Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Toàn, đại đức Thích Giác Toàn

Đại đức Thích Giác Toàn, Giảng sư Thích Giác Toàn, Thượng tọa Thích Giác Toàn, Thầy Thích Giác Toàn. Các bài giảng của Thích Giác Toàn, thuyết pháp Thích Giác Toàn, nghe pháp Thích Giác Toàn


Pháp âm Nghe Download

Đại trí độ luận trích giảng

Giảng: Thích Giác Toàn
2740

Sáu pháp lìa khổ

Giảng: Thích Giác Toàn
2660

Tu tại gia

Giảng: Thích Giác Toàn
3456

Năm năng lực lớn

Giảng: Thích Giác Toàn
1583

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Giảng: Thích Giác Toàn
3238

Buông bỏ cố chấp

Giảng: Thích Giác Toàn
5766

Tăng trưởng tu tập tự thân

Giảng: Thích Giác Toàn
1566

Nhân quả không sai

Giảng: Thích Giác Toàn
2930

Tìm lại tâm mình

Giảng: Thích Giác Toàn
3435

Đường về cực lạc

Giảng: Thích Giác Toàn
4591
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những điều không thế lấy lại được

Pháp âm: 03-05-2012
8892

Năm con số

Pháp âm: 12-05-2010
4453

Tăng trưởng tu tập tự thân

Pháp âm: 26-12-2012
1566

Niệm Phật viên thông

Pháp âm: 23-12-2010
4452

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Pháp âm: 28-12-2012
1205

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
832

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
2581

Nói về nạo phá thai

Pháp âm: 28-12-2012
64333

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3464

Tòa án lương tâm

Pháp âm: 26-12-2012
2557

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua