Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1245

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
1388

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1051

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1325

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
1450

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
2166

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
1456

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
1635

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2146

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
3964

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5186

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
5445
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
944

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
3373

Xin Lỗi Chính Mình

Pháp âm: 21-07-2011
9829

Thần thông trong đạo phật 1

Pháp âm: 06-03-2012
6694

Vững vàng trên sóng

Pháp âm: 26-12-2012
1806

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
1936

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 23-12-2010
2844

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
3442

Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang

Pháp âm: 26-12-2012
2766

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
2017

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua