Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3311

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
2571

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
1585

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
2741

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
3454

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3237

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
4986
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nhiệm vụ của người con Phật

Pháp âm: 25-12-2012
5816

Mắt thương nhìn đời

Pháp âm: 12-05-2010
11057

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
6587

Sống chung với bệnh

Pháp âm: 03-05-2012
7159

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Pháp âm: 27-02-2012
46821

Đối trị căng thẳng

Pháp âm: 23-12-2010
2246

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
4909

Thuật làm phước

Pháp âm: 26-12-2012
1797

Những câu chuyện về nhân quả 2

Pháp âm: 10-02-2011
4213

Phước trần phước vét

Pháp âm: 26-12-2012
4572

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua