Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
5724

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
6767

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
4705

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
3917

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
2166

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
2878

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
13487

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2919

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
2465

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
7701

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
5345

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
4689

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9345
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Pháp âm: 23-12-2010
7885

Bát quan trai giới

Pháp âm: 28-12-2012
1723

Niệm Phật pháp tu của thời đại

Pháp âm: 26-12-2012
2122

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
9446

Tiếng chuông thức tỉnh

Pháp âm: 30-11-2010
11868

Siêu độ vong hồn

Pháp âm: 26-12-2012
2864

Gia tài của mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
3546

Làm sao tránh họa chiến tranh 3

Pháp âm: 10-02-2011
3522

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Pháp âm: 20-06-2010
7331

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4074

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua