Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thông, đại đức Thích Thiện Thông

Đại đức Thích Thiện Thông, Giảng sư Thích Thiện Thông, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Thầy Thích Thiện Thông. Các bài giảng của Thích Thiện Thông, thuyết pháp Thích Thiện Thông, nghe pháp Thích Thiện Thông


Pháp âm Nghe Download

Tha thứ oán kết và hận thù

Giảng: Thích Thiện Thông
3013

Cách nuôi dưỡng tâm từ bi

Giảng: Thích Thiện Thông
3632
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tự tâm Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4551

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
8932

Niềm tin và hiểu biết

Pháp âm: 26-12-2012
1645

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
38347

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
4597

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5587

Ơn

Pháp âm: 26-12-2012
2527

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1019

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
4821

Con đường an lạc

Pháp âm: 12-05-2010
4808

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua