Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Huệ, đại đức Thích Thiện Huệ

Đại đức Thích Thiện Huệ, Giảng sư Thích Thiện Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Thầy Thích Thiện Huệ. Các bài giảng của Thích Thiện Huệ, thuyết pháp Thích Thiện Huệ, nghe pháp Thích Thiện Huệ


Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Giảng: Thích Thiện Huệ
1387

Phát tâm vì mọi người 2

Giảng: Thích Thiện Huệ
1204

Phát tâm vì mọi người 1

Giảng: Thích Thiện Huệ
1481

Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Huệ
1727

Pháp hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Huệ
1389

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Giảng: Thích Thiện Huệ
1875

Sự thờ phật và tu học

Giảng: Thích Thiện Huệ
1696

Lập Nguyện

Giảng: Thích Thiện Huệ
2486
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quả báo sa môn

Pháp âm: 27-12-2012
2357

Phập pháp diệu huyền

Pháp âm: 12-05-2010
10663

Bốn lời dạy của đức Phật

Pháp âm: 26-12-2012
3210

Nghi thức thờ cúng

Pháp âm: 26-12-2012
6173

Làm phước và niệm phật

Pháp âm: 27-12-2012
2106

Gieo và gặt

Pháp âm: 14-03-2012
5843

6 cõi luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
2507

Trả nợ tình xa 2

Pháp âm: 30-11-2010
5613

Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Pháp âm: 23-12-2010
2486

Tình cha

Pháp âm: 28-12-2012
1566

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua