Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1194

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1458

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1471

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1379

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1102

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1287

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1720

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1725

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2532

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2610
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
4057

Mở rộng tấm lòng

Pháp âm: 28-12-2012
1471

Con phật con ma

Pháp âm: 23-12-2010
3381

Tòa án lương tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2278

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
2905

Đừng là giọt nước tràn ly

Pháp âm: 28-02-2012
8955

Khi nào tận thế

Pháp âm: 27-12-2012
1455

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
3307

Cần câu và con cá

Pháp âm: 26-12-2012
979

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
2152

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua