Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1962

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2139

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1605

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1996

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2386

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3541

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2098

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2537

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
3115

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4935

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5922

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6524
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 1

Pháp âm: 28-12-2012
1370

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
6302

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Pháp âm: 27-12-2012
954

Không ai muốn mình nghèo

Pháp âm: 25-12-2012
3797

Tu tâm

Pháp âm: 27-12-2012
2437

Vô thường

Pháp âm: 27-02-2012
7914

Thiền cho người bận rộn

Pháp âm: 26-12-2012
3975

Làm thế nào khắc phục được bệnh

Pháp âm: 28-12-2012
3581

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Diệt trừ đau khổ

Pháp âm: 28-12-2012
2603

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua