Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3288

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3108

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
3903

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1920

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
3706

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
6472

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1931

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
3410

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
4023

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
5041
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp phật vi diệu

Pháp âm: 19-04-2011
5789

Không gì là tuyệt đối

Pháp âm: 25-12-2012
2945

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
3216

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
1594

Đường về cực lạc

Pháp âm: 23-12-2010
5041

Chiến thắng đích thực

Pháp âm: 26-12-2012
6013

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Pháp âm: 23-12-2010
2309

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
4784

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
4349

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Pháp âm: 20-06-2010
6937

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua