Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
2131

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2300

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1735

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
2129

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2546

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3717

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2226

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2694

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3263

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
5188

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
6012

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6732
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Pháp âm: 28-12-2012
2226

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
7438

Hương vị giải thoát

Pháp âm: 27-12-2012
1586

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
2052

Hành hương Ấn Độ: Sen vàng 2

Pháp âm: 26-12-2012
1405

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
1896

Cách thờ - lạy - cúng Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3678

Đấng điều ngự

Pháp âm: 25-12-2012
1624

Sự thật về con người

Pháp âm: 25-12-2012
9654

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
3549

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua