Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1897

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2072

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1554

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1938

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2303

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3428

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2051

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2447

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3024

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4839

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5870

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6437
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quy y và ngũ giới

Pháp âm: 26-12-2012
1801

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
3730

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
3928

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3634

Thiên thu 1

Pháp âm: 23-06-2012
3933

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
5595

Con đường đon độc

Pháp âm: 05-03-2012
4352

Sư đạo hiếu đạo 2

Pháp âm: 23-12-2010
2681

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Pháp âm: 25-10-2010
4278

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
8710

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua