Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
3727

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4567

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3002

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2357

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1226

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
1772

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7960

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
1828

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1435

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4397

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
3506

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
2786

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7152
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
679

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
484

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2512

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
2101

Trung Đài Thiền Tự

Pháp âm: 28-12-2012
2124

Lò lửa hóa sen hồng

Pháp âm: 23-06-2012
4211

Tam phước

Pháp âm: 27-12-2012
724

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
636

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
1549

Cát bụi

Pháp âm: 12-05-2010
5516

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua