Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
1870

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
1765

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
2477

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1000

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
2300

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
4229

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1003

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
2011

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
2375

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
3786
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phương pháp sống lâu

Pháp âm: 26-12-2012
957

Ươm mầm

Pháp âm: 28-12-2012
522

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
2893

Tình thương cao cả

Pháp âm: 12-05-2010
6592

Lòng người hối cải 1

Pháp âm: 23-06-2012
3263

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Pháp âm: 28-12-2012
747

Phật học phổ thông - Nhân quả

Pháp âm: 27-12-2012
774

Nỗi oán hận

Pháp âm: 27-02-2012
28997

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
1918

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Pháp âm: 23-12-2010
2691

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua