Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4032

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4948

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3346

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2562

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1344

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
1901

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8981

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
1978

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1593

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5410

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
3778

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3089

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7487
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Giải phóng vô minh

Pháp âm: 25-12-2012
3722

Hải triều âm

Pháp âm: 12-05-2010
3214

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
3289

Vợ và người tình

Pháp âm: 26-12-2012
2179

Chữ tâm trong phật đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2023

Hoa sen trong cõi mộng

Pháp âm: 27-12-2012
2656

Phật học phổ thông - Duy Thức - tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
538

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
1318

Tinh thần giáo dục của mẫu thân

Pháp âm: 12-05-2010
2166

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Pháp âm: 27-12-2012
705

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua