Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1764

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1917

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1446

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1831

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2140

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3137

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1927

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2294

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2861

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4619

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5735

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6280
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ở đời có bốn cái ngu

Pháp âm: 05-03-2012
6859

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
3943

Ý nghĩa bố thí cùng đường 2

Pháp âm: 06-03-2012
3943

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
4177

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Pháp âm: 28-12-2012
2981

Pháp thoại 1

Pháp âm: 26-12-2012
1624

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
18744

Giọt sữa giữa đời thường

Pháp âm: 08-05-2010
10783

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Pháp âm: 25-12-2012
2989

Bóng chiều tà 1

Pháp âm: 30-11-2010
14429

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua