Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1045

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1166

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
816

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1028

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1073

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
1708

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1193

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1263

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
1804

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3626

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
4803

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
4905
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiênERROR

Couldn't query this query string: SELECT * FROM tbl_product ORDER BY RAND() LIMIT 10
Please contact admin about this err. Back

DETAIL
1030 : Got error 122 from storage engine
Pháp âm Nghe Download