Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nguyên, đại đức Thích Giác Nguyên

Đại đức Thích Giác Nguyên, Giảng sư Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thầy Thích Giác Nguyên. Các bài giảng của Thích Giác Nguyên, thuyết pháp Thích Giác Nguyên, nghe pháp Thích Giác Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn sữa pháp

Giảng: Thích Giác Nguyên
1644

Tịnh độ thù thắng

Giảng: Thích Giác Nguyên
1322

Đặc tính của Phật đản

Giảng: Thích Giác Nguyên
1208

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Giảng: Thích Giác Nguyên
2594
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phước trần phước vét

Pháp âm: 26-12-2012
4605

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
4904

Nhận diện sự sống

Pháp âm: 12-05-2010
6981

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Chánh Cần

Pháp âm: 27-12-2012
1541

Vực thẳm buông tay

Pháp âm: 05-03-2012
5100

Tuổi Trẻ & Hành Trang Chữ Nhẫn 2

Pháp âm: 25-10-2010
3619

Tự tâm Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4602

Kiếp phù du 1

Pháp âm: 30-11-2010
17600

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 14

Pháp âm: 26-12-2012
1343

6 việc cần phải biết

Pháp âm: 28-12-2012
1677

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua