Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1726

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1890

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1427

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1805

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2111

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3072

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1905

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2265

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2824

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4586

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5713

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6245
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tại sao tôi đi tu

Pháp âm: 26-12-2012
3741

Đường về cực lạc

Pháp âm: 26-12-2012
2953

Khung Trời Nhớ Mẹ

Pháp âm: 25-10-2010
9821

Mông sơn thí thực 3

Pháp âm: 26-12-2012
1337

Buông xuống

Pháp âm: 11-05-2010
8497

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
3870

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
1415

Năm năng lực lớn

Pháp âm: 26-12-2012
1849

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Pháp âm: 23-12-2010
2225

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1119

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua