Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Hạnh Tín, đại đức Thích Hạnh Tín

Đại đức Thích Hạnh Tín, Giảng sư Thích Hạnh Tín, Thượng tọa Thích Hạnh Tín, Thầy Thích Hạnh Tín. Các bài giảng của Thích Hạnh Tín, thuyết pháp Thích Hạnh Tín, nghe pháp Thích Hạnh Tín


Pháp âm Nghe Download

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Giảng: Thích Hạnh Tín
2117

Lời Phật dạy

Giảng: Thích Hạnh Tín
2537

Mở rộng tấm lòng

Giảng: Thích Hạnh Tín
2381

Hạnh tu của Bồ Tát

Giảng: Thích Hạnh Tín
2377

6 việc cần phải biết

Giảng: Thích Hạnh Tín
2004

Diệt trừ tham dục

Giảng: Thích Hạnh Tín
2138

6 cõi luân hồi

Giảng: Thích Hạnh Tín
2724

Diệt trừ đau khổ

Giảng: Thích Hạnh Tín
2962

9 loại chết oan

Giảng: Thích Hạnh Tín
3828

Bốn pháp quán

Giảng: Thích Hạnh Tín
3532
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
4111

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
32237

Tài và đức

Pháp âm: 27-12-2012
3787

Lòng ganh tị

Pháp âm: 12-05-2010
6533

Sám hối

Pháp âm: 25-12-2012
5564

Những điều cần biết khi xin việc - Phần 1

Pháp âm: 02-11-2014
1931

Siêu độ vong linh

Pháp âm: 28-12-2012
7196

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
2328

Phước và đức

Pháp âm: 27-02-2012
6111

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Pháp âm: 25-12-2012
4204

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua