Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1475

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1850

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1800

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1707

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1401

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1601

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2086

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2185

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2954

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2931
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6362

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
1797

Lời hối lỗi

Pháp âm: 30-11-2010
20436

Làm chủ vọng nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
1971

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
2984

Cương yếu để tu

Pháp âm: 28-12-2012
4039

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
4298

Cát bụi

Pháp âm: 12-05-2010
7122

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
7030

Gia tài pháp bảo

Pháp âm: 25-12-2012
4692

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua