Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1290

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
1577

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
1586

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
1483

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1214

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
1400

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
1853

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
1873

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
2663

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
2711
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyển đổi vận mệnh

Pháp âm: 27-12-2012
1376

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
8659

Thiện ác 1

Pháp âm: 06-03-2012
4532

Ai làm cho ta khổ

Pháp âm: 25-12-2012
16895

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
634

Kinh 8 điều và từ tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2191

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Pháp âm: 25-12-2012
1617

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
1205

Tu là tiến

Pháp âm: 26-12-2012
2184

Sanh tử khổ đau

Pháp âm: 25-12-2012
5796

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua