Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thông Phổ, đại đức Thích Thông Phổ

Đại đức Thích Thông Phổ, Giảng sư Thích Thông Phổ, Thượng tọa Thích Thông Phổ, Thầy Thích Thông Phổ. Các bài giảng của Thích Thông Phổ, thuyết pháp Thích Thông Phổ, nghe pháp Thích Thông Phổ


Pháp âm Nghe Download

Đừng làm khổ mình

Giảng: Thích Thông Phổ
2835

Biết nhớ ơn Thầy

Giảng: Thích Thông Phổ
2012

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Giảng: Thích Thông Phổ
1933

Đường về Tây Thiên

Giảng: Thích Thông Phổ
1874

Sự thật không trốn tránh được 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1431

Sự thật không trốn tránh được 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1623

Vươn lên từ vực thẳm 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1560

Vươn lên từ vực thẳm 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1773

Tai họa của sân hận 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1878

Tai họa của sân hận 1

Giảng: Thích Thông Phổ
2049

Biết tu là bớt khổ 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1642

Biết tu là bớt khổ 1

Giảng: Thích Thông Phổ
1918

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Giảng: Thích Thông Phổ
1633

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Giảng: Thích Thông Phổ
2045
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyện Nhỏ Quanh Ta

Pháp âm: 21-07-2011
4361

Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2341

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Pháp âm: 23-12-2010
5540

Cõi âm cõi dương 1

Pháp âm: 23-12-2010
10796

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Pháp âm: 05-03-2012
5240

Lòng bao dung

Pháp âm: 27-02-2012
87222

Thần thông trong đạo phật 1

Pháp âm: 06-03-2012
9115

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
4011

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
8538

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
2824

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua