Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1090

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1352

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1374

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1257

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1017

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1160

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1578

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1539

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2375

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2526
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán chiếu nỗi niềm

Pháp âm: 25-12-2012
2814

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
32039

Quà Tặng Của Chùa

Pháp âm: 23-12-2010
1988

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
4275

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
1071

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4078

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
2866

Nợ đời

Pháp âm: 27-02-2012
9603

Phóng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
796

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
484

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua