Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3481

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
2745

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
1670

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
2936

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
3642

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3371

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
5169
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tham để được gì 2

Pháp âm: 01-03-2012
4912

Tha thứ để được an vui

Pháp âm: 26-12-2012
1822

Tháng 7 siêu độ vong linh

Pháp âm: 26-12-2012
2052

Như vầng thái dương

Pháp âm: 18-07-2010
6571

Phật học phổ thông - Vũ trụ quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1259

Nước mắt và nụ cười 2

Pháp âm: 23-12-2010
6278

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Pháp âm: 26-12-2012
38955

Cạm bẫy cuộc đời - Khóa Tu Mùa Hè 2010 lần 6 đợt 2

Pháp âm: 25-10-2010
4566

Thế nào là quy y tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
5384

Tự tâm Tịnh độ

Pháp âm: 12-05-2010
4995

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua