Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt, đại đức Thích Đạo Duyệt

Đại đức Thích Đạo Duyệt, Giảng sư Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Các bài giảng của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt


Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1711

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1597

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1867
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sáu căn là cội gốc sanh tử

Pháp âm: 28-12-2012
4339

Tham để được gì 1

Pháp âm: 01-03-2012
10859

Thiên thần của con 1

Pháp âm: 23-12-2010
5426

Phật học phổ thông - Tinh tấn ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1225

Cúng dường

Pháp âm: 26-12-2012
3958

Có đức mặc sức mà ăn

Pháp âm: 05-03-2012
12318

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
2890

Phật học phổ thông - Trí huệ ba la mật lục độ

Pháp âm: 27-12-2012
1086

Tuổi trẻ vào đời

Pháp âm: 25-12-2012
2700

Niệm phật và Vu lan

Pháp âm: 26-12-2012
2007

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua