Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
2240

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
2169

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
2933

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1231

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
2731

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
4931

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1236

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
2440

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
2843

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
4145
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
1444

Sư đạo hiếu đạo 1

Pháp âm: 23-12-2010
3019

Mình là cái gì ?

Pháp âm: 28-12-2012
128

Thế nào là một người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
999

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
5564

Thiện ác 1

Pháp âm: 06-03-2012
4277

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
3119

Phật học phổ thông - Chương Oai Đức Tự Tại Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
757

Phóng sanh 3

Pháp âm: 31-01-2011
3403

Học làm người 1

Pháp âm: 28-12-2012
1036

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua