Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
2935

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3332

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
1876

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
1736

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
822

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
1329

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
5796

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
1262

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1052

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3278

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
2583

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
2004

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
6048
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kinh thùa tự pháp

Pháp âm: 26-12-2012
480

Chữ hiếu trong kinh tạng Pali

Pháp âm: 23-12-2010
1782

Phát bồ đề tâm

Pháp âm: 28-12-2012
1724

Phật học phổ thông - Hoa Nghiêm tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
268

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3786

Phật học phổ thông - Nhân quả

Pháp âm: 27-12-2012
495

Về nhà

Pháp âm: 27-02-2012
4323

Những câu chuyện về nhân quả 8

Pháp âm: 10-02-2011
4181

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
4902

Bệnh tật từ đâu mà có

Pháp âm: 12-05-2010
5715

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua