Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4212

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5287

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3512

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2741

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1412

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2029

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9775

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2096

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1705

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5640

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
3966

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3329

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7682
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Họa Phước Khôn Lường

Pháp âm: 25-10-2010
3728

Thật giả cuộc đời 1

Pháp âm: 03-05-2012
11203

Xem bói đầu năm

Pháp âm: 05-03-2012
25219

Câu chuyện đạo lý

Pháp âm: 26-12-2012
892

Những câu chuyện về nhân quả 8

Pháp âm: 10-02-2011
5288

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
8204

Giá trị một đời người 1

Pháp âm: 14-03-2012
14265

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 2

Pháp âm: 26-12-2012
1509

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
4477

Phật học phổ thông - Mười món ma về Hành Ấm và Thức Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
818

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua