Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5968

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
7034

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4970

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
4152

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2341

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
3056

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
13944

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
3147

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2642

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7996

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5549

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4932

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9694
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
2007

Bản chất thế gian

Pháp âm: 27-12-2012
1394

Phước đức xây chùa

Pháp âm: 06-03-2012
8019

Niệm Phật thoát khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
1763

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
4678

Hạt giống tâm hồn - Khóa Tu Mùa Hè 2010 đợt 1

Pháp âm: 25-10-2010
3416

Niềm tin và hiểu biết

Pháp âm: 26-12-2012
1936

Nghệ thuật sống an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
3500

So sánh tướng dụng thể

Pháp âm: 12-05-2010
15915

Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
753

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua