Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5412

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6438

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4483

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3638

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1977

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2710

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
12908

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2747

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2308

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7304

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5068

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4433

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9043
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chơn lý

Pháp âm: 26-12-2012
2297

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
2513

Con bất hiếu

Pháp âm: 27-12-2012
14072

Lòng người hối cải 2

Pháp âm: 23-06-2012
2970

Tham để được gì 2

Pháp âm: 01-03-2012
4585

Kiếp Luân Hồi

Pháp âm: 28-12-2012
12371

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
880

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Pháp âm: 07-03-2012
9200

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
5333

Về nơi cuối cùng

Pháp âm: 23-12-2010
9127

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua