Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Pháp sư Tịnh Không, đại đức Pháp sư Tịnh Không

Đại đức Pháp sư Tịnh Không, Giảng sư Pháp sư Tịnh Không, Thượng tọa Pháp sư Tịnh Không, Thầy Pháp sư Tịnh Không. Các bài giảng của Pháp sư Tịnh Không, thuyết pháp Pháp sư Tịnh Không, nghe pháp Pháp sư Tịnh Không


Pháp âm Nghe Download

Nói về nạo phá thai

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
77223

Trân trọng pháp duyên

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2510

Phòng chi chỉ ác

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
1966

Khai thị Phật thất

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2909

Vào cửa Tịnh Tông 2

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2342

Vào cửa Tịnh Tông 1

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2617

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3903

Kinh thập thiện nghiệp

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4838

Giáo dưỡng trẻ thơ

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
2889

Pháp môn niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3819

Buông xả chấp trước

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4521

Ăn uống và sức khỏe

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4038

Hóa giải đại nạn

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
3635

Nói về nhân quả

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
4660

Lợi ích của niệm Phật

Giảng: Pháp sư Tịnh Không
5176
Trang [ 1 ] 2

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Khổ đế

Pháp âm: 27-12-2012
1806

Niệm phật và buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
3147

Làm bạn với ma

Pháp âm: 09-03-2012
8419

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
10050

Những bước chân sen

Pháp âm: 23-12-2010
4307

Quán tự tại Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
1843

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
6362

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2632

Những bước thăng trầm 1

Pháp âm: 31-01-2011
7071

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3872

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua