Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
3943

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4815

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3236

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2483

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1299

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
1858

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8616

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
1923

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1541

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5295

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
3682

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
2965

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7358
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
23986

Đường sang Tây trúc

Pháp âm: 27-12-2012
1858

Bố thí ba la mật

Pháp âm: 23-12-2010
4687

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
498

Phước đức xây chùa

Pháp âm: 06-03-2012
5911

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Pháp âm: 25-10-2010
4405

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
2924

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
2382

Thỉnh chuyển pháp luân

Pháp âm: 25-12-2012
1817

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Pháp âm: 25-12-2012
2086

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua