Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Chiếu Tăng, đại đức Thích Chiếu Tăng

Đại đức Thích Chiếu Tăng, Giảng sư Thích Chiếu Tăng, Thượng tọa Thích Chiếu Tăng, Thầy Thích Chiếu Tăng. Các bài giảng của Thích Chiếu Tăng, thuyết pháp Thích Chiếu Tăng, nghe pháp Thích Chiếu Tăng


Pháp âm Nghe Download

Phước, Giới, Định, Tuệ

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1764

Tình cha

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1497

Từ bi tâm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1368

Sống trong hiện đại

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1195

Ươm mầm

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1222

Tìm lại chính mình 2

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1670

Tìm lại chính mình 1

Giảng: Thích Chiếu Tăng
1805

Tuổi trẻ và online

Giảng: Thích Chiếu Tăng
2134
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hoa sen trong bùn

Pháp âm: 25-12-2012
2588

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
1602

Cười với khổ đau

Pháp âm: 14-03-2012
4099

Siêu độ vong linh

Pháp âm: 28-12-2012
6672

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
3406

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
1528

Về đâu khi bão giông

Pháp âm: 31-01-2011
10336

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
4653

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2699

Con đường an lạc

Pháp âm: 12-05-2010
4892

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua