Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1810

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2232

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
2111

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
2041

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1705

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1858

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2431

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2645

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3422

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3248
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
76072

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
4103

Ít muốn biết đủ

Pháp âm: 12-05-2010
4099

Làm sao tránh họa chiến tranh 3

Pháp âm: 10-02-2011
3495

Ngược dòng bến tục

Pháp âm: 23-12-2010
6877

Vào cửa Tịnh Tông 2

Pháp âm: 28-12-2012
2010

Tổn thất lớn nhất

Pháp âm: 14-03-2012
3051

Một lòng niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1969

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
2066

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
10462

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua