Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Huệ, đại đức Thích Thiện Huệ

Đại đức Thích Thiện Huệ, Giảng sư Thích Thiện Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Thầy Thích Thiện Huệ. Các bài giảng của Thích Thiện Huệ, thuyết pháp Thích Thiện Huệ, nghe pháp Thích Thiện Huệ


Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Giảng: Thích Thiện Huệ
1561

Phát tâm vì mọi người 2

Giảng: Thích Thiện Huệ
1365

Phát tâm vì mọi người 1

Giảng: Thích Thiện Huệ
1708

Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Huệ
1927

Pháp hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Huệ
1633

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Giảng: Thích Thiện Huệ
2048

Sự thờ phật và tu học

Giảng: Thích Thiện Huệ
1931

Lập Nguyện

Giảng: Thích Thiện Huệ
2728
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
3917

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
4896

Điều kiện sanh về lạc quốc

Pháp âm: 23-12-2010
3014

Kiếp phù du 2

Pháp âm: 30-11-2010
10937

Thân đâu tâm đó

Pháp âm: 25-12-2012
4546

Ý nghĩa về chữ pháp

Pháp âm: 23-12-2010
7752

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
4829

Nắng ấm mùa xuân

Pháp âm: 12-05-2010
7252

10 điều cha mẹ khuyên con

Pháp âm: 26-12-2012
3406

Lửa Tam Muội

Pháp âm: 25-12-2012
3978

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua