Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Nguyễn Đức, đại đức Nguyễn Đức

Đại đức Nguyễn Đức, Giảng sư Nguyễn Đức, Thượng tọa Nguyễn Đức, Thầy Nguyễn Đức. Các bài giảng của Nguyễn Đức, thuyết pháp Nguyễn Đức, nghe pháp Nguyễn Đức


Pháp âm Nghe Download

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26

Giảng: Nguyễn Đức
4388
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Chuyển hóa phiền muộn

Pháp âm: 25-12-2012
14607

Công đức hỷ xả

Pháp âm: 12-05-2010
2948

A la hán Bồ Tát

Pháp âm: 30-11-2010
9991

Điều con muốn nói

Pháp âm: 25-12-2012
2418

Tịnh độ ở đâu

Pháp âm: 23-12-2010
4626

Ít muốn biết đủ

Pháp âm: 12-05-2010
4377

Vượt qua số phận

Pháp âm: 12-05-2010
12488

Nhận định lời Phật dạy

Pháp âm: 26-12-2012
2640

Chợt tỉnh cơn mê - Tập 1

Pháp âm: 20-01-2011
5343

Phật học phổ thông - Quán Bất Tịnh

Pháp âm: 27-12-2012
1595

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua