Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3714

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3062

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
2023

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
3247

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
4028

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3685

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
5478
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Quán Âm là ai ?

Pháp âm: 26-12-2012
90

Tu là tiến

Pháp âm: 26-12-2012
3482

Biết nhớ ơn Thầy

Pháp âm: 28-12-2012
2012

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
2351

Cội gốc của đạo Phật

Pháp âm: 14-03-2012
4461

Nghi quyết về cõi âm

Pháp âm: 26-12-2012
3433

Những điểm trọng yếu của kinh A Di Đà

Pháp âm: 12-05-2010
7860

Số phận

Pháp âm: 26-12-2012
2746

Tình thương cao cả

Pháp âm: 26-12-2012
2851

Sống và chết

Pháp âm: 27-12-2012
2833

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua