Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Tăng, đại đức Thích Chiếu Tăng

Đại đức Thích Chiếu Tăng, Giảng sư Thích Chiếu Tăng, Thượng tọa Thích Chiếu Tăng, Thầy Thích Chiếu Tăng. Các bài giảng của Thích Chiếu Tăng, thuyết pháp Thích Chiếu Tăng, nghe pháp Thích Chiếu Tăng


Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1706

Tình cha

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1448

Từ bi tâm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1314

Sống trong hiện đại

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1153

Ươm mầm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1175

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1624

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1759

Tuổi trẻ và online

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2083
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp thoại 1

Pháp âm: 26-12-2012
1809

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1529

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1260

Khổ đau là gì

Pháp âm: 26-12-2012
5772

Đổi Thay - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3221

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Pháp âm: 27-12-2012
1382

Những bước thăng trầm 2

Pháp âm: 31-01-2011
3889

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Pháp âm: 26-12-2012
1728

Định hướng nhân cách 1

Pháp âm: 27-12-2012
1472

Tìm cầu hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
10303

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua