Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nhàn, đại đức Thích Giác Nhàn

Đại đức Thích Giác Nhàn, Giảng sư Thích Giác Nhàn, Thượng tọa Thích Giác Nhàn, Thầy Thích Giác Nhàn. Các bài giảng của Thích Giác Nhàn, thuyết pháp Thích Giác Nhàn, nghe pháp Thích Giác Nhàn


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật địa chung

Giảng: Thích Giác Nhàn
4137

Siêu độ vong linh

Giảng: Thích Giác Nhàn
5162

15 Công đức tắm Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
3434

Tịnh độ vấn đáp

Giảng: Thích Giác Nhàn
2673

Yêu chỉ tỉnh ngộ tông

Giảng: Thích Giác Nhàn
1383

Hành trang về Cực Lạc

Giảng: Thích Giác Nhàn
1969

Kinh vô lượng thọ

Giảng: Thích Giác Nhàn
9376

Lễ Phật hiện ánh sáng

Giảng: Thích Giác Nhàn
2055

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
1657

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Giảng: Thích Giác Nhàn
5534

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Giảng: Thích Giác Nhàn
3892

Phóng sanh để vãng sanh

Giảng: Thích Giác Nhàn
3246

Con đường về tịnh độ

Giảng: Thích Giác Nhàn
7586
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
893

Thất thánh tài

Pháp âm: 14-03-2012
2074

Tình nghĩa cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
1665

Tu để được gì? 2

Pháp âm: 23-12-2010
290

Sự thật cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
6352

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Pháp âm: 23-12-2010
1839

Tỉnh cơn mê

Pháp âm: 25-12-2012
4494

10 điều cha mẹ khuyên con

Pháp âm: 26-12-2012
2060

Chuyển hóa thói quen

Pháp âm: 26-12-2012
1004

Tăng trưởng tu tập tự thân

Pháp âm: 26-12-2012
1273

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua