Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1676

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1847

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1383

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1754

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2050

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2985

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1861

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2217

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2748

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4520

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5673

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6185
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
1832

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
7155

Tam pháp ấn

Pháp âm: 26-12-2012
2982

Gia tài pháp bảo

Pháp âm: 25-12-2012
4741

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
10739

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
4323

Bỏ giả tìm chơn

Pháp âm: 23-12-2010
4663

Ngược dòng bến tục

Pháp âm: 23-12-2010
6418

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3631

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1139

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua