Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không, đại đức Pháp sư Tịnh Không

Đại đức Pháp sư Tịnh Không, Giảng sư Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Các bài giảng của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không


Pháp âm Nghe Download

Nói về nạo phá thai

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
77009

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2490

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1938

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2875

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2308

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2583

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3887

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4804

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2853

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3785

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4481

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4002

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3604

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4625

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5150
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nợ đời

Pháp âm: 27-02-2012
13237

Chuyển đổi vận mệnh

Pháp âm: 27-12-2012
2166

Lục đạo luân hồi 2

Pháp âm: 28-12-2012
2768

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19771

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 25-12-2012
9605

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
4137

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
4452

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
1286

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
5458

Thực tập vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
3641

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua