Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
2146

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2572

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
2415

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
2405

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
2034

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
2166

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2756

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2991

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3864

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3564
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
9609

Biết đón nhận để tu tập

Pháp âm: 27-12-2012
1883

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
7275

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
7047

Tu thiện hành thiện

Pháp âm: 12-05-2010
4451

Một cõi đi về

Pháp âm: 26-12-2012
4123

Chữ tâm trong phật đạo

Pháp âm: 27-12-2012
3535

Hành trang vào đời

Pháp âm: 18-07-2010
7496

Kinh A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
12828

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
4765

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua