Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
3616

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4423

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
2879

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2270

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1152

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
1714

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7696

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
1749

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1363

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4234

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
3374

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
2655

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
6953
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
569

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
2962

Hương hoa đất việt

Pháp âm: 18-07-2010
3239

Phát tâm chân thật 1

Pháp âm: 23-06-2012
4836

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
3433

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
2103

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
1154

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
2385

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
437

Cát bụi

Pháp âm: 12-05-2010
5381

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua