Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4996

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5981

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4114

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3300

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1755

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2482

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
11693

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2510

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2093

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
6698

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4636

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4028

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8563
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sống trong hiện đại

Pháp âm: 28-12-2012
945

Đối diện với bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
1452

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 05-03-2012
3204

Pháp thoại 2

Pháp âm: 26-12-2012
1158

Phước của sự cúng đường và bố thí

Pháp âm: 05-03-2012
8912

Đạo đức trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1271

Không nên tự tử

Pháp âm: 26-12-2012
1713

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
1760

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Pháp âm: 28-12-2012
2817

Sự thật về con người

Pháp âm: 25-12-2012
8347

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua