Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hỷ, đại đức Thích Thiện Hỷ

Đại đức Thích Thiện Hỷ, Giảng sư Thích Thiện Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Thầy Thích Thiện Hỷ. Các bài giảng của Thích Thiện Hỷ, thuyết pháp Thích Thiện Hỷ, nghe pháp Thích Thiện Hỷ


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Giảng: Thích Thiện Hỷ
2411
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
4032

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
5711

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
3643

Tu giùm

Pháp âm: 27-12-2012
3230

Hóa giải đại nạn

Pháp âm: 28-12-2012
3218

Trợ hạnh niệm phật

Pháp âm: 26-12-2012
1396

Biến không thể thành có thể

Pháp âm: 12-05-2010
5942

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
561

Phát tâm vì mọi người 3

Pháp âm: 28-12-2012
1282

Ý nghĩa Phật Đản

Pháp âm: 26-12-2012
2578

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua