Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đồng Hội, đại đức Thích Đồng Hội

Đại đức Thích Đồng Hội, Giảng sư Thích Đồng Hội, Thượng tọa Thích Đồng Hội, Thầy Thích Đồng Hội. Các bài giảng của Thích Đồng Hội, thuyết pháp Thích Đồng Hội, nghe pháp Thích Đồng Hội


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Giảng: Thích Đồng Hội
2821
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thắp sáng niềm tin 2

Pháp âm: 12-05-2010
4977

Tam năng tam bất năng

Pháp âm: 26-12-2012
3636

Đòi nợ

Pháp âm: 28-12-2012
8151

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
19972

Chuyển hóa thói quen

Pháp âm: 26-12-2012
1807

Quán chiếu nỗi niềm

Pháp âm: 25-12-2012
4256

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Pháp âm: 05-03-2012
5276

Quán sát niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
3479

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2671

Tình yêu và lý tưởng 1

Pháp âm: 23-12-2010
4962

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua