Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3641

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
2971

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
1906

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
3153

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
3919

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3584

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
5387
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Nếu còn 1 ngày

Pháp âm: 26-12-2012
10114

Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
10307

Phương pháp nhiếp tâm

Pháp âm: 25-12-2012
4117

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
2132

Từ bi thủy sám

Pháp âm: 27-12-2012
13077

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 12-05-2010
30584

Hoa Sen Trong Nhà Lửa

Pháp âm: 25-10-2010
3901

Ý nghĩa Phật Đản

Pháp âm: 26-12-2012
2918

Bên cạnh cuộc đời

Pháp âm: 30-11-2010
16916

Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên

Pháp âm: 08-05-2010
4526

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua