Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4839

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5869

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3983

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3173

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1669

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2372

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
11311

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2410

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2009

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
6462

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4488

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3876

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8348
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Pháp âm: 23-12-2010
3171

Phật học phổ thông - Thập thiện nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
1346

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1235

Hóa giải đại nạn

Pháp âm: 28-12-2012
2703

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
9217

Âm thanh vi diệu 1

Pháp âm: 28-12-2012
2247

Xem bói đầu năm

Pháp âm: 05-03-2012
26094

Ân nghĩa nghìn trùng

Pháp âm: 23-06-2012
4350

Quà Tặng Của Chùa

Pháp âm: 23-12-2010
2355

Đường về cực lạc

Pháp âm: 26-12-2012
2671

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua