Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hỷ, đại đức Thích Thiện Hỷ

Đại đức Thích Thiện Hỷ, Giảng sư Thích Thiện Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Thầy Thích Thiện Hỷ. Các bài giảng của Thích Thiện Hỷ, thuyết pháp Thích Thiện Hỷ, nghe pháp Thích Thiện Hỷ


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Giảng: Thích Thiện Hỷ
2399
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đặc tính của Phật đản

Pháp âm: 28-12-2012
1191

Tình người

Pháp âm: 12-05-2010
9344

Kinh Pháp Cú (Phẩm A La Hán)

Pháp âm: 25-12-2012
6393

Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên

Pháp âm: 08-05-2010
4198

Tình thiên thu

Pháp âm: 26-12-2012
1987

Phật học phổ thông - Thiền định ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1126

Bóng mây

Pháp âm: 12-05-2010
33155

Từ bi tâm

Pháp âm: 28-12-2012
1314

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
1687

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
36182

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua