Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1944

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2124

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1588

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1982

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2365

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3513

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2085

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2521

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3095

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4908

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5912

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6500
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp thoại 1

Pháp âm: 26-12-2012
1809

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
6024

Ý nghĩa lương hoàng sám

Pháp âm: 25-12-2012
5608

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1242

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
3889

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
2731

Tiếng nói từ nội tâm

Pháp âm: 12-05-2010
3455

Tu tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
4104

Đừng để tâm nhỏ hẹp

Pháp âm: 14-03-2012
5220

Tìm hiểu phật pháp

Pháp âm: 26-12-2012
3153

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua