Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1068

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1183

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
866

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1077

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1120

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
1766

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1240

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1312

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
1855

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3679

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
4874

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5002
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thân bệnh - tâm bệnh

Pháp âm: 06-03-2012
6581

Tiếng chuông thức tỉnh

Pháp âm: 30-11-2010
8400

Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
351

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
3279

Sám hối

Pháp âm: 25-12-2012
2650

Quán tự tại Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
756

Sự thật không trốn tránh được 2

Pháp âm: 28-12-2012
606

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
2619

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Pháp âm: 07-03-2012
6449

Thơm ngát hương sen

Pháp âm: 08-09-2011
1878

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua