Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đồng Hội, đại đức Thích Đồng Hội

Đại đức Thích Đồng Hội, Giảng sư Thích Đồng Hội, Thượng tọa Thích Đồng Hội, Thầy Thích Đồng Hội. Các bài giảng của Thích Đồng Hội, thuyết pháp Thích Đồng Hội, nghe pháp Thích Đồng Hội


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Giảng: Thích Đồng Hội
2870
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phát bồ đề tâm

Pháp âm: 28-12-2012
4117

Chữ tâm trong phật đạo

Pháp âm: 27-12-2012
3385

Phật học phổ thông - Mười món ma về Thọ Ấm và Tưởng Ấm

Pháp âm: 27-12-2012
1673

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
2472

Phát nguyện

Pháp âm: 03-05-2012
12988

Ngôi nhà hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4156

Nhân quả tịnh nghiệp

Pháp âm: 25-12-2012
5590

Vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
5314

Lời tình thế của người xưa 1

Pháp âm: 23-12-2010
7764

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 28-12-2012
2570

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua