Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
1997

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
1925

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
2636

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1055

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
2444

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
4429

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1052

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
2161

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
2533

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
3907
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
2858

Ta từng quên mẹ 3

Pháp âm: 27-02-2012
2595

Đổi Thay - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
2134

Ký Sự Phật Giáo Vương Quốc Chùa Pháp

Pháp âm: 23-12-2010
2298

Tiếng chuông thức tỉnh

Pháp âm: 30-11-2010
8618

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
1565

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
1177

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
4533

Cảm ơn vô thường

Pháp âm: 23-12-2010
3436

Phật Học Thường Thức kỳ 4

Pháp âm: 20-01-2011
2620

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua