Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
2197

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2380

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1797

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
2190

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2624

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3821

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2279

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2754

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3354

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
5243

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
6052

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6818
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Gieo trồng hạt giống tốt

Pháp âm: 12-05-2010
7527

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1878

Phật học phổ thông - Lục hòa

Pháp âm: 27-12-2012
1785

Tầm quan trọng của phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
9605

Về với Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2444

Trái tim cuộc sống 1

Pháp âm: 27-02-2012
4202

Phật học phổ thông - Chương thanh tịnh huệ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1282

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2783

Phát tâm vì mọi người 3

Pháp âm: 28-12-2012
1469

Khổ đau ư, hãy vượt qua

Pháp âm: 26-12-2012
3745

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua