Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt, đại đức Thích Đạo Duyệt

Đại đức Thích Đạo Duyệt, Giảng sư Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Các bài giảng của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt


Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1603

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1527

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1779
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Về chùa

Pháp âm: 23-12-2010
10698

Sám hối để thoát mộng

Pháp âm: 26-12-2012
8149

Phật học phổ thông - Nghi thức thọ Bát quan trai giới

Pháp âm: 27-12-2012
1400

Trưởng giả kén rể - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
4090

Sự thù thằng của bố thí

Pháp âm: 12-05-2010
5963

Khai thị và trợ duyên

Pháp âm: 25-12-2012
3788

Phật học phổ thông - Chương Biện Âm Kinh Viên Giác

Pháp âm: 28-12-2012
1182

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64

Pháp âm: 23-12-2010
2839

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
4434

Kinh phước đức

Pháp âm: 25-12-2012
766

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua