Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nguyên, đại đức Thích Giác Nguyên

Đại đức Thích Giác Nguyên, Giảng sư Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thầy Thích Giác Nguyên. Các bài giảng của Thích Giác Nguyên, thuyết pháp Thích Giác Nguyên, nghe pháp Thích Giác Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn sữa pháp

Giảng: Thích Giác Nguyên
1829

Tịnh độ thù thắng

Giảng: Thích Giác Nguyên
1491

Đặc tính của Phật đản

Giảng: Thích Giác Nguyên
1373

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Giảng: Thích Giác Nguyên
2786
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Về chùa

Pháp âm: 23-12-2010
10698

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3707

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
2469

Đổ nghiệp là gì

Pháp âm: 25-12-2012
8167

Kiếp phù du 1

Pháp âm: 30-11-2010
17881

Chuyển hóa khổ đau

Pháp âm: 26-12-2012
2191

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
639

Buông xuống

Pháp âm: 11-05-2010
9369

Tập quán nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
5341

Sư đạo hiếu đạo 2

Pháp âm: 23-12-2010
2852

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua