Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5925

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6977

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4910

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
4106

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2303

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
3016

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
13813

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
3092

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2600

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7938

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5508

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4871

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9609
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Không gì là tuyệt đối

Pháp âm: 25-12-2012
3318

Phật học phổ thông - Bổn phận của Phật tử tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
1689

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
4741

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
6995

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4034

Hồi hướng công đức

Pháp âm: 27-12-2012
2677

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 10

Pháp âm: 27-12-2012
1545

Cát bụi

Pháp âm: 12-05-2010
8244

Từ bi tâm

Pháp âm: 28-12-2012
1548

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
4315

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua