Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3138

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
2986

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
3786

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1825

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
3571

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
6286

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1836

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
3239

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
3879

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
4915
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ thù thắng

Pháp âm: 28-12-2012
1099

An tâm niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3632

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3650

Định hướng nhân cách 2

Pháp âm: 27-12-2012
1172

Tam năng tam bất năng

Pháp âm: 26-12-2012
2857

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1473

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 12-05-2010
28734

Thơm ngát hương sen

Pháp âm: 08-09-2011
2544

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Pháp âm: 26-12-2012
3220

Tình huynh đệ

Pháp âm: 27-12-2012
1894

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua