Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt, đại đức Thích Đạo Duyệt

Đại đức Thích Đạo Duyệt, Giảng sư Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Các bài giảng của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt


Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1452

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1388

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1628
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Phật học phổ thông - Ăn chay

Pháp âm: 27-12-2012
1362

Lưu dấu

Pháp âm: 12-05-2010
6024

Phật học phổ thông - Ngũ giới

Pháp âm: 27-12-2012
1427

Niềm an lạc trong đạo Phật

Pháp âm: 27-12-2012
1860

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
2289

Suối nguồn sữa pháp

Pháp âm: 28-12-2012
1617

Đường về Cực Lạc

Pháp âm: 05-03-2012
2666

Sự ân hận muộn màng

Pháp âm: 12-05-2010
4469

Lời thề 1

Pháp âm: 30-11-2010
9725

Đi qua dòng sanh tử

Pháp âm: 08-09-2011
4409

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua