Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Duyên, đại đức Thích Thiện Duyên

Đại đức Thích Thiện Duyên, Giảng sư Thích Thiện Duyên, Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Thầy Thích Thiện Duyên. Các bài giảng của Thích Thiện Duyên, thuyết pháp Thích Thiện Duyên, nghe pháp Thích Thiện Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Giảng: Thích Thiện Duyên
3006
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Pháp âm: 23-12-2010
5486

Vượt qua lỗi lầm

Pháp âm: 12-05-2010
16709

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
3501

Dư âm

Pháp âm: 27-02-2011
3671

Phát tâm vì mọi người 1

Pháp âm: 28-12-2012
1658

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
3977

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
3355

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
7906

Tăng trưởng tu tập tự thân

Pháp âm: 26-12-2012
2345

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4813

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua