Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Điền, đại đức Thích Tâm Điền

Đại đức Thích Tâm Điền, Giảng sư Thích Tâm Điền, Thượng tọa Thích Tâm Điền, Thầy Thích Tâm Điền. Các bài giảng của Thích Tâm Điền, thuyết pháp Thích Tâm Điền, nghe pháp Thích Tâm Điền


Pháp âm Nghe Download

Trí và nhân

Giảng: Thích Tâm Điền
1781

Chữ nhẫn trong đường tu

Giảng: Thích Tâm Điền
1953

Pháp Tu Căn Bản

Giảng: Thích Tâm Điền
2571
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập 2

Pháp âm: 27-12-2012
1490

Giá trị lòng chân thật

Pháp âm: 25-12-2012
49531

Không tìm lỗi người 2

Pháp âm: 26-12-2012
1927

Phật học phổ thông - Sám hối

Pháp âm: 27-12-2012
1778

Phật học phổ thông - Chương Tịnh Chư nghiệp chướng Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1503

Diệt trừ đau khổ

Pháp âm: 28-12-2012
2962

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Pháp âm: 27-12-2012
1494

Pháp tứ điệu đế

Pháp âm: 25-12-2012
5185

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
14638

Tại sao có quả báo sai biệt 1

Pháp âm: 28-12-2012
1957

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua