Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Tăng, đại đức Thích Chiếu Tăng

Đại đức Thích Chiếu Tăng, Giảng sư Thích Chiếu Tăng, Thượng tọa Thích Chiếu Tăng, Thầy Thích Chiếu Tăng. Các bài giảng của Thích Chiếu Tăng, thuyết pháp Thích Chiếu Tăng, nghe pháp Thích Chiếu Tăng


Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1977

Tình cha

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1710

Từ bi tâm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1579

Sống trong hiện đại

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1394

Ươm mầm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1420

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1874

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2007

Tuổi trẻ và online

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2322
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
6176

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2792

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1309

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Pháp âm: 28-12-2012
1842

Không nên tự tử

Pháp âm: 26-12-2012
2236

Vô thường

Pháp âm: 26-12-2012
3044

Giá trị lòng chân thật

Pháp âm: 25-12-2012
49064

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4705

Sám hối

Pháp âm: 25-12-2012
5389

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
3722

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua