Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5368

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6386

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4442

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3590

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1958

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2689

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
12736

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2722

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2289

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7243

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5028

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4381

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8994
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân quả của bốn hạng người

Pháp âm: 05-03-2012
19353

Chánh kiến

Pháp âm: 23-06-2012
6784

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3366

Phóng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1379

Lòng tin của hành giả Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
3443

Phật học phổ thông - Mật Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
892

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
3625

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
859

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7278

Phóng sanh cứu mạng

Pháp âm: 26-12-2012
1968

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua