Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5237

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6257

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4338

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3506

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1902

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2631

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
12378

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2666

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2226

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7077

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4930

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4264

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8836
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ta từng quên mẹ 1

Pháp âm: 27-02-2012
6967

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1346

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 28-12-2012
1998

Trong ta có A Di Đà

Pháp âm: 26-12-2012
2408

Vượt khó

Pháp âm: 26-12-2012
1878

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
1592

Phương pháp hộ niệm

Pháp âm: 26-12-2012
1582

Thiên thu 1

Pháp âm: 23-06-2012
3805

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
9856

Phước đức xây chùa

Pháp âm: 06-03-2012
7307

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua