Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
4007

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3679

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
4627

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
2410

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
4295

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
7320

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
2345

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
4131

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
4811

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
5568
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Pháp âm: 25-12-2012
10183

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 25-12-2012
3503

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
3157

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
4031

Vô thường

Pháp âm: 27-02-2012
8332

Chữ tu trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2341

Tết nguyên đán

Pháp âm: 23-12-2010
3674

Hỷ lạc 2

Pháp âm: 03-05-2012
2968

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1575

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
3200

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua