Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
6266

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
7302

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5180

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
4408

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2477

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
3209

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
14361

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
3326

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2835

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
8213

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5806

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5113

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9990
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp khổ não

Pháp âm: 27-12-2012
2178

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1886

Màu nhớ thu xưa

Pháp âm: 08-09-2011
6269

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
80304

Làm bạn với ma

Pháp âm: 09-03-2012
8446

Tỉnh mộng - tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
4004

10 điều cha mẹ khuyên con

Pháp âm: 26-12-2012
3448

Những bài học từ ngàn mắt ngàn tay

Pháp âm: 25-12-2012
4763

Cát bụi

Pháp âm: 14-03-2012
7211

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
3840

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua