Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5036

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6016

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4163

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3337

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1780

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2508

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
11782

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2536

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2117

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
6766

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4671

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4059

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8608
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Điều con muốn nói

Pháp âm: 25-12-2012
1822

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
3320

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1314

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
879

Giá trị một đời người 2

Pháp âm: 14-03-2012
6817

Trợ duyên cho người ra đi

Pháp âm: 23-12-2010
3016

Duyên phận - 1

Pháp âm: 27-02-2012
55679

Phương pháp sống lâu

Pháp âm: 26-12-2012
1682

Chuyện tích phật giáo 2

Pháp âm: 10-02-2011
3553

Mái ấm gia đình

Pháp âm: 26-12-2012
1598

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua