Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đồng Hội, đại đức Thích Đồng Hội

Đại đức Thích Đồng Hội, Giảng sư Thích Đồng Hội, Thượng tọa Thích Đồng Hội, Thầy Thích Đồng Hội. Các bài giảng của Thích Đồng Hội, thuyết pháp Thích Đồng Hội, nghe pháp Thích Đồng Hội


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Giảng: Thích Đồng Hội
2921
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Pháp âm: 23-12-2010
5466

Phật học phổ thông - Tụng kinh trì chú niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2039

Hoa sen trong cõi mộng

Pháp âm: 27-12-2012
4442

7 Pháp đoạn phiền não

Pháp âm: 23-12-2010
5242

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
6878

Nguyện lực của người tu pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4079

Tuổi trẻ phật giáo trong thời kì hội nhập

Pháp âm: 23-12-2010
2296

Trường đời

Pháp âm: 08-05-2010
10771

Phật học phổ thông - A Nan hỏi Phật trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Pháp âm: 27-12-2012
1248

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Pháp âm: 26-12-2012
1760

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua