Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không, đại đức Pháp sư Tịnh Không

Đại đức Pháp sư Tịnh Không, Giảng sư Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Các bài giảng của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không


Pháp âm Nghe Download

Nói về nạo phá thai

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
76005

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2407

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1843

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2773

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2206

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2487

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3795

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4639

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2659

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3649

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4339

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3739

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3505

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4477

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4975
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7031

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
687

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
2122

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1104

Ăn mày lộc phật

Pháp âm: 05-03-2012
6027

Yên tâm niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2597

Tâm bình an 1

Pháp âm: 27-02-2012
4360

4 trình độ báo hiếu

Pháp âm: 28-12-2012
2401

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 12-05-2010
30358

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
7608

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua