Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
3953

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
3643

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
4579

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
2382

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
4245

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
7278

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
2325

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
4076

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
4756

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
5534
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tu thiện hành thiện

Pháp âm: 12-05-2010
4362

Phước, Giới, Định, Tuệ

Pháp âm: 28-12-2012
2005

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Pháp âm: 27-12-2012
1588

Đường về cõi giác

Pháp âm: 23-12-2010
5363

Tâm nguyện vãng sanh

Pháp âm: 26-12-2012
1928

Niệm phật đi về đâu

Pháp âm: 14-03-2012
5686

Hướng về tương lai 2

Pháp âm: 14-03-2012
17455

Hạnh tu của Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
2305

Kiếp Luân Hồi

Pháp âm: 28-12-2012
13498

Nói về nhân quả

Pháp âm: 28-12-2012
4538

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua