Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đồng Hội, đại đức Thích Đồng Hội

Đại đức Thích Đồng Hội, Giảng sư Thích Đồng Hội, Thượng tọa Thích Đồng Hội, Thầy Thích Đồng Hội. Các bài giảng của Thích Đồng Hội, thuyết pháp Thích Đồng Hội, nghe pháp Thích Đồng Hội


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Giảng: Thích Đồng Hội
2733
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
6925

Câu kinh để dưới Tam Bảo

Pháp âm: 27-12-2012
1466

Phật giáo và dân số

Pháp âm: 27-12-2012
1871

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
1861

Phật học phổ thông - Thiên Thai Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
967

Thôi đừng giận nữa

Pháp âm: 12-05-2010
19656

Tại sao chúng ta tu theo Phật 1

Pháp âm: 23-12-2010
4801

Tùy duyên niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
7538

Tu nhân tích đức

Pháp âm: 27-12-2012
2529

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
1825

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua