Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thông Phổ, đại đức Thích Thông Phổ

Đại đức Thích Thông Phổ, Giảng sư Thích Thông Phổ, Thượng tọa Thích Thông Phổ, Thầy Thích Thông Phổ. Các bài giảng của Thích Thông Phổ, thuyết pháp Thích Thông Phổ, nghe pháp Thích Thông Phổ


Pháp âm Nghe Download

Đừng làm khổ mình

Giảng: Thích Thông Phổ
2707

Biết nhớ ơn Thầy

Giảng: Thích Thông Phổ
1840

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Giảng: Thích Thông Phổ
1858

Đường về Tây Thiên

Giảng: Thích Thông Phổ
1772

Sự thật không trốn tránh được 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1344

Sự thật không trốn tránh được 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1545

Vươn lên từ vực thẳm 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1451

Vươn lên từ vực thẳm 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1676

Tai họa của sân hận 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1784

Tai họa của sân hận 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1939

Biết tu là bớt khổ 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1535

Biết tu là bớt khổ 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1807

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1563

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1883
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cát bụi

Pháp âm: 14-03-2012
6982

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4614

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
2069

Tu là tiến

Pháp âm: 26-12-2012
3335

Kiếp phù du 2

Pháp âm: 30-11-2010
10826

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
3143

Tìm lại chính mình 2

Pháp âm: 06-03-2012
1895

Người cao quý

Pháp âm: 26-12-2012
6732

Ta còn có mẹ

Pháp âm: 27-02-2012
8163

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
3354

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua