Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
6221

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
7254

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5147

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
4368

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2455

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
3188

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
14305

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
3295

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2814

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
8177

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5771

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5094

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9950
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tỉnh cơn mê

Pháp âm: 25-12-2012
6714

Cương yếu để tu

Pháp âm: 28-12-2012
5311

Một cõi đi về

Pháp âm: 26-12-2012
4123

Ta từng quên mẹ 2

Pháp âm: 27-02-2012
4055

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
4491

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
7834

Mái ấm gia đình

Pháp âm: 26-12-2012
2286

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
8666

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Pháp âm: 27-12-2012
1362

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1414

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua