Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
2234

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2422

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1825

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
2227

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2656

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3861

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2300

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2792

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3394

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
5264

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
6077

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6856
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật pháp căn bản 1

Pháp âm: 25-12-2012
3088

Đạo đức trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1810

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Pháp âm: 23-12-2010
8007

Thực tập vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
3521

Học làm người 3

Pháp âm: 28-12-2012
1655

Một kiếp này thôi

Pháp âm: 26-12-2012
3153

Hoa Xương Rồng

Pháp âm: 18-07-2010
20080

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 1

Pháp âm: 20-01-2011
5610

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
6136

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
4547

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua