Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt, đại đức Thích Đạo Duyệt

Đại đức Thích Đạo Duyệt, Giảng sư Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Các bài giảng của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt


Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1821

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1681

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1946
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Sứ giả của trời

Pháp âm: 26-12-2012
5227

Nỗi oán hận

Pháp âm: 27-02-2012
41564

Giá trị hạnh phúc đời thường

Pháp âm: 26-12-2012
7439

Thầy Thích Tâm Mẫn nhất bộ nhất bái

Pháp âm: 26-12-2012
3652

Trị bệnh ma nhập 2

Pháp âm: 06-03-2012
5018

Niệm Phật đại chúng

Pháp âm: 26-12-2012
2913

Tình cờ

Pháp âm: 25-12-2012
3145

Làm chủ vọng nghiệp

Pháp âm: 27-12-2012
2686

Phật pháp là ngôi nhà thật sự

Pháp âm: 28-12-2012
1920

Chữ tu trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
2388

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua