Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Điền, đại đức Thích Tâm Điền

Đại đức Thích Tâm Điền, Giảng sư Thích Tâm Điền, Thượng tọa Thích Tâm Điền, Thầy Thích Tâm Điền. Các bài giảng của Thích Tâm Điền, thuyết pháp Thích Tâm Điền, nghe pháp Thích Tâm Điền


Pháp âm Nghe Download

Trí và nhân

Giảng: Thích Tâm Điền
1538

Chữ nhẫn trong đường tu

Giảng: Thích Tâm Điền
1682

Pháp Tu Căn Bản

Giảng: Thích Tâm Điền
2358
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Lập chí tu học

Pháp âm: 23-12-2010
4387

Kính dâng mẹ

Pháp âm: 28-02-2012
27092

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Pháp âm: 14-03-2012
6708

Nghệ thuật sống khỏe và thảnh thơi 4

Pháp âm: 26-12-2012
3064

Tu giữa chợ

Pháp âm: 05-03-2012
5586

Hoằng pháp và hộ pháp

Pháp âm: 25-12-2012
4403

Vào cửa Tịnh Tông 1

Pháp âm: 28-12-2012
2304

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
5846

Trở lại đường xưa - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
2714

Đạo đức tại gia

Pháp âm: 27-12-2012
3500

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua