Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
2852

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
2762

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
3546

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1657

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
3329

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
5927

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1642

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
3026

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
3563

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
4685
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật Đản 2

Pháp âm: 27-12-2012
1406

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
6757

Nghịch duyên

Pháp âm: 14-03-2012
5057

Ăn chay

Pháp âm: 07-10-2012
6236

Thai thật thai giả

Pháp âm: 26-12-2012
2266

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
5012

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2416

Nói về nạo phá thai

Pháp âm: 28-12-2012
65319

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1546

Niệm phật đi về đâu

Pháp âm: 14-03-2012
4735

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua