Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Nguyễn Đức, đại đức Nguyễn Đức

Đại đức Nguyễn Đức, Giảng sư Nguyễn Đức, Thượng tọa Nguyễn Đức, Thầy Nguyễn Đức. Các bài giảng của Nguyễn Đức, thuyết pháp Nguyễn Đức, nghe pháp Nguyễn Đức


Pháp âm Nghe Download

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26

Giảng: Nguyễn Đức
4127
Trang [ 1 ]

Pháp âm ngẫu nhiên

Pháp âm Nghe Download

Cõi tâm

Pháp âm: 12-05-2010
8953

Làm sao tránh họa chiến tranh 2

Pháp âm: 10-02-2011
2640

Ai trói buộc

Pháp âm: 03-05-2012
13163

Nhà cháy

Pháp âm: 26-12-2012
2098

Hỷ lạc 1

Pháp âm: 03-05-2012
4124

Lời khai thị của Hành Sách đại sư

Pháp âm: 26-12-2012
1973

Tứ Hoằng thề nguyện

Pháp âm: 23-12-2010
3633

Ý nghĩa tượng Quán Âm Nam Hải

Pháp âm: 28-12-2012
1818

Nhân quả không sai

Pháp âm: 26-12-2012
3735

Vô thường

Pháp âm: 05-03-2012
5134

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua