Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đồng Hội, đại đức Thích Đồng Hội

Đại đức Thích Đồng Hội, Giảng sư Thích Đồng Hội, Thượng tọa Thích Đồng Hội, Thầy Thích Đồng Hội. Các bài giảng của Thích Đồng Hội, thuyết pháp Thích Đồng Hội, nghe pháp Thích Đồng Hội


Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Giảng: Thích Đồng Hội
2910
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 14-03-2012
8491

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
27595

Phật học phổ thông - Vu Lan bồn

Pháp âm: 27-12-2012
1233

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
3040

Như vầng thái dương

Pháp âm: 18-07-2010
6714

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1516

Kinh tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân

Pháp âm: 25-12-2012
1516

Tu học

Pháp âm: 25-12-2012
2358

Sạch bóng quân thù

Pháp âm: 06-03-2012
3110

Giáo dưỡng trẻ thơ

Pháp âm: 28-12-2012
2684

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua