Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5177

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6168

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4271

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3446

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1854

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2577

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
12168

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2616

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2186

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
6967

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4833

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4191

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8741
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2321

Thói quen khó bỏ

Pháp âm: 27-12-2012
4260

Bí mật bên kia cửa tử

Pháp âm: 08-05-2010
15908

Lập Nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
2183

Hạnh buông xả

Pháp âm: 26-12-2012
3764

Phát tâm chân thật 2

Pháp âm: 23-06-2012
3528

Chuyển đổi vận mệnh

Pháp âm: 27-12-2012
1639

Phá chấp mê lầm

Pháp âm: 25-12-2012
3743

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
1581

Về đâu khi bão giông

Pháp âm: 31-01-2011
10071

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua