Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Huệ, đại đức Thích Thiện Huệ

Đại đức Thích Thiện Huệ, Giảng sư Thích Thiện Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Thầy Thích Thiện Huệ. Các bài giảng của Thích Thiện Huệ, thuyết pháp Thích Thiện Huệ, nghe pháp Thích Thiện Huệ


Pháp âm Nghe Download

Phát tâm vì mọi người 3

Giảng: Thích Thiện Huệ
1521

Phát tâm vì mọi người 2

Giảng: Thích Thiện Huệ
1328

Phát tâm vì mọi người 1

Giảng: Thích Thiện Huệ
1651

Bát quan trai giới

Giảng: Thích Thiện Huệ
1876

Pháp hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Huệ
1591

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Giảng: Thích Thiện Huệ
2006

Sự thờ phật và tu học

Giảng: Thích Thiện Huệ
1895

Lập Nguyện

Giảng: Thích Thiện Huệ
2684
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1357

Chuyện tích phật giáo 1

Pháp âm: 10-02-2011
9014

Khi bị tổn thương 2

Pháp âm: 23-06-2012
4832

Tu để được gì? 1

Pháp âm: 23-12-2010
333

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
3581

Bốn phương pháp cảm hóa lòng người

Pháp âm: 26-12-2012
7052

Bốn pháp nương tựa

Pháp âm: 25-12-2012
14412

Định hướng nhân cách 1

Pháp âm: 27-12-2012
1775

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
4124

5 hạng người đứng trước đau khổ cuộc đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
5313

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua