Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Tăng, đại đức Thích Chiếu Tăng

Đại đức Thích Chiếu Tăng, Giảng sư Thích Chiếu Tăng, Thượng tọa Thích Chiếu Tăng, Thầy Thích Chiếu Tăng. Các bài giảng của Thích Chiếu Tăng, thuyết pháp Thích Chiếu Tăng, nghe pháp Thích Chiếu Tăng


Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2026

Tình cha

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1757

Từ bi tâm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1633

Sống trong hiện đại

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1438

Ươm mầm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1464

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1917

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2052

Tuổi trẻ và online

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2367
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đời con gì đâu em

Pháp âm: 27-02-2012
9630

Tất cả các pháp đều là Phật pháp

Pháp âm: 28-12-2012
4460

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
36077

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1347

Tình yêu mù quáng

Pháp âm: 25-12-2012
9896

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2542

Sáu pháp lìa khổ

Pháp âm: 26-12-2012
3679

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
2380

Pháp hạnh phúc

Pháp âm: 28-12-2012
1597

Sám hối để thoát mộng

Pháp âm: 26-12-2012
8388

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua