Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Tăng, đại đức Thích Chiếu Tăng

Đại đức Thích Chiếu Tăng, Giảng sư Thích Chiếu Tăng, Thượng tọa Thích Chiếu Tăng, Thầy Thích Chiếu Tăng. Các bài giảng của Thích Chiếu Tăng, thuyết pháp Thích Chiếu Tăng, nghe pháp Thích Chiếu Tăng


Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2112

Tình cha

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1826

Từ bi tâm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1729

Sống trong hiện đại

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1539

Ươm mầm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1533

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1998

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2129

Tuổi trẻ và online

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2459
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
4810

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
3396

Đối diện với bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
2181

Mái ấm gia đình

Pháp âm: 26-12-2012
2308

Biết thương mình

Pháp âm: 27-12-2012
2129

Nghiệp và vấn đề vãng sanh

Pháp âm: 12-05-2010
3668

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
7480

Hóa giải đại nạn

Pháp âm: 28-12-2012
3651

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Pháp âm: 28-02-2012
8860

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
20497

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua