Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4317

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5405

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3618

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2813

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1454

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2094

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
10052

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2145

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1748

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5757

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4053

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3409

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7792
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghi quyết về cõi âm

Pháp âm: 26-12-2012
2057

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
1215

Niết bàn

Pháp âm: 26-12-2012
1759

Vu Lan thắng hội

Pháp âm: 25-12-2012
1550

Nghệ thuật sống an lạc

Pháp âm: 26-12-2012
2180

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Pháp âm: 26-12-2012
1340

Đường về cực lạc

Pháp âm: 26-12-2012
2381

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Pháp âm: 27-12-2012
1001

Âm thanh vi diệu 1

Pháp âm: 28-12-2012
1924

Lối đi mới cho cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6182

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua