Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Huệ, đại đức Thích Pháp Huệ

Đại đức Thích Pháp Huệ, Giảng sư Thích Pháp Huệ, Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Thầy Thích Pháp Huệ. Các bài giảng của Thích Pháp Huệ, thuyết pháp Thích Pháp Huệ, nghe pháp Thích Pháp Huệ


Pháp âm Nghe Download

Từ bi trong đạo Phật

Giảng: Thích Pháp Huệ
2080

Đối trị căng thẳng

Giảng: Thích Pháp Huệ
2362
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đổi Thay - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3452

Oán thù và sự thứ tha

Pháp âm: 05-03-2012
5442

Hoa vô ưu

Pháp âm: 26-12-2012
3129

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
1107

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
3073

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
3186

Lục đạo luân hồi 1

Pháp âm: 28-12-2012
3691

Tình thương cao cả

Pháp âm: 12-05-2010
7948

Nhìn lại chính mình

Pháp âm: 25-12-2012
10538

Bát quan trai giới

Pháp âm: 28-12-2012
1727

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua