Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Tăng, đại đức Thích Chiếu Tăng

Đại đức Thích Chiếu Tăng, Giảng sư Thích Chiếu Tăng, Thượng tọa Thích Chiếu Tăng, Thầy Thích Chiếu Tăng. Các bài giảng của Thích Chiếu Tăng, thuyết pháp Thích Chiếu Tăng, nghe pháp Thích Chiếu Tăng


Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1724

Tình cha

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1466

Từ bi tâm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1334

Sống trong hiện đại

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1168

Ươm mầm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1192

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1640

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1770

Tuổi trẻ và online

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2100
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
3436

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
4740

Con bất hiếu

Pháp âm: 05-03-2012
3591

Hỷ lạc 2

Pháp âm: 03-05-2012
2673

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1315

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
13229

Giọt sữa giữa đời thường

Pháp âm: 08-05-2010
11182

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
3461

Bốn tâm thuyết yếu

Pháp âm: 26-12-2012
2704

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Pháp âm: 25-12-2012
4178

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua