Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5620

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6672

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4633

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3827

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2114

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2821

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
13352

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2856

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2415

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7595

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5266

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4608

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9253
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Câu chuyện đạo lý

Pháp âm: 26-12-2012
1618

Quyết định vãng sinh

Pháp âm: 12-05-2010
4075

Phật học phổ thông - Diệt đế

Pháp âm: 27-12-2012
1075

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
8672

Tu để được gì? 2

Pháp âm: 23-12-2010
290

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Pháp âm: 26-12-2012
1930

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
3495

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2700

Đạo đức trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1614

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
2149

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua