Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4037

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4950

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3366

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2588

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1345

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
1912

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8977

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
1996

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1601

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5431

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
3782

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3087

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7494
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học

Pháp âm: 12-05-2010
3020

Con gái vua Trần Nhân Tông phần 2

Pháp âm: 20-01-2011
2340

Bản lĩnh của người tu

Pháp âm: 12-05-2010
3369

Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn phật giáo

Pháp âm: 14-03-2012
3434

Gia tài của mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
2289

Về

Pháp âm: 26-12-2012
1375

Ước vọng xa xôi

Pháp âm: 25-12-2012
1717

Ăn chay và ăn mặn 2

Pháp âm: 23-12-2010
5709

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
2033

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
3732

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua