Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
2263

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2448

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1849

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
2249

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2680

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3891

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2319

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2841

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3418

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
5290

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
6093

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6896
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp vô ngã

Pháp âm: 27-12-2012
2270

Phật Học Thường Thức kỳ 3

Pháp âm: 23-12-2010
2781

Nhân quả nghiệp báo

Pháp âm: 26-12-2012
2549

Mảnh đất màu mỡ

Pháp âm: 23-12-2010
4492

Giá trị hạnh phúc đời thường

Pháp âm: 26-12-2012
7310

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
6481

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
9028

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
19997

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1620

Lời hối lỗi

Pháp âm: 30-11-2010
21762

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua