Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1453

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1633

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1219

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1551

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1761

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2633

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1667

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1961

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2432

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4240

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5430

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5852
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
630

Buông bỏ cố chấp

Pháp âm: 26-12-2012
5757

Thuật làm phước

Pháp âm: 26-12-2012
1327

Đừng phí phạm kiếp người

Pháp âm: 25-12-2012
1810

Hạnh phúc của đời người

Pháp âm: 26-12-2012
1270

Niệm Phật bằng cả tâm huyết

Pháp âm: 26-12-2012
1694

Ai cũng là phật

Pháp âm: 26-12-2012
1875

Phật học phổ thông - Sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
1039

Để thoát khỏi giận dữ 2

Pháp âm: 23-06-2012
4755

Phật học phổ thông - Chương Phổ Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1105

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua