1397

Đời là một giấc mộng

Pháp âm: 06-03-2012
5937

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Pháp âm: 28-12-2012
1117

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
465

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
515

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua