Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1416

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1587

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1188

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1511

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1699

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2563

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1629

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1900

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2381

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4190

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5371

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5771
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
2566

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
1944

Như cá cạn ao 2

Pháp âm: 27-02-2012
3053

Thiện ác 2

Pháp âm: 06-03-2012
4819

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
7546

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
11619

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
628

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
1458

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Pháp âm: 23-06-2012
3191

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
1073

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua