Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1018

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1260

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1311

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1177

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
961

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1096

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1488

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1414

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2240

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2456
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
3808

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
12918

Như vầng thái dương

Pháp âm: 18-07-2010
5022

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
4270

Cao nguyên thánh địa

Pháp âm: 26-12-2012
931

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
2471

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
2352

Phật học phổ thông - Chương Phổ Nhãn Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1070

Đẹp người đẹp nết

Pháp âm: 12-05-2010
11113

Kệ niệm pháp

Pháp âm: 26-12-2012
794

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua