Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nguyên, đại đức Thích Giác Nguyên

Đại đức Thích Giác Nguyên, Giảng sư Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thầy Thích Giác Nguyên. Các bài giảng của Thích Giác Nguyên, thuyết pháp Thích Giác Nguyên, nghe pháp Thích Giác Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn sữa pháp

Giảng: Thích Giác Nguyên
2015

Tịnh độ thù thắng

Giảng: Thích Giác Nguyên
1642

Đặc tính của Phật đản

Giảng: Thích Giác Nguyên
1505

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Giảng: Thích Giác Nguyên
2908
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bến đời

Pháp âm: 27-02-2012
11021

Kinh độ người hấp hối

Pháp âm: 25-12-2012
961

Thai thật thai giả

Pháp âm: 26-12-2012
3021

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
6400

Quán chiếu nỗi niềm

Pháp âm: 25-12-2012
4506

Chuyển hóa nỗi đau phản bội

Pháp âm: 25-12-2012
10137

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19644

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
4044

Quay đầu là bờ

Pháp âm: 26-12-2012
2049

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3994

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua