Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Hiếu, đại đức Thích Minh Hiếu

Đại đức Thích Minh Hiếu, Giảng sư Thích Minh Hiếu, Thượng tọa Thích Minh Hiếu, Thầy Thích Minh Hiếu. Các bài giảng của Thích Minh Hiếu, thuyết pháp Thích Minh Hiếu, nghe pháp Thích Minh Hiếu


Pháp âm Nghe Download

Con đường giải thoát

Giảng: Thích Minh Hiếu
4318

Nghiệp duyên

Giảng: Thích Minh Hiếu
4935

Hạ thủ công phu

Giảng: Thích Minh Hiếu
2019

7 tài sản của bậc Thánh

Giảng: Thích Minh Hiếu
1924

Sám hối tam nghiệp

Giảng: Thích Minh Hiếu
3063

Quán tự tại Bồ Tát

Giảng: Thích Minh Hiếu
1736

Học làm người 3

Giảng: Thích Minh Hiếu
1670

Học làm người 2

Giảng: Thích Minh Hiếu
1637

Học làm người 1

Giảng: Thích Minh Hiếu
2305

Trợ duyên cho người ra đi

Giảng: Thích Minh Hiếu
3507

Trang nghiêm tịnh độ

Giảng: Thích Minh Hiếu
3152
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Pháp âm: 23-12-2010
5453

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
5444

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
10691

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
8457

Không tìm lỗi người 2

Pháp âm: 26-12-2012
1862

Hành động người hiền trí

Pháp âm: 12-05-2010
3740

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
4307

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
2572

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
6464

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1340

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua