Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Giác Nguyên, đại đức Thích Giác Nguyên

Đại đức Thích Giác Nguyên, Giảng sư Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thầy Thích Giác Nguyên. Các bài giảng của Thích Giác Nguyên, thuyết pháp Thích Giác Nguyên, nghe pháp Thích Giác Nguyên


Pháp âm Nghe Download

Suối nguồn sữa pháp

Giảng: Thích Giác Nguyên
1617

Tịnh độ thù thắng

Giảng: Thích Giác Nguyên
1302

Đặc tính của Phật đản

Giảng: Thích Giác Nguyên
1191

Ý nghĩa đản sinh và vãng sinh

Giảng: Thích Giác Nguyên
2576
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật bất khả tư nghi

Pháp âm: 27-12-2012
2117

Phật học phổ thông - Vô thường

Pháp âm: 27-12-2012
1362

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
8593

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 06-03-2012
11587

Đức phật trong tôi

Pháp âm: 08-09-2011
2323

Duyên phận - 2

Pháp âm: 27-02-2012
34635

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1147

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3694

Vì sao ta khổ 2

Pháp âm: 27-02-2012
27638

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1050

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua