Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Tăng, đại đức Thích Chiếu Tăng

Đại đức Thích Chiếu Tăng, Giảng sư Thích Chiếu Tăng, Thượng tọa Thích Chiếu Tăng, Thầy Thích Chiếu Tăng. Các bài giảng của Thích Chiếu Tăng, thuyết pháp Thích Chiếu Tăng, nghe pháp Thích Chiếu Tăng


Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1942

Tình cha

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1677

Từ bi tâm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1548

Sống trong hiện đại

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1364

Ươm mầm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1392

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1843

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1976

Tuổi trẻ và online

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2298
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
3321

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
2600

Phát tâm vì mọi người 1

Pháp âm: 28-12-2012
1571

Thần tượng của con

Pháp âm: 26-12-2012
1812

Xây đắp hạnh phúc nhân gian

Pháp âm: 02-11-2014
2492

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
2677

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
2524

Về

Pháp âm: 26-12-2012
2493

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
3593

Pháp phật vi diệu

Pháp âm: 19-04-2011
6300

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua