Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5812

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6868

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4789

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
4004

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2221

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2930

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
13618

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2981

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2518

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7791

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5425

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4778

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9444
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Di Lặc Bồ tát Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1364

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 14-03-2012
8373

Hướng về tương lai 2

Pháp âm: 14-03-2012
17123

Học làm người 1

Pháp âm: 28-12-2012
2064

Phật học phổ thông - Nhân quả

Pháp âm: 27-12-2012
1710

Phật học phổ thông - Đạo phật

Pháp âm: 27-12-2012
1957

Phóng sanh 1

Pháp âm: 31-01-2011
8852

Trường đời

Pháp âm: 08-05-2010
10352

Những bước chân sen

Pháp âm: 23-12-2010
4070

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Pháp âm: 21-07-2011
9021

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua