Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Tây, đại đức Thích Giác Tây

Đại đức Thích Giác Tây, Giảng sư Thích Giác Tây, Thượng tọa Thích Giác Tây, Thầy Thích Giác Tây. Các bài giảng của Thích Giác Tây, thuyết pháp Thích Giác Tây, nghe pháp Thích Giác Tây


Pháp âm Nghe Download

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
1861

4 trình độ báo hiếu

Giảng: Thích Giác Tây
2030

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Giảng: Thích Giác Tây
1519

Nghiệp chướng trên đường tu 1

Giảng: Thích Giác Tây
1910

Lục đạo luân hồi 2

Giảng: Thích Giác Tây
2255

Lục đạo luân hồi 1

Giảng: Thích Giác Tây
3350

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 2

Giảng: Thích Giác Tây
2015

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Giảng: Thích Giác Tây
2406

Nghiệp dẫn đi đầu thai

Giảng: Thích Giác Tây
2972

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Giảng: Thích Giác Tây
4749

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 1

Giảng: Thích Giác Tây
5828

Niệm Phật siêu thoát luân hồi

Giảng: Thích Giác Tây
6395
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp kham nhẫn

Pháp âm: 27-12-2012
1625

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2119

Không nên tự tử

Pháp âm: 26-12-2012
1892

Kinh A Di Đà (việt văn)

Pháp âm: 27-12-2012
5895

Tìm hiểu phật pháp

Pháp âm: 26-12-2012
2968

Vượt qua mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
1453

Âm thanh vi diệu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2651

Phước vô lậu

Pháp âm: 30-11-2010
25319

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1003

Sống chung với bệnh

Pháp âm: 03-05-2012
6875

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua