Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
6103

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
7144

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5057

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
4246

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2401

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
3136

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
14149

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
3218

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2717

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
8081

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5647

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5024

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9844
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cạm bẫy cuộc đời

Pháp âm: 18-07-2010
5304

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
1352

Cát bụi

Pháp âm: 14-03-2012
7032

Mắt thương nhìn đời

Pháp âm: 12-05-2010
11711

Phật học phổ thông - 7 đoạn Phật hỏi về Tâm Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1609

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
3977

Hoa Đăng - Dấu Ấn Thăng Long

Pháp âm: 23-12-2010
1732

Xin người nhớ cho

Pháp âm: 12-05-2010
9097

Lời khai thị của Trí Húc đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1575

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
6441

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua