Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1388

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1711

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1687

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1587

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1313

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1499

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1967

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2031

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2821

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2809
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phước của sự cúng đường và bố thí

Pháp âm: 05-03-2012
8684

Đạo làm con

Pháp âm: 26-12-2012
4591

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
1890

Văn tư tu

Pháp âm: 26-12-2012
2202

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
2731

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Pháp âm: 25-10-2010
8386

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
1135

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
4665

Ở đời có bốn cái ngu

Pháp âm: 05-03-2012
6475

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2002

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua