Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1788

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1941

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1465

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1852

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2168

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3201

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1953

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2322

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2898

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4654

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5759

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6306
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bể ải nghìn trùng 2

Pháp âm: 25-12-2012
1765

Phước đức và công đức

Pháp âm: 12-05-2010
3144

Mảnh đất màu mỡ

Pháp âm: 23-12-2010
4014

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
6570

Ăn uống và sức khỏe

Pháp âm: 28-12-2012
3048

Phóng sanh 3

Pháp âm: 31-01-2011
4023

Vô thường

Pháp âm: 27-02-2012
7607

Nói về nhân quả

Pháp âm: 28-12-2012
3836

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
3913

Lời Phật dạy

Pháp âm: 28-12-2012
1993

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua