Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thông Phổ, đại đức Thích Thông Phổ

Đại đức Thích Thông Phổ, Giảng sư Thích Thông Phổ, Thượng tọa Thích Thông Phổ, Thầy Thích Thông Phổ. Các bài giảng của Thích Thông Phổ, thuyết pháp Thích Thông Phổ, nghe pháp Thích Thông Phổ


Pháp âm Nghe Download

Đừng làm khổ mình

Giảng: Thích Thông Phổ
2429

Biết nhớ ơn Thầy

Giảng: Thích Thông Phổ
1571

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Giảng: Thích Thông Phổ
1641

Đường về Tây Thiên

Giảng: Thích Thông Phổ
1511

Sự thật không trốn tránh được 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1145

Sự thật không trốn tránh được 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1352

Vươn lên từ vực thẳm 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1194

Vươn lên từ vực thẳm 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1427

Tai họa của sân hận 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1533

Tai họa của sân hận 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1671

Biết tu là bớt khổ 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1283

Biết tu là bớt khổ 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1536

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1353

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1617
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 1

Pháp âm: 12-03-2012
8137

Những câu chuyện về nhân quả 8

Pháp âm: 10-02-2011
6558

Vượt qua số phận

Pháp âm: 12-05-2010
11930

Lời trăn trối của mẹ

Pháp âm: 03-05-2012
16929

Lời khai thị Tỉnh Am đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1577

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1353

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
5724

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
1949

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
944

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
2252

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua