Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1335

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1626

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1628

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1525

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1249

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1446

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1900

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1940

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2734

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2747
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
2717

Tâm tình người tu

Pháp âm: 12-05-2010
4935

Hóa giải oán hờn

Pháp âm: 26-12-2012
13356

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
3635

Nói về nhân quả

Pháp âm: 28-12-2012
3364

Tình yêu mù quáng

Pháp âm: 25-12-2012
5855

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
2006

Tuổi Trẻ & Hành Trang Chữ Nhẫn 2

Pháp âm: 25-10-2010
3112

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1126

Quán sát niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2811

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua