Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Đạo Duyệt, đại đức Thích Đạo Duyệt

Đại đức Thích Đạo Duyệt, Giảng sư Thích Đạo Duyệt, Thượng tọa Thích Đạo Duyệt, Thầy Thích Đạo Duyệt. Các bài giảng của Thích Đạo Duyệt, thuyết pháp Thích Đạo Duyệt, nghe pháp Thích Đạo Duyệt


Pháp âm Nghe Download

Phóng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1467

Phương tiện thiện xảo - Đới ngiệp vãng sanh

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1401

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 26

Giảng: Thích Đạo Duyệt
1644
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Những bước thăng trầm 1

Pháp âm: 31-01-2011
6659

Đối trị phiền não 2

Pháp âm: 23-12-2010
4444

Phật học phổ thông - Khái quát về Tứ Diệu Đế

Pháp âm: 27-12-2012
3278

Tỉnh mộng - tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5040

Tiếng ru thần tiên

Pháp âm: 26-12-2012
4956

Bí quyết làm đẹp, làm giàu, làm có uy tín

Pháp âm: 06-03-2012
6264

Vào cửa Tịnh Tông 2

Pháp âm: 28-12-2012
1964

Phật học phổ thông - Đạo đế Bát Chánh Đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2292

Hạnh phúc chân thật

Pháp âm: 12-05-2010
3186

Ăn chay, sức khỏe và môi trường

Pháp âm: 25-12-2012
2142

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua