Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Huệ, đại đức Thích Pháp Huệ

Đại đức Thích Pháp Huệ, Giảng sư Thích Pháp Huệ, Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Thầy Thích Pháp Huệ. Các bài giảng của Thích Pháp Huệ, thuyết pháp Thích Pháp Huệ, nghe pháp Thích Pháp Huệ


Pháp âm Nghe Download

Từ bi trong đạo Phật

Giảng: Thích Pháp Huệ
2589

Đối trị căng thẳng

Giảng: Thích Pháp Huệ
2574
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
4295

Thị phi 1

Pháp âm: 25-12-2012
4336

Lòng người hối cải 2

Pháp âm: 23-06-2012
3377

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
3410

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Pháp âm: 26-12-2012
10148

Âm thanh vi diệu 2

Pháp âm: 28-12-2012
3319

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
7062

Phước vô lậu

Pháp âm: 30-11-2010
26558

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Pháp âm: 25-12-2012
7330

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
3750

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua