Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1160

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1422

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1439

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1350

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1080

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1254

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1682

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1674

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2488

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2587
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
1648

Biết tu là bớt khổ 1

Pháp âm: 28-12-2012
954

Niết bàn

Pháp âm: 26-12-2012
1731

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 2

Pháp âm: 26-12-2012
722

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
4914

Tình thương cao cả

Pháp âm: 12-05-2010
6972

Tại sao tôi đi tu

Pháp âm: 26-12-2012
2811

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1083

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
762

Vẫn còn hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4113

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua