Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nguyên, đại đức Thích Giác Nguyên

Đại đức Thích Giác Nguyên, Giảng sư Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thầy Thích Giác Nguyên. Các bài giảng của Thích Giác Nguyên, thuyết pháp Thích Giác Nguyên, nghe pháp Thích Giác Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn sữa pháp

Giảng: Thích Giác Nguyên
1925

Tịnh độ thù thắng

Giảng: Thích Giác Nguyên
1570

Đặc tính của Phật đản

Giảng: Thích Giác Nguyên
1446

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Giảng: Thích Giác Nguyên
2858
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Người cao quý

Pháp âm: 26-12-2012
6639

Đi tìm thần tượng

Pháp âm: 26-12-2012
3855

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
2215

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
10812

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1227

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Pháp âm: 26-12-2012
5398

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Pháp âm: 25-12-2012
2845

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
3239

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2783

Vượt qua 20 điều khó làm

Pháp âm: 05-03-2012
7120

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua