Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1106

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1219

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
935

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1159

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1214

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
1878

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1312

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1396

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
1950

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3787

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
4975

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5162
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tịnh độ thù thắng

Pháp âm: 28-12-2012
578

Tuổi trẻ và cuộc sống

Pháp âm: 25-10-2010
2460

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Pháp âm: 23-12-2010
3815

Phật học phổ thông - Lục hòa

Pháp âm: 27-12-2012
905

Thờ phật 2

Pháp âm: 30-11-2010
6271

Giáo dưỡng trẻ thơ

Pháp âm: 28-12-2012
1303

Đối trị phiền não 1

Pháp âm: 23-12-2010
20025

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
1799

Hướng dẫn cách lạy Phật

Pháp âm: 26-12-2012
3747

Như vầng thái dương

Pháp âm: 18-07-2010
4950

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua