Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt, đại đức Thích Đạo Duyệt

Đại đức Thích Đạo Duyệt, Giảng sư Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Các bài giảng của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt


Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1493

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1421

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1675
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Khi bị tổn thương 2

Pháp âm: 23-06-2012
4575

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Pháp âm: 12-05-2010
12207

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành

Pháp âm: 27-12-2012
1236

Tệ nạn xã hội

Pháp âm: 27-12-2012
2281

Tha thứ thì thư thái

Pháp âm: 12-05-2010
7103

Hạnh phúc trong tầm tay

Pháp âm: 25-12-2012
8419

Khai thị

Pháp âm: 28-12-2012
1602

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3608

Thiền là gì ?

Pháp âm: 25-12-2012
92

Tuổi trẻ và cuộc sống

Pháp âm: 25-10-2010
3508

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua