Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Duyên, đại đức Thích Thiện Duyên

Đại đức Thích Thiện Duyên, Giảng sư Thích Thiện Duyên, Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Thầy Thích Thiện Duyên. Các bài giảng của Thích Thiện Duyên, thuyết pháp Thích Thiện Duyên, nghe pháp Thích Thiện Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Giảng: Thích Thiện Duyên
2988
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bóng chiều tà 2

Pháp âm: 30-11-2010
6761

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1156

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
4903

Đối diện với bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
2053

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4222

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
6180

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3327

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
5100

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5428

Tìm lại tâm mình

Pháp âm: 26-12-2012
4756

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua