Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt, đại đức Thích Đạo Duyệt

Đại đức Thích Đạo Duyệt, Giảng sư Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Các bài giảng của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt


Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1681

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1575

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1836
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Bên cạnh cuộc đời

Pháp âm: 30-11-2010
16696

Tu để được gì? 2

Pháp âm: 23-12-2010
290

Buông tất cả sẽ được tất cả

Pháp âm: 25-12-2012
3414

Ta từng quên mẹ 2

Pháp âm: 27-02-2012
3877

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Pháp âm: 21-07-2011
9183

Thiền định

Pháp âm: 27-12-2012
2183

Trí và nhân

Pháp âm: 28-12-2012
1686

Phật học phổ thông - Quán Sổ Tức

Pháp âm: 27-12-2012
1326

Biết tu là bớt khổ 2

Pháp âm: 28-12-2012
1480

Kinh mười nguyện phổ hiền

Pháp âm: 25-12-2012
676

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua