Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
2079

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2251

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1692

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
2085

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2496

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3666

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2187

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2647

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3215

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
5102

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5980

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6658
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tu trong bận rộn

Pháp âm: 03-05-2012
6273

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Pháp âm: 26-12-2012
1840

Người mẹ thiêng liêng 1

Pháp âm: 26-12-2012
1581

Tam pháp ấn

Pháp âm: 26-12-2012
3471

Phật học phổ thông - Ăn chay

Pháp âm: 27-12-2012
1454

Kiếp phù du 1

Pháp âm: 30-11-2010
17774

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
6728

Ít muốn biết đủ

Pháp âm: 12-05-2010
4154

Phân biệt về nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
4172

Khai thị Phật thất

Pháp âm: 28-12-2012
2625

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua