Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Huệ, đại đức Thích Thiện Huệ

Đại đức Thích Thiện Huệ, Giảng sư Thích Thiện Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Thầy Thích Thiện Huệ. Các bài giảng của Thích Thiện Huệ, thuyết pháp Thích Thiện Huệ, nghe pháp Thích Thiện Huệ


Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Giảng: Thích Thiện Huệ
1503

Phát tâm vì mọi người 2

Giảng: Thích Thiện Huệ
1317

Phát tâm vì mọi người 1

Giảng: Thích Thiện Huệ
1617

Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Huệ
1844

Pháp hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Huệ
1560

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Giảng: Thích Thiện Huệ
1991

Sự thờ phật và tu học

Giảng: Thích Thiện Huệ
1850

Lập Nguyện

Giảng: Thích Thiện Huệ
2636
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lời thề 2

Pháp âm: 30-11-2010
6694

Phật học phổ thông - Chương Viên Giác Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1941

Nói về nạo phá thai

Pháp âm: 28-12-2012
76267

Điều con muốn nói

Pháp âm: 25-12-2012
2337

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
4693

Kinh vô lượng thọ

Pháp âm: 28-12-2012
14004

Nước mắt và nụ cười 1

Pháp âm: 23-12-2010
34562

Lòng người hối cải 1

Pháp âm: 23-06-2012
4822

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
4566

Phước duyên

Pháp âm: 18-07-2010
6156

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua