Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5504

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6540

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4532

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3703

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2006

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2745

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
13087

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2780

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2341

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7427

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5156

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4492

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9117
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tiếng chuông thức tỉnh

Pháp âm: 30-11-2010
11656

Nếu còn 1 ngày

Pháp âm: 26-12-2012
9515

Thiền cho người bận rộn

Pháp âm: 26-12-2012
3909

Xả để an vui

Pháp âm: 27-12-2012
1699

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
5959

Tu nhân tích đức

Pháp âm: 27-12-2012
2422

15 Công đức tắm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
4532

Thờ phật 1

Pháp âm: 30-11-2010
14862

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7359

Tẩy trần

Pháp âm: 26-12-2012
3432

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua