Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3360

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
2629

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
1619

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
2806

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
3518

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3278

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
5042
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
4129

Sáu pháp lìa khổ

Pháp âm: 26-12-2012
3340

Tịnh độ thù thắng

Pháp âm: 28-12-2012
1362

Nụ cười hoan hỷ

Pháp âm: 20-06-2010
17842

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
2011

Nhân Quả Bài Học Ngàn Đời 2

Pháp âm: 23-12-2010
5213

Sự thật không trốn tránh được 1

Pháp âm: 28-12-2012
1368

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
3859

Trường đời

Pháp âm: 08-05-2010
10047

Chữ nhàn trong đạo Phật 1

Pháp âm: 26-12-2012
1820

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua