Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hỷ, đại đức Thích Thiện Hỷ

Đại đức Thích Thiện Hỷ, Giảng sư Thích Thiện Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Thầy Thích Thiện Hỷ. Các bài giảng của Thích Thiện Hỷ, thuyết pháp Thích Thiện Hỷ, nghe pháp Thích Thiện Hỷ


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Giảng: Thích Thiện Hỷ
2661
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ngũ uẩn giai không

Pháp âm: 26-12-2012
7462

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
4044

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp âm: 27-12-2012
19997

Nhặt lá bồ đề

Pháp âm: 27-12-2012
4107

Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn phật giáo

Pháp âm: 14-03-2012
4462

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
4287

Tinh thần báo ân qua pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 07-03-2012
3748

Người phật tử tại gia

Pháp âm: 26-12-2012
9412

Những câu chuyện về nhân quả 7

Pháp âm: 10-02-2011
4221

Đối diện với bệnh

Pháp âm: 26-12-2012
2053

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua