Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3331

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3145

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
3954

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1954

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
3745

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
6532

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1957

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
3471

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
4069

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
5074
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bát quan trai giới

Pháp âm: 28-12-2012
1598

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Pháp âm: 27-12-2012
1363

Tu tâm

Pháp âm: 27-12-2012
2294

Ngưỡng cửa cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5213

Thiện ác 1

Pháp âm: 06-03-2012
4908

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
4906

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ thành đạo đến nhập Niết Bàn

Pháp âm: 27-12-2012
1383

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1203

Cảm ơn vô thường

Pháp âm: 23-12-2010
4260

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
8185

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua