Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nguyên, đại đức Thích Giác Nguyên

Đại đức Thích Giác Nguyên, Giảng sư Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thầy Thích Giác Nguyên. Các bài giảng của Thích Giác Nguyên, thuyết pháp Thích Giác Nguyên, nghe pháp Thích Giác Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn sữa pháp

Giảng: Thích Giác Nguyên
2086

Tịnh độ thù thắng

Giảng: Thích Giác Nguyên
1702

Đặc tính của Phật đản

Giảng: Thích Giác Nguyên
1558

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Giảng: Thích Giác Nguyên
2976
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Trả nợ tình xa 2

Pháp âm: 30-11-2010
5933

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Pháp âm: 25-10-2010
3926

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
3202

Tinh thần hiếu đạo

Pháp âm: 12-05-2010
4498

Bốn pháp nương tựa

Pháp âm: 25-12-2012
14553

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
7393

Trân trọng pháp duyên

Pháp âm: 23-12-2010
3424

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Pháp âm: 27-12-2012
1900

Cao nguyên thánh địa

Pháp âm: 26-12-2012
2176

Phước đức xây chùa

Pháp âm: 06-03-2012
8234

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua