Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thông Phổ, đại đức Thích Thông Phổ

Đại đức Thích Thông Phổ, Giảng sư Thích Thông Phổ, Thượng tọa Thích Thông Phổ, Thầy Thích Thông Phổ. Các bài giảng của Thích Thông Phổ, thuyết pháp Thích Thông Phổ, nghe pháp Thích Thông Phổ


Pháp âm Nghe Download

Đừng làm khổ mình

Giảng: Thích Thông Phổ
2746

Biết nhớ ơn Thầy

Giảng: Thích Thông Phổ
1869

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Giảng: Thích Thông Phổ
1877

Đường về Tây Thiên

Giảng: Thích Thông Phổ
1794

Sự thật không trốn tránh được 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1365

Sự thật không trốn tránh được 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1565

Vươn lên từ vực thẳm 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1479

Vươn lên từ vực thẳm 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1702

Tai họa của sân hận 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1808

Tai họa của sân hận 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1963

Biết tu là bớt khổ 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1565

Biết tu là bớt khổ 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1839

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1579

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1912
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật pháp tại thế gian

Pháp âm: 25-12-2012
2991

Tam thân Phật

Pháp âm: 25-12-2012
5227

Sóng Thần (Tsunami)

Pháp âm: 26-12-2012
3350

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
2599

Hướng về tương lai 2

Pháp âm: 14-03-2012
17539

Kiếp phù du 1

Pháp âm: 30-11-2010
18290

Biết nhớ ơn Thầy

Pháp âm: 28-12-2012
1869

An lạc nhờ lắng nghe

Pháp âm: 26-12-2012
2425

7 thứ lửa

Pháp âm: 26-12-2012
1939

Tha thứ thì thư thái

Pháp âm: 12-05-2010
7394

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua