Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nguyên, đại đức Thích Giác Nguyên

Đại đức Thích Giác Nguyên, Giảng sư Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thầy Thích Giác Nguyên. Các bài giảng của Thích Giác Nguyên, thuyết pháp Thích Giác Nguyên, nghe pháp Thích Giác Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn sữa pháp

Giảng: Thích Giác Nguyên
2052

Tịnh độ thù thắng

Giảng: Thích Giác Nguyên
1670

Đặc tính của Phật đản

Giảng: Thích Giác Nguyên
1526

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Giảng: Thích Giác Nguyên
2947
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cần câu và con cá

Pháp âm: 26-12-2012
1859

Khép lại rồi mới mở ra

Pháp âm: 26-12-2012
2920

Hiểu biết để yêu thương

Pháp âm: 26-12-2012
3588

Xây dựng tịnh độ

Pháp âm: 26-12-2012
1684

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
27767

Chữ tu trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2341

Phật bồ đề tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2071

Phóng sanh 2

Pháp âm: 31-01-2011
4895

Phước, Giới, Định, Tuệ

Pháp âm: 28-12-2012
2026

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
1211

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua