Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3579

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
2890

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
1817

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
3088

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
3824

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3496

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
5319
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
3665

Con đường giải thoát

Pháp âm: 28-12-2012
4282

Ánh sáng phật pháp

Pháp âm: 26-12-2012
2125

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
6017

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
2474

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Pháp âm: 25-10-2010
3841

Con có biết không

Pháp âm: 18-07-2010
11092

Ai cũng là Phật

Pháp âm: 12-05-2010
19582

Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống 2

Pháp âm: 26-12-2012
2708

Lý tưởng bồ tát

Pháp âm: 23-12-2010
3466

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua