Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
2319

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2529

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1895

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
2297

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2755

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3962

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2370

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2909

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3480

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
5352

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
6148

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6960
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1781

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 1

Pháp âm: 26-12-2012
4531

Ngược dòng bến tục

Pháp âm: 23-12-2010
7250

Cương yếu để tu

Pháp âm: 28-12-2012
5252

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
3329

Chuyện ngày mai

Pháp âm: 26-12-2012
7343

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
10939

Vô thường

Pháp âm: 26-12-2012
3161

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5619

Tham để được gì 2

Pháp âm: 01-03-2012
5244

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua