Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
2011

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2176

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1640

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
2031

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2431

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3602

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2134

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2575

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3157

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
5016

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5936

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6575
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
10543

Nguyên nhân âu lo và sợ hãi

Pháp âm: 12-05-2010
9407

Phòng chi chỉ ác

Pháp âm: 28-12-2012
1643

Phật học phổ thông - Diệt đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1012

Ý nghĩa 48 lời nguyện

Pháp âm: 26-12-2012
2330

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1017

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
1428

Khuyên tu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
4197

Trưởng giả kén rể - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3976

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
1050

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua