Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1688

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2076

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1994

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1918

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1601

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1756

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2293

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2481

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3253

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3141
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2319

Ánh sáng đời con

Pháp âm: 07-10-2012
3911

Bến yêu thương

Pháp âm: 08-05-2010
15750

Đường về cõi giác

Pháp âm: 23-12-2010
4926

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
7786

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
3978

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
2234

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Pháp âm: 26-12-2012
4983

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
5646

Vực thẳm buông tay

Pháp âm: 05-03-2012
4971

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua