Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đồng Hội, đại đức Thích Đồng Hội

Đại đức Thích Đồng Hội, Giảng sư Thích Đồng Hội, Thượng tọa Thích Đồng Hội, Thầy Thích Đồng Hội. Các bài giảng của Thích Đồng Hội, thuyết pháp Thích Đồng Hội, nghe pháp Thích Đồng Hội


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Giảng: Thích Đồng Hội
2767
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hóa giải đại nạn

Pháp âm: 28-12-2012
3296

Tu học

Pháp âm: 25-12-2012
2171

Quả báo rất nhẹ

Pháp âm: 26-12-2012
2723

Niệm Phật viên thông

Pháp âm: 23-12-2010
5086

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5586

Tam thời hệ niệm pháp sự 1

Pháp âm: 26-12-2012
2594

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
4750

3 câu hỏi lớn

Pháp âm: 26-12-2012
2181

10 công đức niệm Phật lớn tiếng và 10 công đức lạy Phật

Pháp âm: 28-12-2012
7648

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
2831

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua