Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
834

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
897

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
598

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
756

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
721

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
1286

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
853

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
881

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
1251

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3241

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
4294

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
4170
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sự thờ phật và tu học

Pháp âm: 28-12-2012
581

Cười với khổ đau

Pháp âm: 14-03-2012
2464

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Pháp âm: 27-12-2012
456

Vẫn còn hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
3427

Tu làm trọn bổn phận

Pháp âm: 27-12-2012
654

Khổ đau là gì

Pháp âm: 26-12-2012
1944

Sức mạnh nội tâm

Pháp âm: 28-12-2012
1048

Sóng Thần (Tsunami)

Pháp âm: 26-12-2012
1175

Từ bi tâm

Pháp âm: 28-12-2012
437

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
1859

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua