Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5442

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6469

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4507

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3664

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1991

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2727

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
13002

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2760

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2321

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7348

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5092

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4457

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9075
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
3719

Kinh thập thiện nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
4227

Trí và đức

Pháp âm: 27-12-2012
1605

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2501

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
3686

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5073

Con Phật con Ma

Pháp âm: 26-12-2012
2450

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2924

Phật học phổ thông - Ông Phú Lâu Na hỏi Phật 2 câu quan trọng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1202

Ngưỡng cửa cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
5257

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua