Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
2362

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2587

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1932

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
2334

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2815

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
4014

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2404

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2982

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3545

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
5395

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
6188

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
7003
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nói

Pháp âm: 26-12-2012
9110

Không tìm lỗi người 1

Pháp âm: 26-12-2012
3010

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 13

Pháp âm: 27-12-2012
2124

Kinh tụng: Kinh A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
9311

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
5518

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 12-05-2010
30776

Hướng dẫn cách lạy Phật

Pháp âm: 26-12-2012
6823

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
6376

Phật học phổ thông - Nhẫn nhục ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1998

Nỗi lòng người cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3634

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua