Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hỷ, đại đức Thích Thiện Hỷ

Đại đức Thích Thiện Hỷ, Giảng sư Thích Thiện Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Thầy Thích Thiện Hỷ. Các bài giảng của Thích Thiện Hỷ, thuyết pháp Thích Thiện Hỷ, nghe pháp Thích Thiện Hỷ


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Giảng: Thích Thiện Hỷ
2507
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
1242

Bão lũ cuộc đời

Pháp âm: 23-12-2010
10928

Ý nghĩa bố thí cùng đường 1

Pháp âm: 06-03-2012
7084

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
5614

Sóng Thần (Tsunami)

Pháp âm: 26-12-2012
2979

Phật học phổ thông - Thiền tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa 2

Pháp âm: 27-12-2012
989

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
2975

Vẫn còn hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
5002

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
2042

Phật học phổ thông - Quy y Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1379

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua