Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Duyên, đại đức Thích Thiện Duyên

Đại đức Thích Thiện Duyên, Giảng sư Thích Thiện Duyên, Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Thầy Thích Thiện Duyên. Các bài giảng của Thích Thiện Duyên, thuyết pháp Thích Thiện Duyên, nghe pháp Thích Thiện Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Giảng: Thích Thiện Duyên
2724
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Pháp âm: 26-12-2012
1526

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 12-05-2010
4625

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 14-03-2012
8145

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 1

Pháp âm: 20-01-2011
5388

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1519

Hành trịnh thọ sanh

Pháp âm: 03-05-2012
7963

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 31

Pháp âm: 27-12-2012
1918

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
12995

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
75097

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7402

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua