Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
2051

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
1985

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
2708

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1099

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
2521

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
4526

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1089

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
2220

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
2604

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
3964
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
2375

Con đường an lạc

Pháp âm: 12-05-2010
3321

Lòng người hối cải 1

Pháp âm: 23-06-2012
3471

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 1

Pháp âm: 26-12-2012
1255

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
1756

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
585

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
3433

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
490

Ra khỏi 3 nhà thế tục

Pháp âm: 28-12-2012
1027

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
9106

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua