Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
6168

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
7196

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5109

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
4306

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2427

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
3163

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
14235

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
3258

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2779

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
8132

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5720

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5066

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9899
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2550

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
2112

Những câu chuyện về nhân quả 6

Pháp âm: 10-02-2011
4499

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 14-03-2012
8584

Quán tự tại Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
1806

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
3666

Phật học phổ thông - A Nan thuật lại chổ mình ngộ và cầu Phật chỉ dạy pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1172

Thiên thu 2

Pháp âm: 23-06-2012
2957

Tìm hiểu lòng mình

Pháp âm: 26-12-2012
2574

Niềm an lạc trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2254

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua