Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1914

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2090

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1568

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1955

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2325

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3462

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2066

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2484

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3050

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4871

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5890

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6464
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
1569

Hồng danh sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
8134

Tết nguyên đán

Pháp âm: 23-12-2010
3273

Pháp phật vi diệu

Pháp âm: 19-04-2011
5915

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Pháp âm: 25-12-2012
2083

Phật học phổ thông - Thành Thật tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
874

Phước báu trời người

Pháp âm: 26-12-2012
2329

Về

Pháp âm: 26-12-2012
2162

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3622

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
4854

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua