Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt, đại đức Thích Đạo Duyệt

Đại đức Thích Đạo Duyệt, Giảng sư Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Các bài giảng của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt


Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1785

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1657

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1926
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Tu phước báo

Pháp âm: 25-12-2012
5932

Vị thánh ni đầu tiên

Pháp âm: 31-01-2011
8243

Tình yêu và lý tưởng 1

Pháp âm: 23-12-2010
5282

Ý nghĩa Vu Lan

Pháp âm: 27-12-2012
1939

Để cuối đời hết khổ

Pháp âm: 26-12-2012
2639

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
3828

Làm sao tránh họa chiến tranh 4

Pháp âm: 10-02-2011
3793

Quẳng gánh khổ đau

Pháp âm: 05-03-2012
6747

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Pháp âm: 23-12-2010
8127

Đường về cực lạc

Pháp âm: 23-12-2010
5608

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua