Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Tâm Điền, đại đức Thích Tâm Điền

Đại đức Thích Tâm Điền, Giảng sư Thích Tâm Điền, Thượng tọa Thích Tâm Điền, Thầy Thích Tâm Điền. Các bài giảng của Thích Tâm Điền, thuyết pháp Thích Tâm Điền, nghe pháp Thích Tâm Điền


Pháp âm Nghe Download

Trí và nhân

Giảng: Thích Tâm Điền
1468

Chữ nhẫn trong đường tu

Giảng: Thích Tâm Điền
1609

Pháp Tu Căn Bản

Giảng: Thích Tâm Điền
2290
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Như vầng thái dương

Pháp âm: 18-07-2010
6378

Phật học phổ thông - Nhân sinh quan Phật giáo

Pháp âm: 27-12-2012
1000

Phật học phổ thông - Tứ nhiếp pháp

Pháp âm: 27-12-2012
1514

Nguyện về với Phật

Pháp âm: 26-12-2012
1809

Từ bi trong đạo Phật

Pháp âm: 28-12-2012
1869

Lòng ganh tỵ 1

Pháp âm: 25-12-2012
4446

Hành trang về Cực Lạc

Pháp âm: 28-12-2012
2767

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
1162

Đạo đức trong pháp thoại

Pháp âm: 26-12-2012
1563

Vượt qua mặc cảm

Pháp âm: 26-12-2012
1539

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua