Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3093

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
2955

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
3752

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1802

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
3534

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
6244

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1809

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
3208

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
3834

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
4880
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vượt qua số phận

Pháp âm: 12-05-2010
11169

Chánh báo và y báo

Pháp âm: 25-12-2012
3966

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
8665

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
2639

Tịnh nghiệp tam phước

Pháp âm: 26-12-2012
1869

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
3260

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
15456

Sự thật về con người

Pháp âm: 25-12-2012
8484

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
1666

Vô thường

Pháp âm: 26-12-2012
2070

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua