Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5078

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6087

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4219

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3386

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1808

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2537

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
11950

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2564

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2147

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
6859

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4729

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4119

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8665
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3608

Phật học phổ thông - Quán Giới Phân Biệt

Pháp âm: 27-12-2012
929

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
2851

Lời tình thế của người xưa 1

Pháp âm: 23-12-2010
7153

Người mẹ thiêng liêng 2

Pháp âm: 26-12-2012
1063

Mảnh đất màu mỡ

Pháp âm: 23-12-2010
3931

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
834

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
3085

Đối trị lòng ganh tỵ

Pháp âm: 26-12-2012
1664

Thiên đàng và địa ngục 1

Pháp âm: 23-12-2010
8686

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua