Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1339

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1490

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1125

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1424

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1588

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2399

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1540

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1793

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2267

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4088

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5283

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5630
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
2564

Đời sống sau khi chết

Pháp âm: 27-12-2012
5619

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
3838

Trái tim cuộc sống 2

Pháp âm: 27-02-2012
2813

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
5154

Con đường bình an

Pháp âm: 03-05-2012
4713

Hiện Tại Lạc Trú

Pháp âm: 02-11-2014
673

Thế nào là một người Phật tử

Pháp âm: 27-12-2012
1093

Bổn phận

Pháp âm: 26-12-2012
1882

Trở lại đường xưa - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3351

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua