Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4081

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5034

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3399

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2621

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1363

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
1933

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9113

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2031

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1621

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5478

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
3830

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3172

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7538
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
2302

Niệm Phật thoát khổ đau

Pháp âm: 27-12-2012
916

Âm thanh vi diệu 1

Pháp âm: 28-12-2012
1788

Hạnh phúc và khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
2573

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
2633

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3129

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 1

Pháp âm: 27-12-2012
550

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
2908

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
1007

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
3108

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua