Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3599

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
2927

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
1862

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
3118

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
3869

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3539

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
5350
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Vượt qua chính mình

Pháp âm: 26-12-2012
2078

Vững vàng trên sóng

Pháp âm: 26-12-2012
3170

Hôn nhân và hạnh phúc 2

Pháp âm: 26-12-2012
2269

Giải điềm lành dữ

Pháp âm: 27-12-2012
6044

Niệm phật siêu thoát luân hồi

Pháp âm: 28-12-2012
2263

Phật học phổ thông - Lục hòa

Pháp âm: 27-12-2012
1821

Phật học phổ thông - Tịnh độ

Pháp âm: 27-12-2012
1468

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
2418

Ngày mai trời lại sáng

Pháp âm: 05-03-2012
6429

Tâm nguyện đời con

Pháp âm: 07-10-2012
5472

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua