Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Huệ, đại đức Thích Pháp Huệ

Đại đức Thích Pháp Huệ, Giảng sư Thích Pháp Huệ, Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Thầy Thích Pháp Huệ. Các bài giảng của Thích Pháp Huệ, thuyết pháp Thích Pháp Huệ, nghe pháp Thích Pháp Huệ


Pháp âm Nghe Download

Từ bi trong đạo Phật

Giảng: Thích Pháp Huệ
2500

Đối trị căng thẳng

Giảng: Thích Pháp Huệ
2536
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
7635

Nghi vấn tịnh độ

Pháp âm: 25-12-2012
5148

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
6067

Pháp thoại 2

Pháp âm: 26-12-2012
1769

Lời cho người tóc xanh

Pháp âm: 25-12-2012
1877

Tai họa của sân hận 1

Pháp âm: 28-12-2012
1953

Ánh sáng phật pháp kỳ 20

Pháp âm: 07-03-2012
3553

Chân thành là đạo

Pháp âm: 23-12-2010
5885

Tập quán nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
5548

Tham để được gì 1

Pháp âm: 01-03-2012
10931

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua