Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5208

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6210

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4296

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3480

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1883

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2606

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
12275

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2644

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2205

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7022

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4879

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4229

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8787
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
2058

Định hướng nhân cách 1

Pháp âm: 27-12-2012
1307

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
15574

Pháp môn tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3542

Vô thường

Pháp âm: 27-02-2012
7575

Đường về Tây Thiên

Pháp âm: 28-12-2012
1333

Tình yêu và lý tưởng 1

Pháp âm: 23-12-2010
4563

Ý nghĩa về chữ pháp

Pháp âm: 23-12-2010
7051

Thắp sáng niềm tin 1

Pháp âm: 12-05-2010
5639

Kinh A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
11194

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua