Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hỷ, đại đức Thích Thiện Hỷ

Đại đức Thích Thiện Hỷ, Giảng sư Thích Thiện Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Thầy Thích Thiện Hỷ. Các bài giảng của Thích Thiện Hỷ, thuyết pháp Thích Thiện Hỷ, nghe pháp Thích Thiện Hỷ


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Giảng: Thích Thiện Hỷ
2637
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4197

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3090

Lợi ích của niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
4989

Nghiệp chướng trên đường tu 2

Pháp âm: 28-12-2012
1825

Tìm hiểu lòng mình

Pháp âm: 26-12-2012
2469

Đạo làm con

Pháp âm: 26-12-2012
6377

Bệnh tật từ đâu mà có

Pháp âm: 12-05-2010
7963

14 điều dạy của Phật

Pháp âm: 26-12-2012
7613

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
3095

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
7654

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua