Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Duyên, đại đức Thích Thiện Duyên

Đại đức Thích Thiện Duyên, Giảng sư Thích Thiện Duyên, Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Thầy Thích Thiện Duyên. Các bài giảng của Thích Thiện Duyên, thuyết pháp Thích Thiện Duyên, nghe pháp Thích Thiện Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Giảng: Thích Thiện Duyên
2969
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1420

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3796

Thiện và ác

Pháp âm: 08-05-2010
5820

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1254

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 14-03-2012
8491

Tập quán nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
5501

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
6847

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
12618

Phát tâm chân thật 1

Pháp âm: 23-06-2012
6442

Hai đời vui

Pháp âm: 26-12-2012
2260

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua