Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5295

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6328

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4395

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3552

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1931

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2659

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
12546

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2690

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2251

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7155

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4979

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4323

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8914
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
883

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
3787

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Pháp âm: 28-12-2012
1507

Nghiệp người bạn đồng hành

Pháp âm: 25-12-2012
2665

Công phu niệm phật

Pháp âm: 25-12-2012
3210

Thiên thu 1

Pháp âm: 23-06-2012
3849

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
2787

Hạ thủ công phu

Pháp âm: 28-12-2012
1583

Bí mật bên kia cửa tử

Pháp âm: 08-05-2010
16117

Bông hồng cài áo

Pháp âm: 27-02-2012
32375

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua