Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hỷ, đại đức Thích Thiện Hỷ

Đại đức Thích Thiện Hỷ, Giảng sư Thích Thiện Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Thầy Thích Thiện Hỷ. Các bài giảng của Thích Thiện Hỷ, thuyết pháp Thích Thiện Hỷ, nghe pháp Thích Thiện Hỷ


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Giảng: Thích Thiện Hỷ
2615
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nói về hiếu đạo

Pháp âm: 26-12-2012
2219

Hải triều âm

Pháp âm: 12-05-2010
4636

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
3230

Mưu sinh

Pháp âm: 26-12-2012
7426

Nối lại tình xưa

Pháp âm: 09-05-2010
39134

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Pháp âm: 27-12-2012
1376

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
9339

Tập làm chủ bát phong

Pháp âm: 25-12-2012
4685

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Pháp âm: 07-03-2012
7165

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
1575

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua