Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3249

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3079

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
3866

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1894

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
3674

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
6414

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1904

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
3347

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
3979

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
4995
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cảm ơn vô thường

Pháp âm: 23-12-2010
4208

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1119

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
1594

Nghiệp người bạn đồng hành

Pháp âm: 25-12-2012
2615

Vững trước khen chê

Pháp âm: 27-12-2012
1681

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
1755

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1140

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
2534

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
2746

Phật học phổ thông - Diệt đế

Pháp âm: 27-12-2012
913

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua