Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thông Phổ, đại đức Thích Thông Phổ

Đại đức Thích Thông Phổ, Giảng sư Thích Thông Phổ, Thượng tọa Thích Thông Phổ, Thầy Thích Thông Phổ. Các bài giảng của Thích Thông Phổ, thuyết pháp Thích Thông Phổ, nghe pháp Thích Thông Phổ


Pháp âm Nghe Download

Đừng làm khổ mình

Giảng: Thích Thông Phổ
2469

Biết nhớ ơn Thầy

Giảng: Thích Thông Phổ
1606

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Giảng: Thích Thông Phổ
1683

Đường về Tây Thiên

Giảng: Thích Thông Phổ
1552

Sự thật không trốn tránh được 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1180

Sự thật không trốn tránh được 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1388

Vươn lên từ vực thẳm 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1234

Vươn lên từ vực thẳm 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1465

Tai họa của sân hận 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1571

Tai họa của sân hận 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1710

Biết tu là bớt khổ 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1320

Biết tu là bớt khổ 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1580

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1389

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1660
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
4660

Tu nhân tích đức

Pháp âm: 27-12-2012
2597

Bốn tâm thuyết yếu

Pháp âm: 26-12-2012
2769

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
2233

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3386

Chuyện Nhỏ Quanh Ta

Pháp âm: 21-07-2011
3906

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
7254

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
2470

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3637

Định hướng nhân cách 1

Pháp âm: 27-12-2012
1539

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua