Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1523

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1704

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1278

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1627

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1847

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2731

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1729

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2055

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2520

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4323

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5491

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5975
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sống hạnh phúc, chết thanh thản

Pháp âm: 26-12-2012
3194

Thị phi 1

Pháp âm: 25-12-2012
3269

Phóng sanh 4

Pháp âm: 31-01-2011
3516

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
3517

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3521

Công đức viếng chùa lễ phật

Pháp âm: 05-03-2012
4219

Ăn chay và ăn mặn 2

Pháp âm: 23-12-2010
6275

Kinh tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân

Pháp âm: 25-12-2012
907

Cười với khổ đau

Pháp âm: 14-03-2012
3585

Bông hồng cài áo

Pháp âm: 27-02-2012
30332

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua