Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Duyên, đại đức Thích Thiện Duyên

Đại đức Thích Thiện Duyên, Giảng sư Thích Thiện Duyên, Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Thầy Thích Thiện Duyên. Các bài giảng của Thích Thiện Duyên, thuyết pháp Thích Thiện Duyên, nghe pháp Thích Thiện Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Giảng: Thích Thiện Duyên
2751
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
2259

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
8479

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
5499

Khúc gỗ trôi sông

Pháp âm: 25-12-2012
5659

Bát chánh đạo

Pháp âm: 14-03-2012
4077

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 23-12-2010
6548

Phật học thường thức

Pháp âm: 18-07-2010
5048

Ngưỡng cửa cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5400

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
9216

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua