Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3861

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3564

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
4468

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
2307

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
4138

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
7163

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
2285

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
3984

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
4637

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
5466
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
24291

Có đức mặc sức mà ăn

Pháp âm: 05-03-2012
12262

Thật giả cuộc đời 2

Pháp âm: 03-05-2012
12410

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1071

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Pháp âm: 26-12-2012
4138

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
7165

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
3872

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
2619

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
3573

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2652

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua