Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1006

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1122

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
744

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
954

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
985

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
1617

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1110

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1201

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
1715

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3555

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
4700

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
4722
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tiếng chuông thức tỉnh

Pháp âm: 30-11-2010
8035

Học làm người 3

Pháp âm: 28-12-2012
573

Sư đạo hiếu đạo 1

Pháp âm: 23-12-2010
2785

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Pháp âm: 27-12-2012
385

Đối trị căng thẳng

Pháp âm: 23-12-2010
1548

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
2013

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
8530

Bến yêu thương

Pháp âm: 08-05-2010
12042

Vô thường

Pháp âm: 27-02-2012
5607

Bệnh tật từ đâu mà có

Pháp âm: 12-05-2010
6187

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua