Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1820

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1988

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1492

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1876

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2208

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3278

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1986

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2360

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2938

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4698

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5798

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6350
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nuôi dưỡng thân tâm

Pháp âm: 12-05-2010
10876

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
7013

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
504

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
7380

Đi tìm thần tượng

Pháp âm: 26-12-2012
3365

Tứ thú tái sanh đàm

Pháp âm: 25-12-2012
2661

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
3604

Văn tư tu

Pháp âm: 26-12-2012
2472

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 25-10-2010
9795

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
2788

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua