Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Tịnh Hà , đại đức Tịnh Hà

Đại đức Tịnh Hà , Giảng sư Tịnh Hà , Thượng tọa Tịnh Hà , Thầy Tịnh Hà . Các bài giảng của Tịnh Hà , thuyết pháp Tịnh Hà , nghe pháp Tịnh Hà


Pháp âm Nghe Download

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25

Giảng: Tịnh Hà
4265
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Một cõi đi về

Pháp âm: 26-12-2012
3911

Vạn lý độc hành

Pháp âm: 23-12-2010
6484

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1157

3 chữ trọng

Pháp âm: 26-12-2012
3253

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Pháp âm: 27-12-2012
1260

Bông hồng dâng cha 2

Pháp âm: 23-12-2010
3994

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
3476

Hiểu và thương

Pháp âm: 26-12-2012
2350

Duyên

Pháp âm: 26-12-2012
5063

Lòng bao dung

Pháp âm: 27-02-2012
86355

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua