Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Điền, đại đức Thích Tâm Điền

Đại đức Thích Tâm Điền, Giảng sư Thích Tâm Điền, Thượng tọa Thích Tâm Điền, Thầy Thích Tâm Điền. Các bài giảng của Thích Tâm Điền, thuyết pháp Thích Tâm Điền, nghe pháp Thích Tâm Điền


Pháp âm Nghe Download

Trí và nhân

Giảng: Thích Tâm Điền
1805

Chữ nhẫn trong đường tu

Giảng: Thích Tâm Điền
1987

Pháp Tu Căn Bản

Giảng: Thích Tâm Điền
2598
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
3803

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2838

Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: 25-12-2012
10424

Những câu chuyện về nhân quả 8

Pháp âm: 10-02-2011
7057

Ý nghĩa Khánh Đản

Pháp âm: 26-12-2012
4146

Thắp sáng niềm tin

Pháp âm: 26-12-2012
2607

Định

Pháp âm: 26-12-2012
4259

Niệm Phật bất khả tư nghi

Pháp âm: 27-12-2012
2379

Bể ải nghìn trùng 1

Pháp âm: 25-12-2012
3265

Kinh a nậu la độ

Pháp âm: 25-12-2012
683

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua