Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Điền, đại đức Thích Tâm Điền

Đại đức Thích Tâm Điền, Giảng sư Thích Tâm Điền, Thượng tọa Thích Tâm Điền, Thầy Thích Tâm Điền. Các bài giảng của Thích Tâm Điền, thuyết pháp Thích Tâm Điền, nghe pháp Thích Tâm Điền


Pháp âm Nghe Download

Trí và nhân

Giảng: Thích Tâm Điền
1655

Chữ nhẫn trong đường tu

Giảng: Thích Tâm Điền
1815

Pháp Tu Căn Bản

Giảng: Thích Tâm Điền
2472
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Biết nhớ ơn Thầy

Pháp âm: 28-12-2012
1741

Lòng người hối cải 2

Pháp âm: 23-06-2012
3219

Tâm tình người tu

Pháp âm: 12-05-2010
5576

Cạm bẫy cuộc đời - Khóa Tu Mùa Hè 2010 lần 6 đợt 2

Pháp âm: 25-10-2010
4640

Con đường về tịnh độ

Pháp âm: 23-12-2010
9550

Phật học phổ thông - Trì giới ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1743

Tuổi trẻ và sự cô đơn

Pháp âm: 26-12-2012
4572

Lòng ganh tỵ 1

Pháp âm: 25-12-2012
4723

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
2007

Phật học phổ thông - Hư không từ chơn tâm biến hiện - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1125

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua