Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5128

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6136

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4249

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3424

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1831

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2557

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
12070

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2594

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2171

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
6921

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4783

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4159

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8709
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
3785

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
989

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Pháp âm: 23-12-2010
3678

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
5610

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
3703

Chế ngự phiền não 2

Pháp âm: 27-02-2012
23407

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
5984

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
3516

Niệm Phật con đường phát triển tâm linh

Pháp âm: 12-05-2010
4226

Tìm hiểu lòng mình

Pháp âm: 26-12-2012
1890

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua