Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Duyên, đại đức Thích Thiện Duyên

Đại đức Thích Thiện Duyên, Giảng sư Thích Thiện Duyên, Thượng tọa Thích Thiện Duyên, Thầy Thích Thiện Duyên. Các bài giảng của Thích Thiện Duyên, thuyết pháp Thích Thiện Duyên, nghe pháp Thích Thiện Duyên


Pháp âm Nghe Download

Khồ đế

Giảng: Thích Thiện Duyên
3059
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Luân hồi

Pháp âm: 27-12-2012
1884

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Pháp âm: 26-12-2012
4790

Cốt tủy tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
2069

Niệm Phật - Những điều cần biết

Pháp âm: 12-05-2010
14368

Tịnh độ là đây 2

Pháp âm: 26-12-2012
2211

Đức phật trong tôi

Pháp âm: 08-09-2011
2703

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
4811

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
2113

Lục đạo luân hồi 2

Pháp âm: 28-12-2012
2792

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
2896

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua