Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thông Phổ, đại đức Thích Thông Phổ

Đại đức Thích Thông Phổ, Giảng sư Thích Thông Phổ, Thượng tọa Thích Thông Phổ, Thầy Thích Thông Phổ. Các bài giảng của Thích Thông Phổ, thuyết pháp Thích Thông Phổ, nghe pháp Thích Thông Phổ


Pháp âm Nghe Download

Đừng làm khổ mình

Giảng: Thích Thông Phổ
2689

Biết nhớ ơn Thầy

Giảng: Thích Thông Phổ
1808

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Giảng: Thích Thông Phổ
1843

Đường về Tây Thiên

Giảng: Thích Thông Phổ
1754

Sự thật không trốn tránh được 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1322

Sự thật không trốn tránh được 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1533

Vươn lên từ vực thẳm 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1431

Vươn lên từ vực thẳm 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1656

Tai họa của sân hận 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1763

Tai họa của sân hận 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1908

Biết tu là bớt khổ 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1516

Biết tu là bớt khổ 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1780

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1548

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1850
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Pháp âm: 26-12-2012
10225

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
10569

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
4066

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
1156

Biến không thể thành có thể

Pháp âm: 12-05-2010
6351

Tỉnh cơn mê

Pháp âm: 25-12-2012
6547

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9491

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
2248

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
2829

Đường về cực lạc

Pháp âm: 23-12-2010
5498

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua