Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt, đại đức Thích Đạo Duyệt

Đại đức Thích Đạo Duyệt, Giảng sư Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Các bài giảng của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt


Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1554

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1479

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1734
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Niệm Phật thoát luân hồi

Pháp âm: 12-05-2010
3746

Tu và hồi hướng công đức

Pháp âm: 26-12-2012
2858

Định

Pháp âm: 26-12-2012
3951

Pháp môn niệm Phật

Pháp âm: 28-12-2012
3468

Biết thương mình

Pháp âm: 27-12-2012
1797

Ai giàu hơn

Pháp âm: 25-12-2012
3474

Tình yêu mù quáng

Pháp âm: 25-12-2012
9463

Bài học cuộc đời

Pháp âm: 25-12-2012
4357

Chế ngự phiền não 1

Pháp âm: 27-02-2012
65930

Trường đời

Pháp âm: 12-05-2010
7994

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua