Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
6044

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
7092

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5019

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
4201

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2379

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
3099

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
14060

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
3186

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2681

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
8044

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5596

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4979

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9776
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tinh thần hiếu đạo theo lời Thế Tôn

Pháp âm: 26-12-2012
2420

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
66670

Con có biết không

Pháp âm: 18-07-2010
11141

Con bất hiếu

Pháp âm: 27-12-2012
15348

Nỗi lòng người cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3508

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Pháp âm: 27-12-2012
10644

Vô thường

Pháp âm: 26-12-2012
3075

Vươn lên từ vực thẳm 1

Pháp âm: 28-12-2012
1676

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
8491

Phật học phổ thông - Lời Tựa và Chương Văn Thù Kinh Viên Giác

Pháp âm: 27-12-2012
1359

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua