Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
995

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1229

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1294

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1151

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
942

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1074

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1457

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1372

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2192

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2428
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
1745

Hoa sen trong bùn

Pháp âm: 25-12-2012
1537

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
5078

Phật học phổ thông - lời nói đầu

Pháp âm: 27-12-2012
672

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1084

Lòng người hối cải 1

Pháp âm: 23-06-2012
3404

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
6146

Kệ niệm pháp

Pháp âm: 26-12-2012
767

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Pháp âm: 23-06-2012
2697

Tu học

Pháp âm: 25-12-2012
1221

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua