Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt, đại đức Thích Đạo Duyệt

Đại đức Thích Đạo Duyệt, Giảng sư Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Các bài giảng của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt


Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1761

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1636

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1900
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
4121

Người biết sống một mình

Pháp âm: 26-12-2012
4163

Ta từng quên mẹ 4

Pháp âm: 27-02-2012
3732

Hoài niệm ân sư

Pháp âm: 26-12-2012
2065

Đối trị căng thẳng

Pháp âm: 23-12-2010
2542

Dân hoà nước mạnh

Pháp âm: 27-02-2011
2826

Quán Thế Âm Bồ Tát 4/5

Pháp âm: 28-12-2012
3618

Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước 1

Pháp âm: 28-12-2012
2866

Đời sống sau khi chết

Pháp âm: 27-12-2012
7772

Cõi âm cõi dương 2

Pháp âm: 23-12-2010
5671

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua