Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3736

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3461

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
4350

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
2216

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
4039

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
7018

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
2210

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
3862

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
4491

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
5364
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1603

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
1236

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1043

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Pháp âm: 27-02-2012
47621

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
8869

Lý Tưởng Sinh Viên

Pháp âm: 02-11-2014
1740

Sức mạnh của ý chí

Pháp âm: 27-12-2012
2058

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Pháp âm: 23-06-2012
51330

Tu tâm

Pháp âm: 27-12-2012
2624

Pháp vô ngã

Pháp âm: 27-12-2012
2090

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua