Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5537

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6583

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4566

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3743

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2025

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2767

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
13174

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2800

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2364

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7481

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5197

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4527

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9152
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
11368

Phương pháp tu học

Pháp âm: 27-12-2012
1603

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
1725

Tìm hiểu phật pháp

Pháp âm: 26-12-2012
3153

Tòa án lương tâm

Pháp âm: 26-12-2012
3243

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
10334

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
3116

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2571

Thiền là gì ?

Pháp âm: 25-12-2012
92

Ý nghĩa Vu Lan

Pháp âm: 27-12-2012
1630

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua