Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nguyên, đại đức Thích Giác Nguyên

Đại đức Thích Giác Nguyên, Giảng sư Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thầy Thích Giác Nguyên. Các bài giảng của Thích Giác Nguyên, thuyết pháp Thích Giác Nguyên, nghe pháp Thích Giác Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn sữa pháp

Giảng: Thích Giác Nguyên
1691

Tịnh độ thù thắng

Giảng: Thích Giác Nguyên
1362

Đặc tính của Phật đản

Giảng: Thích Giác Nguyên
1253

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Giảng: Thích Giác Nguyên
2637
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
4873

Nhu cầu và hưởng thụ 1

Pháp âm: 23-12-2010
10798

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
2345

Giá trị lòng chân thật

Pháp âm: 25-12-2012
48177

Không nên tự tử

Pháp âm: 26-12-2012
2040

Nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
53548

Nhìn lại

Pháp âm: 12-05-2010
7499

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
7872

Tu phước báo

Pháp âm: 25-12-2012
5442

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
4025

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua