Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1135

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1391

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1415

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1320

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1058

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1217

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1652

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1620

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2448

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2565
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Pháp âm: 28-12-2012
803

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Pháp âm: 27-12-2012
941

Chơn lý

Pháp âm: 26-12-2012
1684

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
4466

Nuôi dưỡng thân tâm

Pháp âm: 12-05-2010
9772

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
365

Kinh tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân

Pháp âm: 25-12-2012
750

Tập quán nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
3839

Cười với khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
945

Đối trị lòng ganh tỵ

Pháp âm: 26-12-2012
1241

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua