Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Trí, đại đức Thích Thiện Trí

Đại đức Thích Thiện Trí, Giảng sư Thích Thiện Trí, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Thầy Thích Thiện Trí. Các bài giảng của Thích Thiện Trí, thuyết pháp Thích Thiện Trí, nghe pháp Thích Thiện Trí


Pháp âm Nghe Download

Lời khai thị sách tấn niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3666

Tinh tấn hành trì niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Trí
3010

Phật pháp căn bản 2

Giảng: Thích Thiện Trí
1952

Phật pháp căn bản 1

Giảng: Thích Thiện Trí
3187

Lửa Tam Muội

Giảng: Thích Thiện Trí
3963

Hạnh tu của Bồ Tát tại gia

Giảng: Thích Thiện Trí
3624

Bỏ giả tìm chơn

Giảng: Thích Thiện Trí
5423
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 11

Pháp âm: 27-12-2012
1608

Thiện ác 2

Pháp âm: 06-03-2012
6095

Nhân sanh tâm thiện

Pháp âm: 26-12-2012
2216

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
6367

Hoằng Pháp lợi sinh

Pháp âm: 23-12-2010
3017

Ân nghĩa nghìn trùng

Pháp âm: 23-06-2012
5144

Xả bỏ

Pháp âm: 06-03-2012
5397

Tăng trưởng tu tập tự thân

Pháp âm: 26-12-2012
2372

Hoằng Pháp Viên

Pháp âm: 21-07-2011
3732

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1847

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua