Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1167

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1294

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
978

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1218

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1305

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
1992

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1374

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1513

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2051

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3870

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5061

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5278
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Pháp âm: 26-12-2012
25608

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Pháp âm: 23-12-2010
6116

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
866

Tỉnh mộng - tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2545

Tầm quan trọng của phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
5868

Chuyển họa thành phúc

Pháp âm: 05-03-2012
7392

Thiên thu 1

Pháp âm: 23-06-2012
3035

Diệt trừ tham dục

Pháp âm: 28-12-2012
1129

Biết thương mình

Pháp âm: 27-12-2012
998

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
1245

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua