Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thông Phổ, đại đức Thích Thông Phổ

Đại đức Thích Thông Phổ, Giảng sư Thích Thông Phổ, Thượng tọa Thích Thông Phổ, Thầy Thích Thông Phổ. Các bài giảng của Thích Thông Phổ, thuyết pháp Thích Thông Phổ, nghe pháp Thích Thông Phổ


Pháp âm Nghe Download

Đừng làm khổ mình

Giảng: Thích Thông Phổ
2391

Biết nhớ ơn Thầy

Giảng: Thích Thông Phổ
1542

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Giảng: Thích Thông Phổ
1610

Đường về Tây Thiên

Giảng: Thích Thông Phổ
1481

Sự thật không trốn tránh được 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1124

Sự thật không trốn tránh được 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1326

Vươn lên từ vực thẳm 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1167

Vươn lên từ vực thẳm 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1399

Tai họa của sân hận 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1500

Tai họa của sân hận 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1646

Biết tu là bớt khổ 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1257

Biết tu là bớt khổ 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1509

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1325

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1587
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sau khi chết đi về đâu

Pháp âm: 23-12-2010
18986

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2994

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
13873

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
2290

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1215

Tài ba không qua ý ở

Pháp âm: 26-12-2012
5252

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
1584

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Pháp âm: 26-12-2012
2198

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1468

Buông bỏ cố chấp

Pháp âm: 26-12-2012
6735

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua