Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1698

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1866

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1403

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1774

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2079

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3020

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1885

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2236

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2787

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4551

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5695

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6212
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
7038

Tâm nguyện vãng sanh

Pháp âm: 26-12-2012
1322

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
15496

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
4609

Phước, Giới, Định, Tuệ

Pháp âm: 28-12-2012
1511

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2204

Ăn chay

Pháp âm: 07-10-2012
6571

Tu để được gì? 2

Pháp âm: 23-12-2010
290

Tam năng tam bất năng

Pháp âm: 26-12-2012
2853

Vực thẳm buông tay

Pháp âm: 05-03-2012
4690

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua