Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Điền, đại đức Thích Tâm Điền

Đại đức Thích Tâm Điền, Giảng sư Thích Tâm Điền, Thượng tọa Thích Tâm Điền, Thầy Thích Tâm Điền. Các bài giảng của Thích Tâm Điền, thuyết pháp Thích Tâm Điền, nghe pháp Thích Tâm Điền


Pháp âm Nghe Download

Trí và nhân

Giảng: Thích Tâm Điền
1738

Chữ nhẫn trong đường tu

Giảng: Thích Tâm Điền
1899

Pháp Tu Căn Bản

Giảng: Thích Tâm Điền
2534
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyên tu không tạp

Pháp âm: 26-12-2012
1754

Tai họa của sân hận 2

Pháp âm: 28-12-2012
1784

Hành trịnh thọ sanh

Pháp âm: 03-05-2012
8321

Hai đời vui

Pháp âm: 26-12-2012
2307

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
2147

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
2909

Người chết đi về đâu

Pháp âm: 27-12-2012
4219

Tuổi trẻ và con đường thành công

Pháp âm: 02-11-2014
2004

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25

Pháp âm: 25-10-2010
4044

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Pháp âm: 25-10-2010
10060

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua