Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3556

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
2845

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
1780

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
3053

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
3777

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3460

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
5282
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Kẻ thù đáng sợ

Pháp âm: 26-12-2012
3049

Phật học phổ thông - Quán Nhân Duyên

Pháp âm: 27-12-2012
1266

Biết lỗi nên sửa

Pháp âm: 23-12-2010
3593

Ý nghĩa Vu Lan

Pháp âm: 27-12-2012
1813

Làm công quả

Pháp âm: 26-12-2012
9339

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Pháp âm: 23-06-2012
3842

Ý nghĩa Phật Đản

Pháp âm: 26-12-2012
2821

Trang nghiêm tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
3108

Phật học phổ thông - A Nan nghĩ nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai

Pháp âm: 27-12-2012
1128

Chữ nhẫn trong gia đình 1

Pháp âm: 23-12-2010
10156

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua