Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thông Phổ, đại đức Thích Thông Phổ

Đại đức Thích Thông Phổ, Giảng sư Thích Thông Phổ, Thượng tọa Thích Thông Phổ, Thầy Thích Thông Phổ. Các bài giảng của Thích Thông Phổ, thuyết pháp Thích Thông Phổ, nghe pháp Thích Thông Phổ


Pháp âm Nghe Download

Đừng làm khổ mình

Giảng: Thích Thông Phổ
2616

Biết nhớ ơn Thầy

Giảng: Thích Thông Phổ
1741

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Giảng: Thích Thông Phổ
1790

Đường về Tây Thiên

Giảng: Thích Thông Phổ
1682

Sự thật không trốn tránh được 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1280

Sự thật không trốn tránh được 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1480

Vươn lên từ vực thẳm 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1361

Vươn lên từ vực thẳm 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1594

Tai họa của sân hận 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1696

Tai họa của sân hận 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1836

Biết tu là bớt khổ 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1445

Biết tu là bớt khổ 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1711

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1495

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1789
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
3369

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
4491

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 27-12-2012
5286

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 2

Pháp âm: 26-12-2012
2656

Chuẩn bị chuyến đi cuối

Pháp âm: 27-12-2012
1500

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
7090

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1655

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Pháp âm: 23-12-2010
2727

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
1936

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
2140

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua