Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
2172

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2596

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
2437

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
2431

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
2057

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
2190

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2782

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
3013

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3894

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3587
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Pháp âm: 01-03-2012
10532

Tập làm chủ bát phong

Pháp âm: 25-12-2012
5042

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
3041

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
39766

Tai họa của sân hận 2

Pháp âm: 28-12-2012
1878

Điều con muốn nói

Pháp âm: 25-12-2012
2514

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4933

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
9648

Nhân duyên và nghiệp duyên 1

Pháp âm: 01-03-2012
8583

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
1689

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua