Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Điền, đại đức Thích Tâm Điền

Đại đức Thích Tâm Điền, Giảng sư Thích Tâm Điền, Thượng tọa Thích Tâm Điền, Thầy Thích Tâm Điền. Các bài giảng của Thích Tâm Điền, thuyết pháp Thích Tâm Điền, nghe pháp Thích Tâm Điền


Pháp âm Nghe Download

Trí và nhân

Giảng: Thích Tâm Điền
1589

Chữ nhẫn trong đường tu

Giảng: Thích Tâm Điền
1739

Pháp Tu Căn Bản

Giảng: Thích Tâm Điền
2408
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đạo làm con

Pháp âm: 26-12-2012
6157

Phương pháp trị bênh ung thư

Pháp âm: 05-03-2012
10369

Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu BBC

Pháp âm: 28-12-2012
7637

Chuyện tích phật giáo 1

Pháp âm: 10-02-2011
8656

Nhu cầu và hưởng thụ 2

Pháp âm: 23-12-2010
3607

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1294

Tam thời hệ niệm pháp sự 2

Pháp âm: 26-12-2012
1961

Tại sao chúng ta cãi nhau

Pháp âm: 26-12-2012
90138

Lời ru của cha mẹ

Pháp âm: 25-12-2012
5642

Đời sống sau khi chết

Pháp âm: 27-12-2012
7460

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua