Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1604

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1783

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1333

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1693

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1965

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2852

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1802

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2145

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2644

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4432

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5597

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6100
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
3004

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
2233

Tâm bình an 2

Pháp âm: 27-02-2012
6755

Phật học phổ thông - Chương Phổ Hiền Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
927

Tu như trồng cây

Pháp âm: 14-03-2012
2759

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1557

Vợ và người tình

Pháp âm: 26-12-2012
3045

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 3

Pháp âm: 27-12-2012
719

Thơm ngát hương sen

Pháp âm: 08-09-2011
2464

Giả bệnh chết

Pháp âm: 27-12-2012
1144

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua