Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5559

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6607

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4586

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3767

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2052

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2786

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
13229

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2823

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2384

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7518

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5219

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4549

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9189
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cõi âm cõi dương 1

Pháp âm: 23-12-2010
10152

Khung Trời Nhớ Mẹ

Pháp âm: 25-10-2010
11223

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Pháp âm: 06-03-2012
3762

Diệt trừ tham dục

Pháp âm: 28-12-2012
1833

Những câu chuyện về nhân quả 6

Pháp âm: 10-02-2011
4163

Biết tu là bớt khổ 1

Pháp âm: 28-12-2012
1523

Vô thường

Pháp âm: 27-02-2012
7914

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
5259

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
974

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Pháp âm: 27-12-2012
1443

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua