Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Hiếu, đại đức Thích Minh Hiếu

Đại đức Thích Minh Hiếu, Giảng sư Thích Minh Hiếu, Thượng tọa Thích Minh Hiếu, Thầy Thích Minh Hiếu. Các bài giảng của Thích Minh Hiếu, thuyết pháp Thích Minh Hiếu, nghe pháp Thích Minh Hiếu


Pháp âm Nghe Download

Con đường giải thoát

Giảng: Thích Minh Hiếu
4372

Nghiệp duyên

Giảng: Thích Minh Hiếu
5045

Hạ thủ công phu

Giảng: Thích Minh Hiếu
2050

7 tài sản của bậc Thánh

Giảng: Thích Minh Hiếu
1943

Sám hối tam nghiệp

Giảng: Thích Minh Hiếu
3101

Quán tự tại Bồ Tát

Giảng: Thích Minh Hiếu
1775

Học làm người 3

Giảng: Thích Minh Hiếu
1692

Học làm người 2

Giảng: Thích Minh Hiếu
1667

Học làm người 1

Giảng: Thích Minh Hiếu
2372

Trợ duyên cho người ra đi

Giảng: Thích Minh Hiếu
3527

Trang nghiêm tịnh độ

Giảng: Thích Minh Hiếu
3193
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Pháp âm: 14-03-2012
17503

Tu tâm

Pháp âm: 27-12-2012
2895

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
8793

Tụng kinh phổ môn

Pháp âm: 27-12-2012
37798

Con chuột trong kinh phật

Pháp âm: 26-12-2012
4131

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
4381

Tuổi trẻ - Có và không

Pháp âm: 12-05-2010
3472

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Pháp âm: 26-12-2012
4106

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
3323

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1207

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua