Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Tăng, đại đức Thích Chiếu Tăng

Đại đức Thích Chiếu Tăng, Giảng sư Thích Chiếu Tăng, Thượng tọa Thích Chiếu Tăng, Thầy Thích Chiếu Tăng. Các bài giảng của Thích Chiếu Tăng, thuyết pháp Thích Chiếu Tăng, nghe pháp Thích Chiếu Tăng


Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2052

Tình cha

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1779

Từ bi tâm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1668

Sống trong hiện đại

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1478

Ươm mầm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1490

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1945

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2078

Tuổi trẻ và online

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2397
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Như cá cạn ao 1

Pháp âm: 27-02-2012
6459

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
3202

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2297

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
7689

Dấu ấn cuộc đời

Pháp âm: 26-12-2012
3029

Đối trị căng thẳng

Pháp âm: 23-12-2010
2563

Có cha bên đời

Pháp âm: 26-12-2012
8979

Chuyên nhất niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2115

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3666

Niệm Phật viên thông

Pháp âm: 23-12-2010
5519

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua