Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1761

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2169

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
2066

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1978

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1661

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1819

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2372

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2581

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3353

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3202
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự thật về con người

Pháp âm: 25-12-2012
9148

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1529

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
30033

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
2081

Tam pháp ấn

Pháp âm: 26-12-2012
3327

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
977

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
1584

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
3202

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
3973

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
554

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua