Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nguyên, đại đức Thích Giác Nguyên

Đại đức Thích Giác Nguyên, Giảng sư Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thầy Thích Giác Nguyên. Các bài giảng của Thích Giác Nguyên, thuyết pháp Thích Giác Nguyên, nghe pháp Thích Giác Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn sữa pháp

Giảng: Thích Giác Nguyên
1976

Tịnh độ thù thắng

Giảng: Thích Giác Nguyên
1605

Đặc tính của Phật đản

Giảng: Thích Giác Nguyên
1476

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Giảng: Thích Giác Nguyên
2882
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phước vật, phước đức và phước trí

Pháp âm: 26-12-2012
5322

Ăn mày lộc phật

Pháp âm: 05-03-2012
6049

Bản chất vô ngã

Pháp âm: 26-12-2012
1876

Về

Pháp âm: 26-12-2012
2518

Tập làm chủ bát phong

Pháp âm: 25-12-2012
4740

Lời thề 1

Pháp âm: 30-11-2010
10102

Trở về cội nguồn

Pháp âm: 12-05-2010
3816

Vì sao tôi theo Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2196

Cương yếu để tu

Pháp âm: 28-12-2012
5087

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
3696

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua