Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nguyên, đại đức Thích Giác Nguyên

Đại đức Thích Giác Nguyên, Giảng sư Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thầy Thích Giác Nguyên. Các bài giảng của Thích Giác Nguyên, thuyết pháp Thích Giác Nguyên, nghe pháp Thích Giác Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn sữa pháp

Giảng: Thích Giác Nguyên
2121

Tịnh độ thù thắng

Giảng: Thích Giác Nguyên
1730

Đặc tính của Phật đản

Giảng: Thích Giác Nguyên
1581

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Giảng: Thích Giác Nguyên
2997
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Gieo và gặt

Pháp âm: 25-12-2012
5877

Không nên tự tử

Pháp âm: 26-12-2012
2347

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
5344

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
4543

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
2517

Bể ải nghìn trùng 1

Pháp âm: 25-12-2012
3265

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3177

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5611

Duyên

Pháp âm: 26-12-2012
5225

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
3370

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua