Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4477

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5538

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3719

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2911

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1519

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2182

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
10439

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2207

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1824

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5939

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4193

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3569

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7959
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thật giả cuộc đời 2

Pháp âm: 03-05-2012
9992

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1563

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
2411

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3008

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
2769

Tam năng tam bất năng

Pháp âm: 26-12-2012
2243

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
2412

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
477

Tu là đến

Pháp âm: 26-12-2012
1270

Thập chú

Pháp âm: 27-12-2012
7809

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua