Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Huệ, đại đức Thích Thiện Huệ

Đại đức Thích Thiện Huệ, Giảng sư Thích Thiện Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Thầy Thích Thiện Huệ. Các bài giảng của Thích Thiện Huệ, thuyết pháp Thích Thiện Huệ, nghe pháp Thích Thiện Huệ


Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Giảng: Thích Thiện Huệ
1297

Phát tâm vì mọi người 2

Giảng: Thích Thiện Huệ
1117

Phát tâm vì mọi người 1

Giảng: Thích Thiện Huệ
1382

Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Huệ
1678

Pháp hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Huệ
1301

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Giảng: Thích Thiện Huệ
1761

Sự thờ phật và tu học

Giảng: Thích Thiện Huệ
1598

Lập Nguyện

Giảng: Thích Thiện Huệ
2389
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên

Pháp âm: 08-05-2010
4237

Nơi kết nối tin yêu

Pháp âm: 19-04-2011
3474

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63

Pháp âm: 23-12-2010
4011

Bài Học Ngàn Vàng 1

Pháp âm: 25-10-2010
4802

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
4335

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2317

Phật học phổ thông - Đạo đế Tứ Như Ý Túc

Pháp âm: 27-12-2012
1458

Đời con gì đâu em

Pháp âm: 27-02-2012
9288

Hóa giải mặc cảm

Pháp âm: 12-05-2010
7632

Cốt tủy tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1677

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua