Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Duyên, đại đức Thích Thiện Duyên

Đại đức Thích Thiện Duyên, Giảng sư Thích Thiện Duyên, Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Thầy Thích Thiện Duyên. Các bài giảng của Thích Thiện Duyên, thuyết pháp Thích Thiện Duyên, nghe pháp Thích Thiện Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Giảng: Thích Thiện Duyên
3026
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
2293

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
14235

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 1

Pháp âm: 26-12-2012
1822

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1544

Phát bồ đề tâm

Pháp âm: 28-12-2012
4409

Đạo đức nghề nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
2357

Ánh sáng phật pháp kỳ 20

Pháp âm: 07-03-2012
3597

Tình huynh đệ

Pháp âm: 27-12-2012
2500

Trở lại đường xưa - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4565

Chuyển họa thành phúc

Pháp âm: 05-03-2012
11271

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua