Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Huệ, đại đức Thích Thiện Huệ

Đại đức Thích Thiện Huệ, Giảng sư Thích Thiện Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Thầy Thích Thiện Huệ. Các bài giảng của Thích Thiện Huệ, thuyết pháp Thích Thiện Huệ, nghe pháp Thích Thiện Huệ


Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Giảng: Thích Thiện Huệ
1448

Phát tâm vì mọi người 2

Giảng: Thích Thiện Huệ
1267

Phát tâm vì mọi người 1

Giảng: Thích Thiện Huệ
1549

Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Huệ
1782

Pháp hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Huệ
1475

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Giảng: Thích Thiện Huệ
1936

Sự thờ phật và tu học

Giảng: Thích Thiện Huệ
1781

Lập Nguyện

Giảng: Thích Thiện Huệ
2558
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khấn

Pháp âm: 26-12-2012
12012

Cát bụi

Pháp âm: 14-03-2012
6837

Thật giả cuộc đời 1

Pháp âm: 03-05-2012
13923

Phật học phổ thông - Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Pháp âm: 27-12-2012
1113

Pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
3590

Làm sao tránh họa chiến tranh 3

Pháp âm: 10-02-2011
3567

Điều con muốn nói

Pháp âm: 27-02-2012
31198

Hình tượng đức Quán Thế Âm

Pháp âm: 28-12-2012
3772

Ngũ thừa

Pháp âm: 26-12-2012
3337

Chiếc bóng lặng thầm

Pháp âm: 25-12-2012
4146

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua