Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Tăng, đại đức Thích Chiếu Tăng

Đại đức Thích Chiếu Tăng, Giảng sư Thích Chiếu Tăng, Thượng tọa Thích Chiếu Tăng, Thầy Thích Chiếu Tăng. Các bài giảng của Thích Chiếu Tăng, thuyết pháp Thích Chiếu Tăng, nghe pháp Thích Chiếu Tăng


Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1863

Tình cha

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1592

Từ bi tâm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1467

Sống trong hiện đại

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1292

Ươm mầm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1316

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1766

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1901

Tuổi trẻ và online

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2229
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Buông bỏ cố chấp

Pháp âm: 26-12-2012
7018

Phước của sự cúng đường và bố thí

Pháp âm: 05-03-2012
10243

Học đạo quý vô tâm

Pháp âm: 25-12-2012
5410

Bài Học Ngàn Vàng 2

Pháp âm: 25-10-2010
3371

Phát tâm vì mọi người 3

Pháp âm: 28-12-2012
1413

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
2386

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1227

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3960

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
3733

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
4772

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua