Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Nguyễn Đức, đại đức Nguyễn Đức

Đại đức Nguyễn Đức, Giảng sư Nguyễn Đức, Thượng tọa Nguyễn Đức, Thầy Nguyễn Đức. Các bài giảng của Nguyễn Đức, thuyết pháp Nguyễn Đức, nghe pháp Nguyễn Đức


Pháp âm Nghe Download

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26

Giảng: Nguyễn Đức
4032
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Thiện ác 1

Pháp âm: 06-03-2012
4997

Chú đại bi

Pháp âm: 26-12-2012
19286

Lo sợ nỗi ám ảnh con người

Pháp âm: 25-12-2012
9411

Ác giả ác báo

Pháp âm: 26-12-2012
2685

Phút lâm chung 1

Pháp âm: 03-05-2012
6017

Phật học phổ thông - A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo Kinh Lăng Nghiêm

Pháp âm: 27-12-2012
1019

Con đường Đức Phật

Pháp âm: 12-05-2010
3831

Kinh dược sư

Pháp âm: 26-12-2012
31596

Gương xưa

Pháp âm: 20-06-2010
2811

Biển ái nghìn trùng sao tát cạn

Pháp âm: 12-05-2010
5693

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua