Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1671

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2049

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1976

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1892

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1583

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1740

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2277

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2450

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3225

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3126
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1153

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2451

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1467

Tuổi Trẻ & Hành Trang Chữ Nhẫn 2

Pháp âm: 25-10-2010
3458

Xin Lỗi Chính Mình

Pháp âm: 21-07-2011
10849

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
1833

Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
9457

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
2702

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
3193

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
4381

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua