Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hỷ, đại đức Thích Thiện Hỷ

Đại đức Thích Thiện Hỷ, Giảng sư Thích Thiện Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Thầy Thích Thiện Hỷ. Các bài giảng của Thích Thiện Hỷ, thuyết pháp Thích Thiện Hỷ, nghe pháp Thích Thiện Hỷ


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Giảng: Thích Thiện Hỷ
2704
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Chương Hiền Thiện Thủ Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
2112

Vì sao ta khổ 1

Pháp âm: 27-02-2012
79462

Chuyện tích phật giáo 1

Pháp âm: 10-02-2011
9113

Nghiệp và định mệnh

Pháp âm: 06-03-2012
25723

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1444

Đi về đâu

Pháp âm: 12-05-2010
14872

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Pháp âm: 28-12-2012
1957

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
8630

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
4777

Lòng ganh tỵ 2

Pháp âm: 25-12-2012
3739

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua