Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đồng Hội, đại đức Thích Đồng Hội

Đại đức Thích Đồng Hội, Giảng sư Thích Đồng Hội, Thượng tọa Thích Đồng Hội, Thầy Thích Đồng Hội. Các bài giảng của Thích Đồng Hội, thuyết pháp Thích Đồng Hội, nghe pháp Thích Đồng Hội


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Giảng: Thích Đồng Hội
2994
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đới nghiệp vãng sanh

Pháp âm: 28-12-2012
2934

Thái độ khoan dung

Pháp âm: 26-12-2012
4512

Tình người

Pháp âm: 12-05-2010
10347

Tịnh độ trong mùa báo hiếu

Pháp âm: 14-03-2012
3256

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Pháp âm: 23-12-2010
5049

Tết nguyên đán

Pháp âm: 23-12-2010
3774

Hiếu đạo theo hạnh nguyện Bồ tát Địa Tạng

Pháp âm: 26-12-2012
2235

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
51337

Tìm lại chính mình 1

Pháp âm: 06-03-2012
2129

Trả nợ tình xa 1

Pháp âm: 30-11-2010
10874

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua