Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hỷ, đại đức Thích Thiện Hỷ

Đại đức Thích Thiện Hỷ, Giảng sư Thích Thiện Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Thầy Thích Thiện Hỷ. Các bài giảng của Thích Thiện Hỷ, thuyết pháp Thích Thiện Hỷ, nghe pháp Thích Thiện Hỷ


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Giảng: Thích Thiện Hỷ
2721
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3912

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
6346

Người bằng hữu

Pháp âm: 25-10-2010
3431

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
2357

Phật học phổ thông - Quán Từ Bi

Pháp âm: 27-12-2012
2034

Phương pháp nhiếp tâm

Pháp âm: 25-12-2012
4180

Duyên

Pháp âm: 26-12-2012
5225

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
2024

Niệm Phật

Pháp âm: 26-12-2012
6022

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Pháp âm: 26-12-2012
3652

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua