Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1128

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1247

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
957

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1190

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1260

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
1931

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1344

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1448

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2001

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3822

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5012

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5224
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
4015

Nuối tiếc

Pháp âm: 27-02-2012
38401

Đạo đức trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
739

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
537

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
1756

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
1444

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
1286

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
4541

Vượt khó

Pháp âm: 26-12-2012
1177

Trái tim của Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3627

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua