Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Nguyễn Đức, đại đức Nguyễn Đức

Đại đức Nguyễn Đức, Giảng sư Nguyễn Đức, Thượng tọa Nguyễn Đức, Thầy Nguyễn Đức. Các bài giảng của Nguyễn Đức, thuyết pháp Nguyễn Đức, nghe pháp Nguyễn Đức


Pháp âm Nghe Download

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26

Giảng: Nguyễn Đức
4264
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Công ơn cha mẹ

Pháp âm: 14-03-2012
8430

Phật học phổ thông - Lịch sử Phật Giáo Việt Nam

Pháp âm: 27-12-2012
1377

Hóa giải oán hờn

Pháp âm: 26-12-2012
15814

Pháp Tu Căn Bản

Pháp âm: 23-12-2010
2472

Lòng lành đổi tướng thay tên - Tập 2

Pháp âm: 20-01-2011
4032

Nước mắt của mẹ

Pháp âm: 26-12-2012
17652

Có chăng "ý trời"

Pháp âm: 28-02-2012
20132

Hướng dẫn cách lạy Phật

Pháp âm: 26-12-2012
6559

Công đức trì mật chú

Pháp âm: 27-12-2012
19246

Con đường bình an

Pháp âm: 03-05-2012
5895

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua