Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1090

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1351

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1375

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1255

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1018

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1166

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1589

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1537

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2357

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2527
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Pháp âm: 23-12-2010
3947

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Pháp âm: 23-12-2010
4151

Dân hoà nước mạnh

Pháp âm: 27-02-2011
1844

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
1740

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4079

Đường về cõi giác

Pháp âm: 23-12-2010
4013

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
9646

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
859

Đường sang Tây trúc

Pháp âm: 27-12-2012
1938

Người điêu khắc tượng

Pháp âm: 23-12-2010
2217

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua