Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
3405

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4068

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
2658

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2063

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1003

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
1602

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7145

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
1574

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1229

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3975

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
3163

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
2408

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
6586
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
1901

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
1488

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Pháp âm: 23-12-2010
1611

Niệm Phật địa chung

Pháp âm: 28-12-2012
3405

Thách thức chông gai vực thẳm

Pháp âm: 26-12-2012
6733

Phật giáo và dân số

Pháp âm: 27-12-2012
578

Đại trí độ luận trích giảng

Pháp âm: 26-12-2012
1723

Chữ tu trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
796

Chuyện tích phật giáo 3

Pháp âm: 10-02-2011
2562

Văn tư tu

Pháp âm: 26-12-2012
1357

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua