Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1595

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1969

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1904

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1807

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1507

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1684

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2198

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2330

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3086

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3042
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Như vầng thái dương

Pháp âm: 18-07-2010
6083

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4304

Nợ đời

Pháp âm: 27-02-2012
11996

Vì sao con người phải khóc

Pháp âm: 01-03-2012
8667

Đạo phật và khoa học

Pháp âm: 26-12-2012
3000

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Pháp âm: 23-12-2010
2810

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2589

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
2018

Tu tâm

Pháp âm: 27-12-2012
2167

Mệt

Pháp âm: 26-12-2012
7305

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua