Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Điền, đại đức Thích Tâm Điền

Đại đức Thích Tâm Điền, Giảng sư Thích Tâm Điền, Thượng tọa Thích Tâm Điền, Thầy Thích Tâm Điền. Các bài giảng của Thích Tâm Điền, thuyết pháp Thích Tâm Điền, nghe pháp Thích Tâm Điền


Pháp âm Nghe Download

Trí và nhân

Giảng: Thích Tâm Điền
1500

Chữ nhẫn trong đường tu

Giảng: Thích Tâm Điền
1639

Pháp Tu Căn Bản

Giảng: Thích Tâm Điền
2321
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bài kinh hạnh phúc

Pháp âm: 07-10-2012
6618

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

Pháp âm: 28-12-2012
4568

Trị bệnh ma nhập 1

Pháp âm: 06-03-2012
6050

Tình yêu và lý tưởng 1

Pháp âm: 23-12-2010
4837

Tam thời hệ niệm pháp sự 3

Pháp âm: 26-12-2012
1773

Tha thứ oán kết và hận thù

Pháp âm: 23-12-2010
3045

Quán sát âm thanh

Pháp âm: 12-05-2010
8514

Tình yêu và lý tưởng 2

Pháp âm: 06-03-2012
1925

Sự thù thắng của tam bảo

Pháp âm: 25-12-2012
4004

Tòa án lương tâm

Pháp âm: 26-12-2012
3294

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua