Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Duyên, đại đức Thích Thiện Duyên

Đại đức Thích Thiện Duyên, Giảng sư Thích Thiện Duyên, Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Thầy Thích Thiện Duyên. Các bài giảng của Thích Thiện Duyên, thuyết pháp Thích Thiện Duyên, nghe pháp Thích Thiện Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Giảng: Thích Thiện Duyên
3080
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Về đâu khi bão giông

Pháp âm: 31-01-2011
10700

Thiền cho người bận rộn

Pháp âm: 26-12-2012
4518

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
4213

Dân hoà nước mạnh

Pháp âm: 27-02-2011
2928

Ươm mầm

Pháp âm: 28-12-2012
1533

Bão lũ cuộc đời

Pháp âm: 23-12-2010
11503

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
4069

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
1315

Pháp thoại 2

Pháp âm: 26-12-2012
1851

Ai làm chủ vận mệnh

Pháp âm: 25-12-2012
3124

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua