Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Nguyễn Đức, đại đức Nguyễn Đức

Đại đức Nguyễn Đức, Giảng sư Nguyễn Đức, Thượng tọa Nguyễn Đức, Thầy Nguyễn Đức. Các bài giảng của Nguyễn Đức, thuyết pháp Nguyễn Đức, nghe pháp Nguyễn Đức


Pháp âm Nghe Download

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26

Giảng: Nguyễn Đức
4314
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Pháp âm: 07-10-2012
5533

Thờ phật 1

Pháp âm: 30-11-2010
15440

Đưa ông Táo về trời

Pháp âm: 26-12-2012
3024

Phật học phổ thông - Phật dạy chơn tâm phi tất cả tướng - Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1375

Công năng và nguyện lực của Quán Thế Âm Bồ Tát

Pháp âm: 28-12-2012
5538

Buông xả chấp trước

Pháp âm: 28-12-2012
4339

Ánh đạo vàng (Sự tích Phật Thích Ca) 1

Pháp âm: 08-02-2011
9338

9 loại chết oan

Pháp âm: 28-12-2012
3678

Chánh nhân vãng sanh

Pháp âm: 27-02-2011
3344

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Pháp âm: 27-12-2012
2475

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua