Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3695

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3036

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
1990

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
3220

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
3999

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3658

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
5453
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khuyến tu

Pháp âm: 12-05-2010
4597

Tu là chuyển nghiệp

Pháp âm: 26-12-2012
2192

Cư sĩ cấp cô độc

Pháp âm: 14-03-2012
2811

Lời thề 1

Pháp âm: 30-11-2010
10300

Hạnh phật

Pháp âm: 27-12-2012
1547

Niệm Phật - Con đường đưa đến chân hạnh phúc

Pháp âm: 12-05-2010
4456

Tịnh độ thù thắng

Pháp âm: 28-12-2012
1730

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
3177

8 điều giác ngộ của Bồ Tát

Pháp âm: 25-12-2012
2405

Chuyên nhất niệm Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2145

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua