Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1370

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1525

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1150

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1452

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1631

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2460

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1566

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1832

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2315

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4120

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5308

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5689
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bóng mây

Pháp âm: 25-12-2012
2945

Tin sâu nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
2584

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
2983

Hoa sen trong bùn

Pháp âm: 25-12-2012
1901

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
16718

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
1023

Vượt thoát ràng buộc

Pháp âm: 26-12-2012
2265

Phật giáo và dân số

Pháp âm: 27-12-2012
1118

Hổ Ly Sơn Thất Thế 2

Pháp âm: 25-10-2010
3539

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
3626

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua