Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1202

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1329

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1004

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1263

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1358

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2062

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1402

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1561

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2099

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3915

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5108

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5351
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nguyên nhân âu lo và sợ hãi

Pháp âm: 12-05-2010
8312

Hạnh phật

Pháp âm: 27-12-2012
625

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 23-12-2010
2808

Phật pháp căn bản 2

Pháp âm: 25-12-2012
876

Tịnh tâm

Pháp âm: 03-05-2012
6376

Viên gạch cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1176

Nghi thức thờ cúng

Pháp âm: 26-12-2012
4529

Đổi Thay - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
2237

Thần thông trong đạo phật 2

Pháp âm: 06-03-2012
2934

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
2714

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua