Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Nguyễn Đức, đại đức Nguyễn Đức

Đại đức Nguyễn Đức, Giảng sư Nguyễn Đức, Thượng tọa Nguyễn Đức, Thầy Nguyễn Đức. Các bài giảng của Nguyễn Đức, thuyết pháp Nguyễn Đức, nghe pháp Nguyễn Đức


Pháp âm Nghe Download

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26

Giảng: Nguyễn Đức
4184
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chữ nhẫn trong gia đình 2

Pháp âm: 23-12-2010
5081

Bốn pháp quán

Pháp âm: 27-02-2011
3324

Tìm lại khoảng khắc nhiệm màu

Pháp âm: 23-12-2010
5350

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
9723

Một kiếp này thôi

Pháp âm: 26-12-2012
2955

Người chăn bò

Pháp âm: 23-12-2010
3762

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
2178

Sám hối tam nghiệp

Pháp âm: 28-12-2012
2889

Tứ niệm xứ 1

Pháp âm: 23-12-2010
7402

Phật học phổ thông - Luật Tôn 10 tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa

Pháp âm: 27-12-2012
1010

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua