Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Huệ, đại đức Thích Thiện Huệ

Đại đức Thích Thiện Huệ, Giảng sư Thích Thiện Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Thầy Thích Thiện Huệ. Các bài giảng của Thích Thiện Huệ, thuyết pháp Thích Thiện Huệ, nghe pháp Thích Thiện Huệ


Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Giảng: Thích Thiện Huệ
1336

Phát tâm vì mọi người 2

Giảng: Thích Thiện Huệ
1154

Phát tâm vì mọi người 1

Giảng: Thích Thiện Huệ
1427

Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Huệ
1710

Pháp hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Huệ
1341

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Giảng: Thích Thiện Huệ
1818

Sự thờ phật và tu học

Giảng: Thích Thiện Huệ
1643

Lập Nguyện

Giảng: Thích Thiện Huệ
2431
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1046

Khổ khổ

Pháp âm: 26-12-2012
6654

Bí quyết làm đẹp, làm giàu, làm có uy tín

Pháp âm: 06-03-2012
6357

Phát tâm chân thật 1

Pháp âm: 23-06-2012
6253

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 21

Pháp âm: 26-12-2012
2186

Tỉnh cơn mê

Pháp âm: 25-12-2012
6249

Phật học phổ thông - Tập đế (tt)

Pháp âm: 27-12-2012
1207

Định hướng nhân cách 1

Pháp âm: 27-12-2012
1539

Khi bị tổn thương 2

Pháp âm: 23-06-2012
4590

Hoằng Pháp lợi sinh

Pháp âm: 23-12-2010
2750

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua