Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3406

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3194

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
4021

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1995

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
3801

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
6611

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1992

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
3543

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
4133

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
5123
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Pháp âm: 25-12-2012
2073

Sáu pháp lìa khổ

Pháp âm: 26-12-2012
3194

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
5229

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
2362

Lòng người hối cải 1

Pháp âm: 23-06-2012
4466

Sám hối

Pháp âm: 25-12-2012
4768

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
29606

Ánh sáng phật pháp kỳ 24

Pháp âm: 01-03-2012
2231

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Pháp âm: 27-12-2012
1094

Tịnh tâm

Pháp âm: 03-05-2012
8141

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua