Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Tăng, đại đức Thích Chiếu Tăng

Đại đức Thích Chiếu Tăng, Giảng sư Thích Chiếu Tăng, Thượng tọa Thích Chiếu Tăng, Thầy Thích Chiếu Tăng. Các bài giảng của Thích Chiếu Tăng, thuyết pháp Thích Chiếu Tăng, nghe pháp Thích Chiếu Tăng


Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2089

Tình cha

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1806

Từ bi tâm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1704

Sống trong hiện đại

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1516

Ươm mầm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1514

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1981

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2108

Tuổi trẻ và online

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2433
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
3579

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
5078

Kinh 8 điều và từ tâm

Pháp âm: 26-12-2012
3192

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Pháp âm: 25-12-2012
4240

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1673

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
4507

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3177

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
4573

Đừng phí phạm kiếp người

Pháp âm: 25-12-2012
2653

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
8666

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua