Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1879

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2049

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1536

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1924

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2278

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3392

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2031

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2426

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2995

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4801

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5843

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6414
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bản chất vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
1550

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 2

Pháp âm: 26-12-2012
2379

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Đời vay trả

Pháp âm: 25-12-2012
4448

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
5904

Nước mắt và nụ cười 1

Pháp âm: 23-12-2010
33714

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3169

Giải nghi về tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3998

Tu để tự cứu mình

Pháp âm: 26-12-2012
1967

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1590

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua