Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Pháp Huệ, đại đức Thích Pháp Huệ

Đại đức Thích Pháp Huệ, Giảng sư Thích Pháp Huệ, Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Thầy Thích Pháp Huệ. Các bài giảng của Thích Pháp Huệ, thuyết pháp Thích Pháp Huệ, nghe pháp Thích Pháp Huệ


Pháp âm Nghe Download

Từ bi trong đạo Phật

Giảng: Thích Pháp Huệ
2262

Đối trị căng thẳng

Giảng: Thích Pháp Huệ
2488
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sư đạo hiếu đạo 1

Pháp âm: 23-12-2010
3807

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Pháp âm: 23-12-2010
5428

Chuyển hóa thành phúc

Pháp âm: 27-12-2012
2004

Kinh ba cửa giải thoát

Pháp âm: 25-12-2012
1054

Những bước chân sen

Pháp âm: 23-12-2010
4160

Trái tim của Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4978

An tâm niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4222

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
10505

Phật học phổ thông - Vô thường

Pháp âm: 27-12-2012
1565

Tại sao chúng ta cãi nhau

Pháp âm: 26-12-2012
91017

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua