Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
2372

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
2313

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
3059

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1344

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
2838

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
5149

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1324

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
2566

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
2989

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
4241
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hải triều âm

Pháp âm: 12-05-2010
3311

Pháp vô ngã

Pháp âm: 27-12-2012
1245

Con bất hiếu

Pháp âm: 05-03-2012
2858

Gieo và gặt

Pháp âm: 25-12-2012
4086

Siêu độ vong linh

Pháp âm: 28-12-2012
5306

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
2654

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Pháp âm: 25-10-2010
7854

Tại sao chúng ta cãi nhau

Pháp âm: 26-12-2012
73857

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 13

Pháp âm: 27-12-2012
1082

Tuổi trẻ và con đường thành công

Pháp âm: 02-11-2014
510

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua