Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Hỷ, đại đức Thích Thiện Hỷ

Đại đức Thích Thiện Hỷ, Giảng sư Thích Thiện Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Thầy Thích Thiện Hỷ. Các bài giảng của Thích Thiện Hỷ, thuyết pháp Thích Thiện Hỷ, nghe pháp Thích Thiện Hỷ


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát ly sinh tử

Giảng: Thích Thiện Hỷ
2679
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 2/5

Pháp âm: 28-12-2012
3814

Giọt sữa giữa đời thường

Pháp âm: 08-05-2010
11784

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
6224

Quán Âm cứu khổ

Pháp âm: 25-12-2012
6630

Ăn chay và ăn mặn 2

Pháp âm: 23-12-2010
7208

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
6441

Giả bệnh chết

Pháp âm: 27-12-2012
1732

Thiền cho người bận rộn

Pháp âm: 26-12-2012
4409

Xây dựng niềm tin bền vững

Pháp âm: 26-12-2012
1647

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
9418

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua