Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
2107

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
2034

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
2771

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1135

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
2575

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
4665

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1131

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
2276

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
2673

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
4020
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ao tù và biển cả

Pháp âm: 27-12-2012
2251

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Pháp âm: 26-12-2012
738

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
896

Bát quan trai giới

Pháp âm: 28-12-2012
996

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
1757

Thần tài gõ cửa

Pháp âm: 26-12-2012
1008

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Pháp âm: 21-07-2011
6945

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
3171

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
870

Phương pháp trị bênh ung thư

Pháp âm: 05-03-2012
6240

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua