Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
2288

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2484

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1871

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
2267

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2709

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3926

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2344

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2866

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3447

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
5322

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
6121

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6928
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
1231

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
7906

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 06-03-2012
12222

Nhiệm vụ của người con Phật

Pháp âm: 25-12-2012
6431

Tham ái nguyên nhân đau khổ 2

Pháp âm: 01-03-2012
10457

Giọt sữa giữa đời thường

Pháp âm: 08-05-2010
11784

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1532

Mông sơn thí thực 1

Pháp âm: 26-12-2012
2463

Hương thơm đức hạnh

Pháp âm: 27-12-2012
2026

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1753

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua