Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Duyên, đại đức Thích Thiện Duyên

Đại đức Thích Thiện Duyên, Giảng sư Thích Thiện Duyên, Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Thầy Thích Thiện Duyên. Các bài giảng của Thích Thiện Duyên, thuyết pháp Thích Thiện Duyên, nghe pháp Thích Thiện Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Giảng: Thích Thiện Duyên
2919
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lợi ích nghe phật pháp

Pháp âm: 12-05-2010
6737

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
2178

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
6221

Mái ấm gia đình

Pháp âm: 26-12-2012
2066

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
8167

Nói về nhân quả

Pháp âm: 28-12-2012
4411

Nếu còn 1 ngày

Pháp âm: 26-12-2012
9906

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
10845

Khuyến tu

Pháp âm: 27-12-2012
2026

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2731

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua