Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
993

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1106

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
734

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
931

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
957

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
1576

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1091

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1182

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
1689

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3526

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
4671

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
4673
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiện ác 2

Pháp âm: 06-03-2012
3812

Bão lũ cuộc đời

Pháp âm: 23-12-2010
8191

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Pháp âm: 25-10-2010
4072

Ngũ đình tâm quán

Pháp âm: 27-12-2012
965

Biến không thể thành có thể

Pháp âm: 12-05-2010
4145

Suối nguồn vô tận

Pháp âm: 12-05-2010
3534

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
4011

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
455

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
2297

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
1991

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua