Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1734

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2142

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
2037

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1955

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1640

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1795

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2342

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2537

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3304

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3177
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Pháp âm: 28-02-2012
8196

10 điều cha mẹ khuyên con

Pháp âm: 26-12-2012
2987

Phóng sanh 4

Pháp âm: 31-01-2011
3869

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
1713

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
1547

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 2

Pháp âm: 26-12-2012
2410

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
5114

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
19026

Tu làm trọn bổn phận

Pháp âm: 27-12-2012
1790

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
1788

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua