Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1866

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2278

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
2162

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
2104

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1761

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1909

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2486

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2701

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3483

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3302
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
3190

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
992

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
3419

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
7969

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Pháp âm: 21-07-2011
8907

Phóng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1554

Những điều người tu tịnh độ cần biết

Pháp âm: 26-12-2012
4127

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
5614

Tu tâm

Pháp âm: 27-12-2012
2554

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
1629

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua