Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1713

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2109

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
2015

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1935

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1621

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1776

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2312

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2510

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3275

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3161
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
2261

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
5195

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
3021

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 18

Pháp âm: 26-12-2012
1454

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3901

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
2379

Những câu chuyện về nhân quả 6

Pháp âm: 10-02-2011
4091

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
4254

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2930

Năm năng lực lớn

Pháp âm: 26-12-2012
1995

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua