Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3326

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
2588

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
1596

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
2765

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
3479

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3251

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
5010
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3357

Pháp thoại 1

Pháp âm: 26-12-2012
1827

Thiên đàng và địa ngục 1

Pháp âm: 23-12-2010
9074

Kiếp đỏ đen

Pháp âm: 26-12-2012
2379

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1067

Tịnh độ trong đời sống

Pháp âm: 12-05-2010
4647

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Pháp âm: 20-06-2010
7189

Chuyện tích phật giáo 1

Pháp âm: 10-02-2011
8494

Nhân quả tịnh nghiệp

Pháp âm: 25-12-2012
5214

Hoa vô ưu

Pháp âm: 26-12-2012
3030

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua