Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3910

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3602

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
4521

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
2345

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
4186

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
7217

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
2309

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
4027

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
4690

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
5498
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Tập đế

Pháp âm: 27-12-2012
1458

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
8239

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
4184

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Pháp âm: 27-02-2012
254343

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
24486

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
31527

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 2

Pháp âm: 26-12-2012
1496

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Pháp âm: 27-02-2012
48114

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
2220

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
3454

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua