Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thông Phổ, đại đức Thích Thông Phổ

Đại đức Thích Thông Phổ, Giảng sư Thích Thông Phổ, Thượng tọa Thích Thông Phổ, Thầy Thích Thông Phổ. Các bài giảng của Thích Thông Phổ, thuyết pháp Thích Thông Phổ, nghe pháp Thích Thông Phổ


Pháp âm Nghe Download

Đừng làm khổ mình

Giảng: Thích Thông Phổ
2808

Biết nhớ ơn Thầy

Giảng: Thích Thông Phổ
1969

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Giảng: Thích Thông Phổ
1920

Đường về Tây Thiên

Giảng: Thích Thông Phổ
1850

Sự thật không trốn tránh được 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1416

Sự thật không trốn tránh được 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1611

Vươn lên từ vực thẳm 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1537

Vươn lên từ vực thẳm 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1751

Tai họa của sân hận 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1857

Tai họa của sân hận 1

Giảng: Thích Thông Phổ
2021

Biết tu là bớt khổ 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1619

Biết tu là bớt khổ 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1895

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1617

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Giảng: Thích Thông Phổ
2005
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1439

Duyên

Pháp âm: 26-12-2012
5225

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
711

Nỗi oán hận

Pháp âm: 27-02-2012
41564

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1581

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Pháp âm: 20-01-2011
3848

Làm sao an lạc giữa vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
11654

Học từ thất bại

Pháp âm: 26-12-2012
1925

Đi tìm thần tượng

Pháp âm: 26-12-2012
4102

Xả stress

Pháp âm: 26-12-2012
2376

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua