Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Minh Hiếu, đại đức Thích Minh Hiếu

Đại đức Thích Minh Hiếu, Giảng sư Thích Minh Hiếu, Thượng tọa Thích Minh Hiếu, Thầy Thích Minh Hiếu. Các bài giảng của Thích Minh Hiếu, thuyết pháp Thích Minh Hiếu, nghe pháp Thích Minh Hiếu


Pháp âm Nghe Download

Con đường giải thoát

Giảng: Thích Minh Hiếu
4063

Nghiệp duyên

Giảng: Thích Minh Hiếu
4197

Hạ thủ công phu

Giảng: Thích Minh Hiếu
1885

7 tài sản của bậc Thánh

Giảng: Thích Minh Hiếu
1796

Sám hối tam nghiệp

Giảng: Thích Minh Hiếu
2889

Quán tự tại Bồ Tát

Giảng: Thích Minh Hiếu
1607

Học làm người 3

Giảng: Thích Minh Hiếu
1524

Học làm người 2

Giảng: Thích Minh Hiếu
1493

Học làm người 1

Giảng: Thích Minh Hiếu
2018

Trợ duyên cho người ra đi

Giảng: Thích Minh Hiếu
3405

Trang nghiêm tịnh độ

Giảng: Thích Minh Hiếu
3002
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1438

Sư đạo hiếu đạo 2

Pháp âm: 23-12-2010
2826

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
4445

Khi bị tổn thương 1

Pháp âm: 23-06-2012
8742

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Pháp âm: 23-12-2010
4099

Phước vật, phước đức và phước trí

Pháp âm: 26-12-2012
5089

Thân cận người trí

Pháp âm: 07-03-2012
3534

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
2103

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
4151

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1010

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua