Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
2198

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
2121

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
2879

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1199

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
2671

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
4833

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1199

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
2381

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
2773

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
4114
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vô thường

Pháp âm: 27-02-2012
6298

Ao tù và biển cả

Pháp âm: 27-12-2012
2321

6 việc cần phải biết

Pháp âm: 28-12-2012
1021

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
1623

Lợi ích nghe phật pháp

Pháp âm: 12-05-2010
5321

Giá trị lòng chân thật

Pháp âm: 25-12-2012
34486

Khổ

Pháp âm: 26-12-2012
40424

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
24560

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
5579

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
691

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua