Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Hiếu, đại đức Thích Minh Hiếu

Đại đức Thích Minh Hiếu, Giảng sư Thích Minh Hiếu, Thượng tọa Thích Minh Hiếu, Thầy Thích Minh Hiếu. Các bài giảng của Thích Minh Hiếu, thuyết pháp Thích Minh Hiếu, nghe pháp Thích Minh Hiếu


Pháp âm Nghe Download

Con đường giải thoát

Giảng: Thích Minh Hiếu
3881

Nghiệp duyên

Giảng: Thích Minh Hiếu
3867

Hạ thủ công phu

Giảng: Thích Minh Hiếu
1792

7 tài sản của bậc Thánh

Giảng: Thích Minh Hiếu
1696

Sám hối tam nghiệp

Giảng: Thích Minh Hiếu
2781

Quán tự tại Bồ Tát

Giảng: Thích Minh Hiếu
1550

Học làm người 3

Giảng: Thích Minh Hiếu
1438

Học làm người 2

Giảng: Thích Minh Hiếu
1401

Học làm người 1

Giảng: Thích Minh Hiếu
1860

Trợ duyên cho người ra đi

Giảng: Thích Minh Hiếu
3312

Trang nghiêm tịnh độ

Giảng: Thích Minh Hiếu
2888
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật pháp căn bản 2

Pháp âm: 25-12-2012
1605

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
3474

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
995

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
2804

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
2104

Phát tâm vì mọi người 2

Pháp âm: 28-12-2012
1117

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
3158

Niệm Phật đại chúng

Pháp âm: 26-12-2012
2412

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Pháp âm: 25-10-2010
3571

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
1801

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua