Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Huệ, đại đức Thích Thiện Huệ

Đại đức Thích Thiện Huệ, Giảng sư Thích Thiện Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Thầy Thích Thiện Huệ. Các bài giảng của Thích Thiện Huệ, thuyết pháp Thích Thiện Huệ, nghe pháp Thích Thiện Huệ


Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Giảng: Thích Thiện Huệ
1539

Phát tâm vì mọi người 2

Giảng: Thích Thiện Huệ
1343

Phát tâm vì mọi người 1

Giảng: Thích Thiện Huệ
1674

Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Huệ
1900

Pháp hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Huệ
1612

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Giảng: Thích Thiện Huệ
2023

Sự thờ phật và tu học

Giảng: Thích Thiện Huệ
1913

Lập Nguyện

Giảng: Thích Thiện Huệ
2708
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1439

An tâm niệm Phật

Pháp âm: 23-12-2010
4309

Thế nào là quy y tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
5661

Đổi Thay - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
3790

Giá trị lòng chân thật

Pháp âm: 25-12-2012
49450

Ý nghĩa Vu Lan

Pháp âm: 27-12-2012
1928

Nhân quả và nghiệp báo

Pháp âm: 27-12-2012
2657

Ăn chay

Pháp âm: 07-10-2012
7635

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
3150

Tuổi trẻ và cuộc sống

Pháp âm: 25-10-2010
3887

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua