Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
2046

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2477

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
2335

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
2305

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
1946

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
2082

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2666

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2909

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3740

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3476
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1157

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
13522

Nước mắt của mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
17896

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Pháp âm: 05-03-2012
5452

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
9008

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Pháp âm: 26-12-2012
3806

Phước vô lậu

Pháp âm: 30-11-2010
26361

Nước mắt và nụ cười 1

Pháp âm: 23-12-2010
34607

Những bước thăng trầm 2

Pháp âm: 31-01-2011
4131

Từ bi tâm

Pháp âm: 28-12-2012
1602

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua