Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Huệ, đại đức Thích Thiện Huệ

Đại đức Thích Thiện Huệ, Giảng sư Thích Thiện Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Thầy Thích Thiện Huệ. Các bài giảng của Thích Thiện Huệ, thuyết pháp Thích Thiện Huệ, nghe pháp Thích Thiện Huệ


Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Giảng: Thích Thiện Huệ
1483

Phát tâm vì mọi người 2

Giảng: Thích Thiện Huệ
1301

Phát tâm vì mọi người 1

Giảng: Thích Thiện Huệ
1586

Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Huệ
1821

Pháp hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Huệ
1531

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Giảng: Thích Thiện Huệ
1972

Sự thờ phật và tu học

Giảng: Thích Thiện Huệ
1827

Lập Nguyện

Giảng: Thích Thiện Huệ
2610
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Thế Âm Bồ Tát 5/5

Pháp âm: 28-12-2012
7608

Lời tình thế của người xưa 2

Pháp âm: 23-12-2010
4843

Cúng Dường

Pháp âm: 12-05-2010
10842

Ý nghĩa Phật Đản 1

Pháp âm: 27-12-2012
1898

Tại sao có quả báo sai biệt 2

Pháp âm: 28-12-2012
1537

Hoa Xương Rồng

Pháp âm: 18-07-2010
20050

Khung trời tím

Pháp âm: 08-05-2010
6267

Nuôi dưỡng thân tâm

Pháp âm: 12-05-2010
11672

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1449

Đời sống sau khi chết

Pháp âm: 27-12-2012
7649

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua