Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hỷ, đại đức Thích Thiện Hỷ

Đại đức Thích Thiện Hỷ, Giảng sư Thích Thiện Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Thầy Thích Thiện Hỷ. Các bài giảng của Thích Thiện Hỷ, thuyết pháp Thích Thiện Hỷ, nghe pháp Thích Thiện Hỷ


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Giảng: Thích Thiện Hỷ
2440
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3052

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
3897

Giọt nước cành dương

Pháp âm: 31-01-2011
24837

Phật học phổ thông - Đạo đế Ngũ Căn Ngũ Lực

Pháp âm: 27-12-2012
1530

Câu chuyện đạo lý

Pháp âm: 26-12-2012
1618

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
4828

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19215

Đặc tính của Phật đản

Pháp âm: 28-12-2012
1253

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Pháp âm: 23-12-2010
2440

Ươm mầm

Pháp âm: 28-12-2012
1222

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua