Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
2350

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2564

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1917

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
2322

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2792

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3992

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2396

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2954

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3519

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
5374

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
6174

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6987
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trả nợ tình xa 2

Pháp âm: 30-11-2010
5977

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
1300

Sau khi chết đi về đâu

Pháp âm: 23-12-2010
20182

Tìm cầu hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
10926

Biết thương mình

Pháp âm: 27-12-2012
2099

Những bước thăng trầm 1

Pháp âm: 31-01-2011
7051

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
2517

Đi về đâu

Pháp âm: 12-05-2010
14980

Mộng và thực

Pháp âm: 31-01-2011
7385

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
2459

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua