Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1498

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1885

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1828

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1735

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1425

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1622

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2125

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2227

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2994

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2967
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
17259

Giá trị hạnh phúc đời thường

Pháp âm: 26-12-2012
6501

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1084

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
11954

Đặc tính của đạo Phật

Pháp âm: 23-12-2010
5630

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
6909

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
1606

Văn tư tu

Pháp âm: 26-12-2012
2334

Tình huynh đệ

Pháp âm: 27-12-2012
1864

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Pháp âm: 12-05-2010
3153

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua