Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
2190

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
2116

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
2866

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1195

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
2667

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
4831

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1192

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
2367

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
2776

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
4109
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Mông sơn thí thực 1

Pháp âm: 26-12-2012
1209

Tuổi trẻ và con đường thành công

Pháp âm: 02-11-2014
275

Con bất hiếu

Pháp âm: 05-03-2012
2760

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
3133

Đòi nợ

Pháp âm: 28-12-2012
5364

Nói về nhân quả

Pháp âm: 28-12-2012
2783

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
590

Phút lâm chung 2

Pháp âm: 03-05-2012
3262

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
1409

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Pháp âm: 25-10-2010
3329

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua