Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Tăng, đại đức Thích Chiếu Tăng

Đại đức Thích Chiếu Tăng, Giảng sư Thích Chiếu Tăng, Thượng tọa Thích Chiếu Tăng, Thầy Thích Chiếu Tăng. Các bài giảng của Thích Chiếu Tăng, thuyết pháp Thích Chiếu Tăng, nghe pháp Thích Chiếu Tăng


Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1817

Tình cha

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1545

Từ bi tâm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1419

Sống trong hiện đại

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1247

Ươm mầm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1271

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1720

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1856

Tuổi trẻ và online

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2184
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
13487

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Pháp âm: 25-10-2010
3659

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
4148

Thất thánh tài

Pháp âm: 14-03-2012
3109

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Pháp âm: 27-12-2012
1433

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Pháp âm: 05-03-2012
4936

Tình người

Pháp âm: 12-05-2010
9700

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
5980

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1273

Thắp sáng niềm tin 2

Pháp âm: 12-05-2010
4938

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua