Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Huệ, đại đức Thích Thiện Huệ

Đại đức Thích Thiện Huệ, Giảng sư Thích Thiện Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Thầy Thích Thiện Huệ. Các bài giảng của Thích Thiện Huệ, thuyết pháp Thích Thiện Huệ, nghe pháp Thích Thiện Huệ


Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Giảng: Thích Thiện Huệ
1580

Phát tâm vì mọi người 2

Giảng: Thích Thiện Huệ
1385

Phát tâm vì mọi người 1

Giảng: Thích Thiện Huệ
1728

Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Huệ
1964

Pháp hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Huệ
1669

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Giảng: Thích Thiện Huệ
2068

Sự thờ phật và tu học

Giảng: Thích Thiện Huệ
1965

Lập Nguyện

Giảng: Thích Thiện Huệ
2763
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Ngũ minh

Pháp âm: 27-12-2012
1805

Bóc vỏ vô minh

Pháp âm: 27-12-2012
2368

Phật học phổ thông - Lược sử đức Phật từ giáng sanh đến thành đạo

Pháp âm: 27-12-2012
1543

Suối nguồn sữa pháp

Pháp âm: 28-12-2012
2133

Hoằng Pháp lợi sinh

Pháp âm: 23-12-2010
3064

Trân quý

Pháp âm: 12-05-2010
4793

Học làm người 1

Pháp âm: 28-12-2012
2531

Pháp khổ não

Pháp âm: 27-12-2012
2161

Phước đức và công đức

Pháp âm: 12-05-2010
3614

Học từ thất bại

Pháp âm: 26-12-2012
1937

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua