Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4376

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5454

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3644

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2855

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1479

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2122

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
10198

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2172

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1776

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5831

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4111

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3460

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7855
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý nghĩa thọ bát quan trai

Pháp âm: 25-12-2012
2866

Nói

Pháp âm: 26-12-2012
7506

Vực thẳm buông tay

Pháp âm: 05-03-2012
4131

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
868

Phật pháp vi diệu

Pháp âm: 25-12-2012
1946

Lời Phật dạy

Pháp âm: 28-12-2012
1483

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
3481

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3525

Phóng sanh để vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
3460

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
1814

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua