Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thông, đại đức Thích Thiện Thông

Đại đức Thích Thiện Thông, Giảng sư Thích Thiện Thông, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Thầy Thích Thiện Thông. Các bài giảng của Thích Thiện Thông, thuyết pháp Thích Thiện Thông, nghe pháp Thích Thiện Thông


Pháp âm Nghe Download

Tha thứ oán kết và hận thù

Giảng: Thích Thiện Thông
3357

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Giảng: Thích Thiện Thông
3970
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Xá tội vong nhân

Pháp âm: 03-05-2012
5434

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
2269

Pháp khổ não

Pháp âm: 27-12-2012
2114

Tham để được gì 2

Pháp âm: 01-03-2012
5244

Trọn kiếp con người

Pháp âm: 26-12-2012
4321

Cốt tủy tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
2037

Tập làm chủ bát phong

Pháp âm: 25-12-2012
4914

Đừng là giọt nước tràn ly

Pháp âm: 28-02-2012
11218

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
9556

Hương thơm đức hạnh

Pháp âm: 27-12-2012
2053

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua