Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
4135

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3773

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
4748

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
2487

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
4418

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
7464

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
2408

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
4345

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
4953

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
5673
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chiếc bóng lặng thầm

Pháp âm: 25-12-2012
4395

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1405

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
3259

Quán tự tại Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
1855

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
11013

Niệm Phật để thành Phật

Pháp âm: 25-12-2012
4880

Giáo dưỡng trẻ thơ

Pháp âm: 28-12-2012
2910

Hướng về tương lai 1

Pháp âm: 12-03-2012
8783

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Pháp âm: 07-03-2012
9880

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3943

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua