Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1313

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1469

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1106

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1404

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1561

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2350

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1521

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1768

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2237

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4061

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5264

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5587
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phương pháp trị bênh ung thư

Pháp âm: 05-03-2012
7109

Đường sang Tây trúc

Pháp âm: 27-12-2012
2180

Ý nghĩa Phật Đản

Pháp âm: 26-12-2012
1901

Vượt khó

Pháp âm: 26-12-2012
1397

Đường về cõi giác

Pháp âm: 23-12-2010
4168

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
6759

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Pháp âm: 27-02-2012
172050

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
3599

Sức mạnh của ý chí

Pháp âm: 27-12-2012
1356

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
2664

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua