Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thông Phổ, đại đức Thích Thông Phổ

Đại đức Thích Thông Phổ, Giảng sư Thích Thông Phổ, Thượng tọa Thích Thông Phổ, Thầy Thích Thông Phổ. Các bài giảng của Thích Thông Phổ, thuyết pháp Thích Thông Phổ, nghe pháp Thích Thông Phổ


Pháp âm Nghe Download

Đừng làm khổ mình

Giảng: Thích Thông Phổ
2537

Biết nhớ ơn Thầy

Giảng: Thích Thông Phổ
1666

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Giảng: Thích Thông Phổ
1732

Đường về Tây Thiên

Giảng: Thích Thông Phổ
1610

Sự thật không trốn tránh được 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1233

Sự thật không trốn tránh được 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1437

Vươn lên từ vực thẳm 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1290

Vươn lên từ vực thẳm 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1520

Tai họa của sân hận 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1624

Tai họa của sân hận 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1767

Biết tu là bớt khổ 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1374

Biết tu là bớt khổ 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1637

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1442

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1724
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1746

Ở hiền gặp lành

Pháp âm: 25-12-2012
5716

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1343

Khung Trời Nhớ Mẹ

Pháp âm: 25-10-2010
11775

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
10447

Mình là cái gì ?

Pháp âm: 28-12-2012
128

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
5846

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
76771

Đối trị phiền não 1

Pháp âm: 23-12-2010
27294

Tu là chuyển nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
1923

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua