Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3217

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3050

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
3837

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1872

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
3651

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
6373

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1882

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
3303

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
3944

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
4970
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2505

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
1170

Thế nào là quy y tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
4745

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6502

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7171

Thiền là gì ?

Pháp âm: 25-12-2012
92

Những quan điểm sai lầm

Pháp âm: 03-05-2012
7796

Đường về Cực Lạc

Pháp âm: 05-03-2012
2408

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
1748

Bể ải nghìn trùng 1

Pháp âm: 25-12-2012
2694

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua