Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3453

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3221

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
4061

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
2018

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
3820

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
6671

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
2013

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
3577

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
4165

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
5147
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
956

Ai làm chủ vận mệnh

Pháp âm: 25-12-2012
2571

Vị đắng cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6694

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Pháp âm: 23-12-2010
2537

Mục Liên cứu mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
22545

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1894

Niệm phật giải khổ

Pháp âm: 26-12-2012
1922

Phá thai và nghiệp lực

Pháp âm: 14-03-2012
10340

Thuyền không bến 2

Pháp âm: 30-11-2010
4448

Phát bồ đề tâm

Pháp âm: 28-12-2012
3720

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua