Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4582

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5633

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3798

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2982

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1566

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2244

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
10668

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2267

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1880

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
6080

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4282

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3660

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8074
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
3413

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 1

Pháp âm: 23-12-2010
4186

Ai cho ta bình an

Pháp âm: 25-12-2012
8789

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
2244

Tại sao chúng ta cãi nhau

Pháp âm: 26-12-2012
79216

Thị phi 1

Pháp âm: 25-12-2012
3079

Khổ

Pháp âm: 26-12-2012
43834

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
501

Niệm Phật bất khả tư nghi

Pháp âm: 27-12-2012
1532

Tăng trưởng tu tập tự thân

Pháp âm: 26-12-2012
1501

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua