Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1207

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1336

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1016

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1265

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1371

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2069

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1418

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1570

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2100

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3919

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5112

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5366
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát tâm chân thật 1

Pháp âm: 23-06-2012
5141

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Pháp âm: 26-12-2012
3594

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
2544

Bóng cả cuộc đời

Pháp âm: 27-12-2012
1121

Giáo dưỡng trẻ thơ

Pháp âm: 28-12-2012
1468

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
5411

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
3031

Mệt

Pháp âm: 26-12-2012
5854

Pháp vô ngã

Pháp âm: 27-12-2012
1143

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
2632

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua