Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đồng Hội, đại đức Thích Đồng Hội

Đại đức Thích Đồng Hội, Giảng sư Thích Đồng Hội, Thượng tọa Thích Đồng Hội, Thầy Thích Đồng Hội. Các bài giảng của Thích Đồng Hội, thuyết pháp Thích Đồng Hội, nghe pháp Thích Đồng Hội


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Giảng: Thích Đồng Hội
2954
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhân quả tịnh nghiệp

Pháp âm: 25-12-2012
5882

Đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử

Pháp âm: 26-12-2012
1802

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
1993

Phật học phổ thông - A Nan không hiểu hỏi Phật - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1229

Hai đời vui

Pháp âm: 26-12-2012
2400

Tâm hồn cao thượng

Pháp âm: 21-07-2011
8630

Phước, Giới, Định, Tuệ

Pháp âm: 28-12-2012
2052

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4263

Nghệ thuật sống

Pháp âm: 26-12-2012
13360

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Pháp âm: 23-12-2010
9357

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua