Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Hiếu, đại đức Thích Minh Hiếu

Đại đức Thích Minh Hiếu, Giảng sư Thích Minh Hiếu, Thượng tọa Thích Minh Hiếu, Thầy Thích Minh Hiếu. Các bài giảng của Thích Minh Hiếu, thuyết pháp Thích Minh Hiếu, nghe pháp Thích Minh Hiếu


Pháp âm Nghe Download

Con đường giải thoát

Giảng: Thích Minh Hiếu
4264

Nghiệp duyên

Giảng: Thích Minh Hiếu
4569

Hạ thủ công phu

Giảng: Thích Minh Hiếu
1990

7 tài sản của bậc Thánh

Giảng: Thích Minh Hiếu
1898

Sám hối tam nghiệp

Giảng: Thích Minh Hiếu
3026

Quán tự tại Bồ Tát

Giảng: Thích Minh Hiếu
1709

Học làm người 3

Giảng: Thích Minh Hiếu
1645

Học làm người 2

Giảng: Thích Minh Hiếu
1612

Học làm người 1

Giảng: Thích Minh Hiếu
2239

Trợ duyên cho người ra đi

Giảng: Thích Minh Hiếu
3484

Trang nghiêm tịnh độ

Giảng: Thích Minh Hiếu
3124
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Pháp âm: 27-12-2012
1424

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Pháp âm: 23-06-2012
3854

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1320

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
3101

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
2509

Học làm người 1

Pháp âm: 28-12-2012
2239

Tu học

Pháp âm: 25-12-2012
2342

Cảm ơn vô thường

Pháp âm: 23-12-2010
4644

Đặc tính của đạo Phật

Pháp âm: 23-12-2010
6155

Niềm tin vào Pháp môn Tịnh Độ

Pháp âm: 26-12-2012
2817

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua