Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
903

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1028

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1100

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
962

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
854

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
965

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1254

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1164

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
1951

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2244
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
2832

Phương pháp sống lâu

Pháp âm: 26-12-2012
890

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
4708

Vì pháp quên bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
1035

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
1042

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
12159

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
7563

Xả stress

Pháp âm: 26-12-2012
951

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Pháp âm: 27-12-2012
493

Chánh báo và y báo

Pháp âm: 25-12-2012
2297

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua