Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thông Phổ, đại đức Thích Thông Phổ

Đại đức Thích Thông Phổ, Giảng sư Thích Thông Phổ, Thượng tọa Thích Thông Phổ, Thầy Thích Thông Phổ. Các bài giảng của Thích Thông Phổ, thuyết pháp Thích Thông Phổ, nghe pháp Thích Thông Phổ


Pháp âm Nghe Download

Đừng làm khổ mình

Giảng: Thích Thông Phổ
2776

Biết nhớ ơn Thầy

Giảng: Thích Thông Phổ
1915

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Giảng: Thích Thông Phổ
1901

Đường về Tây Thiên

Giảng: Thích Thông Phổ
1823

Sự thật không trốn tránh được 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1388

Sự thật không trốn tránh được 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1586

Vươn lên từ vực thẳm 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1508

Vươn lên từ vực thẳm 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1726

Tai họa của sân hận 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1829

Tai họa của sân hận 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1991

Biết tu là bớt khổ 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1595

Biết tu là bớt khổ 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1866

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1598

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1957
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
3912

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
4407

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
6367

Tin sâu nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
3966

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
2216

Hiểu và thương

Pháp âm: 26-12-2012
2428

Những câu chuyện về nhân quả 1

Pháp âm: 10-02-2011
13685

Hoa vô ưu

Pháp âm: 26-12-2012
3473

Ngũ uẩn giai không

Pháp âm: 26-12-2012
7592

Thiện và ác 1

Pháp âm: 03-05-2012
5784

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua