Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thông, đại đức Thích Thiện Thông

Đại đức Thích Thiện Thông, Giảng sư Thích Thiện Thông, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Thầy Thích Thiện Thông. Các bài giảng của Thích Thiện Thông, thuyết pháp Thích Thiện Thông, nghe pháp Thích Thiện Thông


Pháp âm Nghe Download

Tha thứ oán kết và hận thù

Giảng: Thích Thiện Thông
3083

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Giảng: Thích Thiện Thông
3714
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vị thánh ni đầu tiên

Pháp âm: 31-01-2011
7947

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Pháp âm: 23-12-2010
7779

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
3234

Thiên thu 2

Pháp âm: 23-06-2012
2681

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Pháp âm: 20-06-2010
7285

Thiện ác 2

Pháp âm: 06-03-2012
5732

15 Công đức tắm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
4663

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1698

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Pháp âm: 27-12-2012
1080

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
8577

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua