Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1626

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1802

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1353

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1716

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1994

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2898

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1821

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2170

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2677

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4467

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5629

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6132
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
1795

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1310

Phước đức và công đức

Pháp âm: 12-05-2010
3020

Bài Học Ngàn Vàng 2

Pháp âm: 25-10-2010
2825

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Pháp âm: 23-06-2012
48184

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Pháp âm: 28-12-2012
2677

Hổ Ly Sơn Thất Thế 1

Pháp âm: 25-10-2010
4423

Thiền là gì ?

Pháp âm: 25-12-2012
92

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
4453

Tham ái nguyên nhân đau khổ 1

Pháp âm: 01-03-2012
7899

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua