Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4695

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5742

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3877

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3065

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1604

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2295

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
10950

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2323

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1928

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
6235

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
4373

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3775

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
8196
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tài ba không qua ý ở

Pháp âm: 26-12-2012
4420

Mưu sinh

Pháp âm: 26-12-2012
5949

Hành trang học Phật

Pháp âm: 25-10-2010
2545

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Pháp âm: 05-03-2012
4197

Tình cờ

Pháp âm: 25-12-2012
2290

Được và mất

Pháp âm: 25-12-2012
4353

6 cõi luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
1899

Sống chung với bệnh

Pháp âm: 03-05-2012
6010

Tứ niệm xứ 2

Pháp âm: 23-12-2010
4955

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
4650

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua