Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1051

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1295

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1341

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1216

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
990

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1129

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1534

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1472

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2317

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2487
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bí mật bên kia cửa tử

Pháp âm: 08-05-2010
13902

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
2255

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
2842

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
1784

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
5312

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Pháp âm: 07-03-2012
6947

Tu mau kẻo trễ

Pháp âm: 23-12-2010
8542

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Pháp âm: 23-12-2010
1451

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
2588

Tìm hiểu phật pháp

Pháp âm: 26-12-2012
1829

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua