Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1226

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1372

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1034

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1301

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1420

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2134

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1442

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1620

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2130

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3940

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5162

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5415
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
4865

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
2911

Cốt tủy tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
841

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
4329

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2186

Pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
2364

Thập chú

Pháp âm: 27-12-2012
6877

Pháp khổ não

Pháp âm: 27-12-2012
939

Tu làm trọn bổn phận

Pháp âm: 27-12-2012
1038

Phương pháp sống lâu

Pháp âm: 26-12-2012
1181

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua