Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3425

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
2690

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
1646

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
2870

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
3580

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3326

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
5106
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
1564

Lối đi mới cho cuộc đời

Pháp âm: 12-05-2010
7293

Phật học phổ thông - Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
3923

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Pháp âm: 27-12-2012
1525

Kinh Vu Lan

Pháp âm: 26-12-2012
9879

Phật học phổ thông - Tập đế

Pháp âm: 27-12-2012
1329

Tín hạnh nguyên

Pháp âm: 26-12-2012
2040

Nhận diện khổ đau

Pháp âm: 27-02-2012
49911

Kinh đại phước đức

Pháp âm: 26-12-2012
2764

Hóa giải nghiệp tiền kiếp

Pháp âm: 12-05-2010
29958

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua