Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt, đại đức Thích Đạo Duyệt

Đại đức Thích Đạo Duyệt, Giảng sư Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Các bài giảng của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt


Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1846

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1694

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1957
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Đừng phí phạm kiếp người

Pháp âm: 25-12-2012
2681

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Pháp âm: 26-12-2012
3668

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Pháp âm: 21-07-2011
8740

Giá trị của bạn

Pháp âm: 27-12-2012
1822

Pháp thoại 2

Pháp âm: 26-12-2012
1851

Bông hồng dâng cha 1

Pháp âm: 23-12-2010
4510

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
4076

Để trở thành phật tử 1

Pháp âm: 23-12-2010
4866

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Pháp âm: 25-12-2012
10186

Gieo trồng hạt giống tốt

Pháp âm: 12-05-2010
7684

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua