Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Huệ, đại đức Thích Thiện Huệ

Đại đức Thích Thiện Huệ, Giảng sư Thích Thiện Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Thầy Thích Thiện Huệ. Các bài giảng của Thích Thiện Huệ, thuyết pháp Thích Thiện Huệ, nghe pháp Thích Thiện Huệ


Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Giảng: Thích Thiện Huệ
1267

Phát tâm vì mọi người 2

Giảng: Thích Thiện Huệ
1086

Phát tâm vì mọi người 1

Giảng: Thích Thiện Huệ
1356

Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Huệ
1656

Pháp hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Huệ
1275

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Giảng: Thích Thiện Huệ
1727

Sự thờ phật và tu học

Giảng: Thích Thiện Huệ
1571

Lập Nguyện

Giảng: Thích Thiện Huệ
2361
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm phật vấn đáp

Pháp âm: 26-12-2012
2771

Hướng về tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1959

Hạnh Kham Nhẫn Của Bậc Thánh

Pháp âm: 23-12-2010
3278

Niệm Phật thoát luân hồi

Pháp âm: 12-05-2010
3642

Trải rộng từ tâm

Pháp âm: 25-12-2012
2858

Mông sơn thí thực 4

Pháp âm: 26-12-2012
1401

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Pháp âm: 25-10-2010
9350

Phật học phổ thông - Phong trào chấn hưng Phật Giáo

Pháp âm: 27-12-2012
908

Nhân quả

Pháp âm: 26-12-2012
9112

Phật học phổ thông - Câu Xá Tôn - 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1061

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua