Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1254

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1527

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1542

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1434

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1177

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1351

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1801

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1812

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2607

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2671
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đời là một giấc mộng

Pháp âm: 06-03-2012
8008

Thái độ khoan dung

Pháp âm: 26-12-2012
2960

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
3631

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
7816

Đi về đâu

Pháp âm: 12-05-2010
11923

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
6456

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
4643

Nhìn tâm

Pháp âm: 26-12-2012
1325

Bóng mây

Pháp âm: 25-12-2012
2951

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua